Умови участі

Перегляньте наведену нижче інформацію, щоб дізнатися про умови участі в нашій Програмі для некомерційних організацій.

Організації, які НЕ ВІДПОВІДАЮТЬ умовам участі в Програмі Canva для некомерційних організацій

 • Організації, створені не відповідно до пункту 501(c)3 Податкового кодексу США, а відповідно до пункту 501(c)4 або 501(c)6, та організації, які мають інший некомерційний статус, не відповідають умовам участі.
 • Школи K-12, коледжі та університети. Допустимими винятками є незалежні чартерні школи. Див. нашу пропозицію Canva для навчання.
 • Комерційні й торгові асоціації, що не мають благодійних цілей і не провадять благодійної діяльності на користь осіб, які не є їхніми учасниками.
 • Політичні й профспілкові організації.
 • Фізичні особи.

Організації, які ВІДПОВІДАЮТЬ умовам участі в Програмі Canva для некомерційних організацій

 1. Зареєстровані некомерційні організації.
 2. Організації соціального впливу, місію яких спрямовано на благо суспільства або громади.
 3. Організації охорони здоров’я та органи влади, які надають допомогу в охороні здоров’я

Необхідна документація

Примітка. Необхідна документація залежить від типу вашої організації.

1. Зареєстровані некомерційні організації (для кожної країни)

