Lập nhóm trên Canva Pro: Canva Pro phát triển cùng doanh nghiệp của bạn. Thêm các thành viên trong nhóm với mức giá chiết khấu để bạn có thể tăng năng suất mà không phải lo về chi phí.

Hoàn toàn phù hợp cho mọi nhóm

Nhóm của bạn có bao nhiêu người?

Quy mô nhóm để tính giá

Canva miễn phí cho lớp học và tổ chức phi lợi nhuận. Tìm hiểu thêm.

Miễn phí

Mọi thứ bạn cần để bắt đầu thiết kế

Pro

Thiết kế chuyên nghiệp trở nên dễ dàng cùng quyền truy cập không giới hạn vào các công cụ và nội dung cao cấp

Enterprise

Trao quyền cho nhóm của bạn, quản lý thương hiệu và điều chỉnh nội dung của bạn, tất cả ở cùng một nơi

$ 0.00

$ 119.99

/năm

$ 30.00

Với mức giá $ 9.99 mỗi tháng
/tháng / người
Chuyển tần suất thanh toán
Bắt đầuHãy dùng thử miễn phí
 • Hơn 250.000 mẫu miễn phí
 • Hơn 100 loại thiết kế (bài đăng mạng xã hội, bản thuyết trình, thư, v.v..)
 • Hàng trăm ngàn hình ảnh và đồ họa miễn phí
 • Mời thành viên vào nhóm của bạn
 • Cộng tác và nhận xét theo thời gian thực
 • 5GB lưu trữ đám mây
 • Mọi thứ mà gói Miễn phí có, cộng thêm:
 • Hơn 75 triệu hình ảnh, video, âm thanh và đồ họa cao cấp
 • Hơn 420.000 mẫu miễn phí với thiết kế mới mỗi ngày
 • Tạo tối đa 100 Bộ thương hiệu và tải lên phông chữ và logo của riêng bạn
 • Remove backgrounds in a click with Background Remover
 • Đổi cỡ thiết kế với công cụ Đổi cỡ đa dạng
 • Lưu thiết kế làm mẫu để nhóm của bạn sử dụng
 • 100 GB lưu trữ đám mây
 • Schedule social media content to 8 platforms
 • Mọi thứ Pro có, cộng thêm:
 • Thiết lập nhận diện thương hiệu của bạn thông qua logo, màu sắc và phông chữ từ nhiều Bộ thương hiệu
 • Kiểm soát quyền truy cập của nhóm của bạn vào ứng dụng, đồ họa, màu sắc, logo và phông chữ bằng tính năng kiểm soát thương hiệu
 • Kiểm soát nội dung tải lên Canva của nhóm
 • Quy trình làm việc xin phê duyệt thiết kế được tích hợp
 • Thiết lập các thành phần nào mà nhóm của bạn có thể chỉnh sửa và luôn giữ chuẩn thương hiệu bằng tính năng khóa mẫu
 • Dung lượng không giới hạn
 • Đăng nhập một lần (SSO)
 • Hỗ trợ doanh nghiệp 24/7

Miễn phí

Pro

Enterprise

Miễn phí

Mọi thứ bạn cần để bắt đầu thiết kế

Pro

Thiết kế chuyên nghiệp trở nên dễ dàng cùng quyền truy cập không giới hạn vào các công cụ và nội dung cao cấp

Enterprise

Trao quyền cho nhóm của bạn, quản lý thương hiệu và điều chỉnh nội dung của bạn, tất cả ở cùng một nơi

