Fikri Mülkiyet Politikası

Canva'nın misyonu, içinizdeki tasarım gücünü keşfetmenizi sağlamaktır. Platformumuza katkıda bulunan tasarımcı ve içerik üreticilerden oluşan küresel topluluğumuza değer veriyor ve fikri mülkiyet haklarını önemsiyoruz.

Canva'yı kullanırken yüklediğiniz veya bir tasarımda kullandığınız fotoğraflar, videolar, metinler ve ses dosyaları gibi içeriklerin, üçüncü tarafların haklarını ihlal etmediğini kabul edersiniz. Bu sözleşmeye bağlı kalmanızı sağlamanın en güvenli yolu, yalnızca kendi oluşturduğunuz veya kullanma iznine sahip olduğunuz içerikleri yüklemektir.

Bu politikada, Canva'nın fikri mülkiyet ihlali konusundaki görüşleri ve Canva'da haklarınızı ihlal eden içerikler olduğunu düşünmeniz halinde nasıl şikayette bulunabileceğiniz açıklanmaktadır. Fikri mülkiyet hakkında bazı genel bilgiler de yer alır ancak bunlar hukuki tavsiye niteliği taşımaz.

Bu politikada kullanılan büyük harfle başlayan terimlerin karşılıkları Kullanım Koşullarımızda(Yeni sekmede veya pencerede açılır) belirtilmiştir.

Fikri Mülkiyet nedir?

Fikri mülkiyet, fikir ürünü olarak üretilen içerik anlamına gelir. Bazı örnekler arasında icatlar, edebi ve sanatsal eserler, tasarımlar ve semboller yer alır. Telif hakkı ve ticari markalar gibi yasal haklarla korunur. Bu haklar, kişilerin yarattıkları eserler üzerinde münhasır haklara sahip olmalarını ve diğer kişilerin bu eserleri yalnızca fikri mülkiyet sahibinin izniyle kullanabilmelerini sağlar.

Telif hakkı, maddi bir formda ifade edilen orijinal fikre yönelik koruma sağlar. Görseller ve fotoğraflar gibi sanatsal eserleri, şiirler, şarkı sözleri ve hikayeler gibi edebi eserleri, filmleri, müzik eserlerini ve ses kayıtlarını korur.

Ticari marka hakları, mal veya hizmetlerin kaynağını ayırt eden sözcükler, logolar, renkler ve sesler gibi belirli işaretlerin kullanımını korur.

Canva'da yapılan bir tasarımın fikri mülkiyet hakkı kime aittir?

Bu, kompozisyona bağlıdır. Genellemek gerekirse orijinal tasarımın içerik üreticisiyseniz telif hakkı sahibi de siz olursunuz. Ancak tasarımınızda üçüncü taraf içerikler (ör. Canva kütüphanesinden Lisanslı İçerik) kullandıysanız tasarımın sahiplik hakkı, söz konusu üçüncü tarafın haklarına bağlıdır. (Örneğin, Canva kütüphanesinden tasarımınızda kullandığınız bir fotoğraf için telif hakkı sahipliği talep edemezsiniz ve yalnızca bu fotoğrafın kullanım lisansına sahip olursunuz.)

Canva, tasarımlarınızda kullanabileceğiniz fotoğraflar, görseller, videolar, yazı tipleri ve müzik dahil olmak üzere çeşitli bileşenler için size münhasır olmayan lisanslar verir. Daha fazla bilgi edinmek için İçerik Lisansı Anlaşmamızı(Yeni sekmede veya pencerede açılır) okuyun.

Canva'ya ihlal bildirimi gönderme

Canva, 1998 tarihli Dijital Binyıl Telif Hakkı Yasası("DMCA") ile uyumlu telif hakkı ihlali iddiası bildirimlerine ve bu politikaya uygun ticari marka ihlali bildirimlerine yanıt verir.

Bir şablonun orijinalliğiyle ilgili sorunları bildirmek isteyen Canva İçerik Üreticileri, bu süreci izlemek yerine söz konusu şablona ait bilgileri İçerik üreticileri destek formu(Yeni sekmede veya pencerede açılır) aracılığıyla talep göndererek iletebilirler.