 • Організації охорони здоров’я та органи влади, які надають допомогу в охороні здоров’я (на розсуд Canva)
 • Організації, що мають право на групове звільнення від податків (наприклад, церкви), мають отримати підтвердження звільнення від податків за пунктом 501(c)(3) Податкового кодексу США від податкового управління (IRS).
 • Канадські благодійні організації, зареєстровані в канадському податковому агентстві (CRA).
 • Канадські федеральні некомерційні організації, зареєстровані в міністерстві промисловості Канади.
 • Канадські федеральні некомерційні організації, зареєстровані в Міністерстві промисловості Канади.
 • Свідоцтво про реєстрацію асоціації/фонду, видане міністерством юстиції (IGJ Reg).
 • Цивільне/просте свідоцтво про реєстрацію від Administracion Federal De Ingreos Publicos, свідоцтво управління с прав людини — номер CN.
 • Благодійні організації, зареєстровані в Австралійській комісії з благодійних та некомерційних організацій (ACNC).
 • Звільнені від податку на прибуток некомерційні організації, визначені австралійським податковим управлінням (АТО).
 • Koerperschaften des oeffentlichen Rechts, Verein, Stiftung öffentliches Recht, Stifung kirchliches Recht, treuhänderische Stiftung, gGmbH, gAG, gUG, gemeinnützige genossenschaften (gGen), or Koerperschaft des öffentlichen Rechts (KdÖR).
 • Зареєстровані в міністерстві охорони здоров’я та сім’ї.
 • Зареєстровані в міністерстві соціального забезпечення як організації соціального розвитку
 • Свідоцтво про реєстрацію; кабінет міністрів Бельгії — Vereniging Zonder Winstoogmerk (VZW), свідоцтво про реєстрацію; Moniteur Belge — ASBL Association sans but lucratif, статут і установчий договір.
 • Свідоцтво про реєстрацію звільнення від сплати податків, видане генеральним реєстратором, свідоцтво про реєстрацію НКО, статут і установчий договір.
 • Свідоцтво про реєстрацію НКО, видане Director General del Registro de Asocaciones y, або свідоцтво про заснування, видане Fundaciones Sins Fines de Lucro.
 • Міністр юстиції, свідоцтво про реєстрацію НКО/асоціації, статут і установчий договір.
 • Зареєстровані товариства/НКО, компанії, що займаються діяльністю, описаною в розділі 31 Закону про компанії 2007 р. зі змінами та доповненнями, або трасти, що працюють на некомерційній основі в суспільних інтересах.
 • Свідоцтво про реєстрацію асоціації, фонду чи організації суспільного блага (PBO), видане міністерством юстиції / внутрішніх справ.
 • Некомерційні юридичні особи, що працюють в суспільних інтересах (юридически лица с нестопанска цел за общественополезна дейност), зареєстровані в Центральному реєстрі громадських організацій, що ведеться міністерством юстиції.
 • Свідоцтво про реєстрацію НКО/НУО, статут і установчий договір.
 • Свідоцтво про реєстрацію НКО/НУО від ради міністерств, статут і установчий договір.
 • Свідоцтво про реєстрацію НКО, видане міністерством юстиції / внутрішніх справ.
 • Свідоцтво про реєстрацію НКО від торгової палати.
 • Свідоцтво про реєстрацію НКО, видане міністерством юстиції / внутрішніх справ.
 • Свідоцтво про реєстрацію НКО/НУО, статут і установчий договір.
 • Свідоцтво про реєстрацію фонду або фонду пожертв у Реєстрі фондів, статут і установчий договір.
 • Асоціації (foreninger), фонди (stiftelser), установи (institutioner) або релігійні громади (religiøse samfund), затверджені міністерством податків та зборів.
 • Свідоцтво про реєстраційний номер суспільно-благодійної організації від податкового управління (IRS).
 • Свідоцтво про реєстрацію НУО, статут і установчий договір.
 • Свідоцтво про реєстрацію, видане окружним судом, статут і установчий договір.
 • Некомерційні асоціації (rekisteröity yhdistys), фонди (säätiöt) або релігійні громади (uskonnollinen yhdyskunta), зареєстровані в національній раді патентів та реєстрацій.
 • Некомерційні та неурядові організації, засновані відповідно до association loi 1901 або fondation loi 1987 та зареєстровані в Journal Officiel des Associations або будь-якому іншому французькому юридичному виданні.
 • Асоціації, фонди або інші некомерційні юридичні особи, які мають статус суспільної (Gemeinnützigkeit), благодійної (Mildtaetigkeit) або релігійної (Kirchliche) організації і (або) діють на некомерційній основі в суспільних інтересах.
 • Свідоцтво про реєстрацію НУО, видане департаментом генерального реєстратора, статут і установчий договір.
 • Свідоцтво про реєстрацію НКО/НУО, видане міністерством фінансів, «Офіційний урядовий вісник», статут і установчий договір.
 • Свідоцтво про реєстрацію НКО/НУО, видане місцевим органом влади.
 • Свідоцтво про реєстрацію НКО/НУО, видане місцевим органом влади.
 • Свідоцтво про реєстрацію асоціації, фонду чи організації суспільного блага (PBO), видане міністерством юстиції / внутрішніх справ.
 • Некомерційні, неурядові організації або трасти, створені за актом чи в інший спосіб і затверджені департаментом внутрішніх податків як благодійні організації відповідно до розділу 88 Постанови про внутрішні податки.
 • Свідоцтво про реєстрацію НКО від компетентного реєстраційного суду, статут і установчий договір.
 • Свідоцтво про реєстрацію трасту або товариства.
 • Фонди (Yayasan) або асоціації (Perkumpulan), затверджені міністерством юстиції та прав людини як юридичні особи.
 • Номер звільнення некомерційної організації від сплати податку на доходи (CHY) від податкової служби, статут і установчий договір.
 • Номер благодійної організації (AMUTA), виданий державним реєстратором Ізраїлю, свідоцтво про реєстрацію НКО.
 • Свідоцтво про реєстрацію як ONLUS, ODV або APS, статут і установчий документ. Копія реєстрації в Єдиному національному реєстрі Третього сектора (Runts), якщо потрібно й доречно.
 • Свідоцтво про реєстрацію НУО, реєстраційний номер платника податків (TRN), виданий міністерством фінансів.
 • Спеціалізовані некомерційні корпорації (НКО), сертифіковані органом влади префектури або кабінетом міністрів.
 • Корпорації соціального забезпечення, зареєстровані в органі влади префектури і (або) міністерстві охорони здоров’я, праці та соціального забезпечення.
 • Асоціації та фонди, що діють в суспільних інтересах, уповноважені комісією із суспільних інтересів, або загальні асоціації, зареєстровані як корпорації (некомерційного типу), що діють на некомерційній основі в суспільних інтересах.
 • Свідоцтво про реєстрацію НУО, видане міністерством соціального розвитку, статут і установчий договір (переклад).
 • Свідоцтво про реєстрацію НКО, видане міністром юстиції, статут і установчий договір.