$ 0.00

$ 119.99

/năm

Với mức giá $ 9.99 mỗi tháng

Chuyển tần suất thanh toán

$ 30.00

/tháng / người

Bắt đầuHãy dùng thử miễn phí
 • Hơn 250.000 mẫu miễn phí
 • Hơn 100 loại thiết kế (bài đăng mạng xã hội, bản thuyết trình, thư, v.v..)
 • Hàng trăm ngàn hình ảnh và đồ họa miễn phí
 • Mời thành viên vào nhóm của bạn
 • Cộng tác và nhận xét theo thời gian thực
 • 5GB lưu trữ đám mây
 • Mọi thứ mà gói Miễn phí có, cộng thêm:
 • Hơn 75 triệu hình ảnh, video, âm thanh và đồ họa cao cấp
 • Hơn 420.000 mẫu miễn phí với thiết kế mới mỗi ngày
 • Tạo tối đa 100 Bộ thương hiệu và tải lên phông chữ và logo của riêng bạn
 • Remove backgrounds in a click with Background Remover
 • Đổi cỡ thiết kế với công cụ Đổi cỡ đa dạng
 • Lưu thiết kế làm mẫu để nhóm của bạn sử dụng
 • 100 GB lưu trữ đám mây
 • Schedule social media content to 8 platforms
 • Mọi thứ Pro có, cộng thêm:
 • Thiết lập nhận diện thương hiệu của bạn thông qua logo, màu sắc và phông chữ từ nhiều Bộ thương hiệu
 • Kiểm soát quyền truy cập của nhóm của bạn vào ứng dụng, đồ họa, màu sắc, logo và phông chữ bằng tính năng kiểm soát thương hiệu
 • Kiểm soát nội dung tải lên Canva của nhóm
 • Quy trình làm việc xin phê duyệt thiết kế được tích hợp
 • Thiết lập các thành phần nào mà nhóm của bạn có thể chỉnh sửa và luôn giữ chuẩn thương hiệu bằng tính năng khóa mẫu
 • Dung lượng không giới hạn
 • Đăng nhập một lần (SSO)
 • Hỗ trợ doanh nghiệp 24/7

Plantillas, logos, fuentes, fotos y elementos gráficos ¡gratis!
Biblioteca premium de imágenes de archivo
Crea diseños con dimensiones personalizadas
Exporta diseños en formato PDF, JPG, PNG
Modo presentación y funciones para compartir en redes sociales
La app de Canva para diseñar donde sea que estés
La Redimensión mágica de diseños con solo un clic
El Quitafondos, para eliminar el fondo de tus fotos con un clic
Crea plantillas personalizadas y sube tus propios logos y fuentes
Descarga diseños con fondo transparente y personaliza la calidad de tus descargas
Exporta tus diseños como GIF animados o vídeos MP4
Diseña y publica contenido para tus redes sociales directamente del editor de Canva a 7 plataformas.

Comparte diseños con tu equipo
Comparte enlaces a los diseños con personas fuera de tu equipo, con acceso para ver o para ver y editar
Comparte tus diseños con personas de tu equipo, con acceso para ver o para ver y editar
Añade comentarios a tus diseños y asigna tareas a los miembros del equipo
Flujos de aprobación para tus diseños

Conserva la identidad visual de tu marca en los logos, los colores y las fuentes con el kit de marcasNinguno
Con controles de marca, controla lo que los miembros de tu equipo pueden ver y subir y a lo que pueden acceder
Protege cualquier elemento de tu diseño con la función de bloqueo avanzado de plantillas

Almacenamiento en la nube5 GB
Carpetas2

AyudaAutoservicio
Autenticación de dos factores
Integración para inicio de sesión único

Plantillas, logos, fuentes, fotos y elementos gráficos ¡gratis!
Biblioteca premium de imágenes de archivo
Crea diseños con dimensiones personalizadas
Exporta diseños en formato PDF, JPG, PNG
Modo presentación y funciones para compartir en redes sociales
La app de Canva para diseñar donde sea que estés
La Redimensión mágica de diseños con solo un clic
El Quitafondos, para eliminar el fondo de tus fotos con un clic
Crea plantillas personalizadas y sube tus propios logos y fuentes
Descarga diseños con fondo transparente y personaliza la calidad de tus descargas
Exporta tus diseños como GIF animados o vídeos MP4
Diseña y publica contenido para tus redes sociales directamente del editor de Canva a 7 plataformas.

Comparte diseños con tu equipo
Comparte enlaces a los diseños con personas fuera de tu equipo, con acceso para ver o para ver y editar
Comparte tus diseños con personas de tu equipo, con acceso para ver o para ver y editar
Añade comentarios a tus diseños y asigna tareas a los miembros del equipo
Flujos de aprobación para tus diseños

Conserva la identidad visual de tu marca en los logos, los colores y las fuentes con el kit de marcas1
Con controles de marca, controla lo que los miembros de tu equipo pueden ver y subir y a lo que pueden acceder
Protege cualquier elemento de tu diseño con la función de bloqueo avanzado de plantillas

Almacenamiento en la nube100 GB
CarpetasSin límites

AyudaAyuda las 24 horas del día, 7 días a la semana
Autenticación de dos factores
Integración para inicio de sesión único