Telif hakkı ihlali

Telif hakkıyla korunan çalışmanızın Hizmet aracılığıyla erişilebilecek şekilde ihlal edildiğini düşünüyorsanız lütfen aşağıdaki form aracılığıyla Canva'ya bildirimde bulunun. Bu formda aşağıdaki bilgiler istenir:

 1. Telif hakkı sahibinin veya telif hakkı sahibi adına hareket etmeye yetkili kişinin elektronik veya fiziki imzası
 2. İhlal edildiğini iddia ettiğiniz telif hakkıyla korunan çalışmanın tanımı (Varsa, tescil numarasını ve yargı yetkisini sağlayabilirsiniz.)
 3. İhlal edildiği iddia edilen materyalin tanımı ve Hizmette bulunduğu yer (ör. URL)
 4. Adresiniz, telefon numaranız ve e-posta adresiniz
 5. Materyalin şikayet edilen şekilde kullanımı için telif hakkının sahibi, temsilcisi veya yasa tarafından yetki verilmediğine iyi niyetle inandığınıza dair bir beyan
 6. Yalan yere beyanda bulunma cezası kapsamında yukarıdaki bilgilerin doğru olduğuna, telif hakkının sahibi olduğunuza veya telif hakkı sahibinin adına hareket etmeye yetkili olduğunuza dair bir beyan

Ticari marka ihlali

Tescilli ticari markanızın Hizmet aracılığıyla erişilebilecek şekilde ihlal edildiğini düşünüyorsanız lütfen aşağıdaki form aracılığıyla Canva'ya bildirimde bulunun. Bu formda aşağıdaki bilgiler istenir:

 1. Tescilli ticari marka sahibinin veya tescilli ticari marka sahibi adına hareket etmeye yetkili kişinin elektronik veya fiziki imzası
 2. İhlal edildiğini iddia ettiğiniz ticari markanın resmi numarası, yargı yetkisi, mal ve/veya hizmetleri ve durumu da dahil olmak üzere tanımı
 3. İhlal edildiği iddia edilen materyalin tanımı ve Hizmette bulunduğu yer (ör. URL)
 4. Bildirime konu olan materyalin kullanıldığını düşündüğünüz belirli mal ve/veya hizmetler de dahil olmak üzere ticari marka haklarınız ihlal edilecek şekilde kullanıldığına inanma nedeninize dair açıklama
 5. Adresiniz, telefon numaranız ve e-posta adresiniz
 6. Materyalin şikayet edilen şekilde kullanımı için ticari markanın sahibi, temsilcisi veya yasa tarafından yetki verilmediğine iyi niyetle inandığınıza dair bir beyan
 7. Yalan yere beyanda bulunma cezası kapsamında yukarıdaki bilgilerin doğru olduğuna, ticari markanın sahibi olduğunuza veya ticari marka sahibinin adına hareket etmeye yetkili olduğunuza dair bir beyan

Canva, tescilli olmayan ticari marka haklarıyla ilgili ihlal bildirimlerini kabul etmez.

AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ FEDERAL YASALARI KAPSAMINDA, ÇEVRİMİÇİ MATERYALİN İHLAL EDİLDİĞİ KONUSUNDA BİLEREK YANLIŞ BEYANDA BULUNURSANIZ YALAN BEYAN NEDENİYLE CEZAİ KOVUŞTURMAYA VE MADDİ TAZMİNAT, MAHKEME MASRAFLARI VE AVUKATLIK ÜCRETLERİ DAHİL OLMAK ÜZERE PARA CEZALARINA MARUZ KALABİLİRSİNİZ.

Lütfen bu prosedürün amacının, yalnızca Canva'ya telif hakkı veya ticari marka hakkı ile korunan materyalinizin ihlal edildiğini bildirmek olduğunu unutmayın. Yukarıdaki gereksinimler, Canva'nın yasalar kapsamındaki hak ve yükümlülüklerine uygundur ancak hukuki tavsiye niteliği taşımaz. DMCA ve diğer geçerli yasalar kapsamındaki hak ve yükümlülükleriniz için hukuki danışmanlık almanız önerilir.

