hero-image-hand-planting-mangroves

Daha sürdürülebilir bir gelecek tasarlamak

Canva'nın sürdürülebilirlik uygulamaları ve hedefleri


Başardıklarımızla gurur duyuyoruz ve büyük hedeflerimiz için heyecanlıyız

2021

küresel olarak karbon nötr

+%90

bulut hizmetlerinden kaynaklanan emisyonlarda azalma

5M+

ayrılan ağaç

800+

İklim şablonları

canva-value-be-a-force-for-good-sticker

Cesur iklim eylemi ile iyiliğin yanında olun

Küresel ısınmayı 1,5°C ile sınırlamamız gerektiği konusundaki bilimsel uzlaşı açıktır. Bunu başarmak için gezegenin 2030 yılına kadar emisyonları %50 oranında azaltması ve 2050 yılına kadar net-sıfır emisyon elde etmesi gerekiyor.

İklim değişikliği ile mücadele etmek ve karbon salınımlarını azaltma becerimiz hakkında kafa yormak, rehber ilkelerimizden biri olan 'iyilik için güçleri birleştirme' yollarımızdan biridir.

Net Sıfırın Ötesinde

Canva'nın Avustralya'daki işlemleri 2020'den beri karbon nötrdür. 2021 itibariyle baskı ve yan kuruluşlar da dahil olmak üzere tüm küresel işlemlerimiz de karbon nötr hale gelmiştir. Şimdi, yenilenmeye, etkimizi oluşturmaya ve gezegeni iyileştirmeye odaklandığımız Net Sıfırın Ötesinde evresine girdik.

canva-community-photo
Geçerli değer işareti
“Günümüzde, şirketlerin bilindik kötülük yapmama mantrasının ötesine geçme gibi çok daha büyük bir sorumluluğu var.”

Melanie Perkins

Canva CEO'su


Sürdürülebilir ofisler

  • canva-kitchen-man-cooking
  • canva-recycling-bins
  • canva-bee-hive-rooftop


canva-building-facade-sydney

Yenilenebilir kaynakları işletme

Avustralya'daki işlemler yenilenebilir enerji ile desteklenmektedir. Şu anda yenilenebilir enerji üretimimizi ve kullanımımızı haftanın 7 günü, günün 24 saati denkleştirmeye çalışıyoruz. Filipinler, Çin, ABD ve Avrupa'daki bölgesel işlemlerimiz yakında arkadan gelecek.

Siz baskı yapın, biz ağaç dikelim

Canva ile verilen her baskı siparişi için bir ağaç dikiyoruz – Bu etkisi büyük olan basit bir fikirdir.

Canva, uzaktaki topluluklar ve vahşi yaşam için önemli kaynaklar sağlayan, zarar gören toprakları geri getirerek gezegeni iyileştirmeyi misyon edinmiştir. Ağaçları dikerek ve koruyarak tarımda ve tarımsal ormancılıkta küçük çiftçilerin daha sürdürülebilir çiftçilik yapabilmesi için fırsatlar yaratırken su tutulmasını, biyoçeşitliliği ve yaşam alanlarının korunmasını iyileştiriyoruz.

girl-planting-seeds
man-harvesting-plants

Karbonsuzlaştırma

Karbon ofsetleri önemli bir başlangıç noktasıdır ancak odak noktamız bunlar değildir. Canva, ısınmayı 1,5°C ile sınırlandırma hedefine uygun olarak, karbonsuzlaştırma hedefine meydan okumaya kendini tamamen adamıştır.

Bir yandan tedarik ortaklarımızın her birinin çevresel ayak izlerini düşürmeye yönelik aldıkları önlemleri ve uydukları standartları anlamak için tedarik zincirimize odaklanırken odak noktamızı malzeme ve döngüsel ekonomi ilkelerine çevireceğiz.

Etkili kredilere odaklanma

Canva için karbon kredisi yaklaşımımızda şeffaf olmamız önemlidir. Gönüllü Karbon Piyasalarının Ölçeklenmesine İlişkin Görev Gücü tarafından tanımlanan iki ana karbon kredisi türü vardır:

  1. Kaçınma/azaltma projeleri: Mevcut kaynaklardan gelen emisyonları azaltın. Örneğin, yenilenebilir enerji gibi düşük karbon teknolojilerinin uygulanmasını finanse ederek.
  2. Karbondan arındırma/ karbon tutma projeleri: Yeniden ağaçlandırma gibi doğal karbon tutma da dahil olmak üzere atmosferden CO2'yi çıkarın.

Arındırma kredilerine odaklandık ve gelecekte Çiftçilerce Yönetilen Doğal Rejenerasyon projelerimizi inşa etmeyi planlıyoruz.

mountains-forest-photo

Sürdürülebilirlik şablonları

Gücümüzü, tasarım yoluyla dünyaya güç katmaktan alırız. İklim eylem şablonlarından oluşan sürekli büyüyen geniş bir kütüphane kurduk. 2021 yılında Dünya Çevre Günü'nde şablonlarımız 3,1 milyon kez indirildi.

lisa-blair-footer-banner-background

Lisa yolumuzu aydınlatıyor.

Lisa Blair iyiliğin yanındadır. Antarktika etrafında tek başına yelken açan ilk kadındır. Bugün Lisa, iklim eylemi konusunda farkındalık yaratmak için 100 günden kısa bir sürede Antarktika'da durmaksızın, yalnız ve yardımsız yelken açmak için tekrar yola çıkıyor. İnsanların olumlu çevresel eylemde bulunmaları için ilham vermek üzere Lisa ile ortaklık kurduk.