 • Свідоцтво про реєстрацію НУО, видане урядом Кенії, статут і установчий договір.
 • Свідоцтво про реєстрацію асоціації, фонду чи НКО, видане місцевим органом влади.
 • Свідоцтво про реєстрацію фонду з Державного реєстру.
 • Свідоцтво про реєстрацію НКО, видане місцевим органом влади.
 • Зареєстровані некомерційні асоціації (associations sans but lucratif — ASBL) або фонди (fondations).
 • Статут, зареєстрований у Реєстрі товариств (ROS), свідоцтво про звільнення від сплати податків, зареєстроване згідно із законом про податок на прибуток.
 • Реєстрація звільнення від сплати податків у міністерстві фінансів.
 • Свідоцтво про реєстрацію НКО, видане міністерством юстиції або реєстром платників податків, про реєстрацію як громадянського товариства чи асоціації, видане державною службою чи федеральним реєстром.
 • Свідоцтво про реєстрацію НКО/НУО, видане міністерством юстиції, статут і установчий договір.
 • Статут і установчий договір (переклад на англійську мову).
 • Свідоцтво про реєстрацію НУО, видане місцевою реєстраційною палатою.
 • Некомерційні або неурядові організації зі статусом організацій суспільного блага (Algemeen Nut Beogende Instelling — ANBI).
 • Установи, що сприяють соціальному забезпеченню (Sociaal Beland Behartigende Instelling — SBBI), звільнені від сплати податків.
 • Фонди (stichtingen) або асоціації (verenigingen), що здійснюють суспільно корисну діяльність, чи церкви або інші релігійні організації (kerkgenootschappen en hun zelfstandige onderdelen).
 • Некомерційні та неурядові організації, внесені до Реєстру комісії у справах благодійних організацій.
 • Свідоцтво НКО, організації суспільного забезпечення чи суспільної організації, видане Junta de Asistencia Privada, Juntas de Beneficencia Privada або Indesol.
 • Свідоцтво про реєстрацію НУО, статут і установчий договір.
 • Реєстрація звільнення від сплати податків, номер XO/XN/XR, виданий міністерством податків і митних зборів (HMRC).
 • Свідоцтво про реєстрацію НКО, видане місцевим органом влади.
 • Акт про звільнення від сплати податків, затверджений управлінням уповноваженого з питань внутрішніх податків.
 • Свідоцтво про реєстрацію внутрішніх суб’єктів, видане міністерством Палестинської національної адміністрації.
 • Свідоцтво про реєстрацію НКО чи громадянської асоціації, видане міністерством юстиції, Федеральний реєстр.
 • Свідоцтво про реєстрацію НКО чи громадянської асоціації, видане міністерством юстиції / внутрішніх справ.
 • Свідоцтво про реєстрацію НКО, видане міністерством юстиції / внутрішніх справ, звільнення від сплати податків.
 • Компанії, зареєстровані Комісією з цінних паперів та бірж (SEC), що можуть підтвердити статус неакціонерних та некомерційних розпорядчими документами, свідоцтвом про звільнення від сплати податків, виданим бюро внутрішніх податків (BIR), і (або) акредитацією філіппінської ради з сертифікації НУО (PCNC).
 • Організації суспільного блага (Organizacja Pożytku Publicznego), фонди або асоціації, зареєстровані в Національному судовому реєстрі (Krajowy Rejestr Sądowy — KRS), який веде міністерство юстиції.
 • Реєстраційна картка юридичної особи (Pessoa Colectiva), свідоцтво про реєстрацію, видане міністерством фінансів.
 • Свідоцтво про реєстрацію звільнення від сплати податків, видане державним казначейством, свідоцтво про реєстрацію НКО, статут і установчий договір.
 • Організації мають бути зареєстровані як асоціації, фонди, федерації чи релігійні асоціації та діяти на некомерційних засадах в суспільних інтересах.
 • Свідоцтво про реєстрацію НУО, видане податковою службою за законом про реєстрацію юридичних осіб, статут і установчий договір (переклад).
 • Свідоцтво про реєстрацію, видане службою національної безпеки, або свідоцтво про реєстрацію НУО, видане директоратом Руанди, статут і установчий договір.
 • Свідоцтво про реєстрацію звільнення від сплати податків, видане державним казначейством, свідоцтво про реєстрацію НКО, статут і установчий договір.
 • Номер свідоцтва про реєстрацію благодійної організації SCXXXXX, видане кабінетом регулятора з питань благодійних організацій Шотландії, статут і установчий договір.
 • Некомерційні та неурядові організації, що зареєстровані уповноваженою особою з питань благодійності та (або) мають статус громадської установи (IPC).
 • Свідоцтво про реєстрацію НУО, видане департаментом соціального розвитку, статут і установчий договір, свідоцтво про реєстрацію компанії, що не має статутного капіталу.
 • Асоціації, фонди або кооперативи з податковою знижкою, зареєстровані в міністерстві внутрішніх справ або міністерстві культури, освіти та спорту.
 • Асоціації, фонди або кооперативи з податковою знижкою, зареєстровані в міністерстві внутрішніх справ або міністерстві культури, освіти та спорту.
 • Асоціації, фонди або релігійні громади, які мають право на звільнення від сплати податків на прибуток відповідно до глави 7 Закону про податок на прибуток і (або) діють на некомерційній основі в суспільних інтересах.
 • Свідоцтво про реєстрацію НКО, Gemeinnuetzigkeit, Stiftung, номер CH.
 • Некомерційні або неурядові організації, що мають нотаріально засвідчене посвідчення юридичної особи та ліцензію департаменту центрального уряду; місцеві організації, ліцензовані відповідним регіональним органом влади міста або округу.
 • Зареєстровані в управлінні національної комісії у справах культури Таїланду при Міністерстві культури, статут.
 • Свідоцтво про реєстрацію НКО або організації суспільного блага, видане радою міністерств, статут і установчий договір
 • Реєстрація НУО за законом від 1989 р., свідоцтво про реєстрацію НУО, видане комісаром, статут і установчий договір.
 • Свідоцтво про реєстрацію НУО, видане місцевим органом влади.
 • Реєстраційний номер благодійної організації, виданий комісією з благодійності, реєстраційний номер компанії суспільних інтересів (CIC), виданий регулятором у справах компаній суспільних інтересів, статут і установчий договір.
 • Свідоцтво про реєстрацію громадянської асоціації, яку зареєстровано як звільнену від сплати податків у місцевому органі влади.
 • Свідоцтво про реєстрацію громадянської асоціації, яку зареєстровано як звільнену від сплати податків у місцевому органі влади.
 • Зареєстровані асоціації, правовий статус фондів (Декрет 45 (2010) для асоціацій та Декрет 148 (2007) для суспільних і благодійних фондів) або сповіщення (Декрет 151 (2007) стосовно кооперативів).
 • Свідоцтво про реєстрацію НУО, видане місцевим органом влади, статут і установчий договір.