İhlal bildirimi gönderildikten sonra ne olur?

Canva, DMCA uyarınca yapılan telif hakkı ihlali bildirimlerine göre hareket etmekle yükümlüdür. Canva, geçerli bir telif hakkı ihlali bildirimi alırsa ilgili materyal Hizmetten kaldırılır ve bu materyali yayımlayan Canva kullanıcısına bildirimde bulunulur.

Canva, geçerli bir ticari marka ihlali bildirimi alırsa soruşturma başlatır ve kendi takdirine bağlı olarak, ilgili materyali Hizmetten kaldırmak ve bu materyali yayımlayan Canva kullanıcısına bildirimde bulunmak gibi önlemler alabilir.

İtiraz bildirimi gönderme

İçeriğinizin hatalı bir şekilde kaldırıldığına inanıyorsanız itiraz bildirimi gönderebilirsiniz.

İtiraz bildirimi yazılı olarak aşağıdaki bilgileri içermelidir:

 1. İlgili içeriğin sahibi adına hareket etmeye yetkili kişinin elektronik veya fiziki imzası
 2. Kaldırılan içeriğin Hizmette bulunduğu yer (ör. URL) dahil olmak üzere açıklaması
 3. Adresiniz, telefon numaranız ve e-posta adresiniz
 4. Kaliforniya'daki Amerika Birleşik Devletleri federal bölge mahkemelerinin yargı yetkisini onayladığınıza ve yukarıda açıklanan bildirimi sağlayan kişiden veya bu kişinin bir temsilcisinden gelen tebligatı kabul ettiğinize dair tarafınızdan yapılan bir beyan
 5. Yalan yere beyanda bulunma cezası kapsamında materyalin yanlışlıkla veya yanlış tanımlanma nedeniyle kaldırıldığına ya da devre dışı bırakıldığına iyi niyetle inandığınıza dair tarafınızdan yapılan bir beyan

Yukarıdaki bilgiler, ayrıntıları aşağıda verilen DMCA Temsilcisine gönderilmelidir.

UNUTMAYIN: İtiraz bildiriminde yapılan yalan beyanlar cezai veya hukuki yaptırımlara tabi olabilir.

Çalışmanızın neden bir ihlal bildiriminin konusu olduğunu bilmiyorsanız bağımsız hukuki danışmanlık almayı tercih edebilirsiniz. Canva, kullanıcılara hukuki danışmanlık sağlamaz.

İtiraz bildiriminiz eksiksiz ve geçerli olduğu sürece iletişim bilgilerinizle birlikte doğrudan şikayet sahibine iletilir. Bu durumda, şikayet sahibi Amerika Birleşik Devletleri'nde size karşı yasal işlem başlatabilir. 10-14 günün ardından yasal işlem başlatılmamışsa içeriğinizi yeniden etkinleştirmemizi talep etmek üzere bizimle iletişime geçebilirsiniz. İçeriğiniz, Kullanım Koşullarımıza uygun olması halinde yeniden etkinleştirilebilir.

Canva'nın DMCA için atanmış temsilcisinin iletişim bilgilerine buradan(Yeni sekmede veya pencerede açılır) ulaşabilirsiniz.

İhlalin tekrarı

Canva, DMCA ve diğer geçerli yasalara uygun olarak tekrar tekrar ihlalde bulunduğu düşünülen kullanıcı hesaplarını uygun durumlarda sonlandırma politikasını benimsemiştir.

Canva ayrıca tamamen kendi takdirine bağlı olarak ve ihlalin tekrarlanıp tekrarlanmadığından bağımsız olarak başkalarının fikri mülkiyet haklarını ihlal eden kullanıcıların Hizmete erişimini sınırlayabilir ve/veya hesaplarını sonlandırabilir.

Canva dışında gerçekleşen ihlaller

Canva ne yazık ki topluluğumuza Canva dışında (ör. çevrimiçi bir pazarda) gerçekleşen içerik ihlalleri konusunda yardımcı olamamaktadır. İlgili web sitesinde sunulan bildirim prosedürlerini uygulamanızı veya bireysel hukuki danışmanlık almanızı öneririz.

Diğer politikalar