2. Організації соціального впливу, місію яких спрямовано на благо суспільства й громади

 • Керівна документація, в якій зазначено вашу місію та те, яким чином уся ваша діяльність спрямована на досягнення цієї місії.
 • «Місія, спрямована на благо суспільства й громади» означає соціальну, екологічну, культурну чи економічну місію, спрямовану на вирішення соціальних проблем завдяки покращенню спільнот, навколишнього середовища чи життєвих шансів людей.
ЯКЩО ВАША ОРГАНІЗАЦІЯ НЕ МАЄ ПРИБУТКУ
 • Керівні документи вашої організації мають чітко визначати вашу місію та показувати, що всю вашу діяльність спрямовано на досягнення цієї місії (а не на отримання прибутку).
ЯКЩО ВАША ОРГАНІЗАЦІЯ МАЄ ПРИБУТОК
 • Керівні документи вашої організації мають чітко визначати вашу місію та показувати, що всю вашу діяльність спрямовано на досягнення цієї місії (а не лише на отримання прибутку).
 • Ваша організація також має продемонструвати у фінансовій документації підтвердження того, що вона реінвестує більшість прибутку, який отримує, для втілення своєї суспільної або громадської місії.

3. Організації охорони здоров’я та органи влади, які надають допомогу в охороні здоров’я

 • Вам потрібно надати докази того, що ваша організація має статус організації, пов’язаної з охороною здоров’я, визначення якої робиться на розсуд Canva.