Plantillas, logos, fuentes, fotos y elementos gráficos ¡gratis!
Biblioteca premium de imágenes de archivo
Crea diseños con dimensiones personalizadas
Exporta diseños en formato PDF, JPG, PNG
Modo presentación y funciones para compartir en redes sociales
La app de Canva para diseñar donde sea que estés
La Redimensión mágica de diseños con solo un clic
El Quitafondos, para eliminar el fondo de tus fotos con un clic
Crea plantillas personalizadas y sube tus propios logos y fuentes
Descarga diseños con fondo transparente y personaliza la calidad de tus descargas
Exporta tus diseños como GIF animados o vídeos MP4
Diseña y publica contenido para tus redes sociales directamente del editor de Canva a 7 plataformas.Template & Admin users only

Comparte diseños con tu equipo
Comparte enlaces a los diseños con personas fuera de tu equipo, con acceso para ver o para ver y editar
Comparte tus diseños con personas de tu equipo, con acceso para ver o para ver y editar
Añade comentarios a tus diseños y asigna tareas a los miembros del equipo
Flujos de aprobación para tus diseños

Conserva la identidad visual de tu marca en los logos, los colores y las fuentes con el kit de marcasMúltiples
Con controles de marca, controla lo que los miembros de tu equipo pueden ver y subir y a lo que pueden acceder
Protege cualquier elemento de tu diseño con la función de bloqueo avanzado de plantillas

Almacenamiento en la nubeSin límites
CarpetasSin límites

AyudaAyuda empresarial las 24 horas del día, 7 días a la semana
Autenticación de dos factores
Integración para inicio de sesión único

Thiết kế và Xuất bản

Plantillas, logos, fuentes, fotos y elementos gráficos ¡gratis!
Biblioteca premium de imágenes de archivo
Crea diseños con dimensiones personalizadas
Exporta diseños en formato PDF, JPG, PNG
Modo presentación y funciones para compartir en redes sociales
La app de Canva para diseñar donde sea que estés
La Redimensión mágica de diseños con solo un clic
El Quitafondos, para eliminar el fondo de tus fotos con un clic
Crea plantillas personalizadas y sube tus propios logos y fuentes
Descarga diseños con fondo transparente y personaliza la calidad de tus descargas
Exporta tus diseños como GIF animados o vídeos MP4
Diseña y publica contenido para tus redes sociales directamente del editor de Canva a 7 plataformas.
Template & Admin users only

Cộng tác

Comparte diseños con tu equipo
Comparte enlaces a los diseños con personas fuera de tu equipo, con acceso para ver o para ver y editar
Comparte tus diseños con personas de tu equipo, con acceso para ver o para ver y editar
Añade comentarios a tus diseños y asigna tareas a los miembros del equipo
Flujos de aprobación para tus diseños

Quản lý thương hiệu

Conserva la identidad visual de tu marca en los logos, los colores y las fuentes con el kit de marcas
Ninguno1Múltiples
Con controles de marca, controla lo que los miembros de tu equipo pueden ver y subir y a lo que pueden acceder
Protege cualquier elemento de tu diseño con la función de bloqueo avanzado de plantillas

Lưu trữ

Almacenamiento en la nube
5 GB100 GBSin límites
Carpetas
2Sin límitesSin límites

Bảo mật và hỗ trợ

Ayuda
AutoservicioAyuda las 24 horas del día, 7 días a la semanaAyuda empresarial las 24 horas del día, 7 días a la semana
Autenticación de dos factores
Integración para inicio de sesión único
Được tin cậy bởi
Baxter
King and Wood Mallesons
Hubspot
Warner Music
Total energy producer and provider
IDC

Tổ chức giáo dục và Tổ chức phi lợi nhuận được sử dụng miễn phí phiên bản Canva cao cấp - được điều chỉnh theo nhu cầu của họ

Câu hỏi thường gặp

Có! Canva luôn miễn phí sử dụng cho tất cả mọi người. Bạn có thể chọn nâng cấp lên Canva Pro hoặc Canva for Enterprise để có quyền truy cập vào các công cụ và nội dung cao cấp.

Chắc chắn rồi! Canva Pro luôn là lựa chọn tuyệt vời dù bạn là cá nhân hay một nhóm nhỏ. Dù nhóm của bạn đông tới đâu, bạn vẫn có thể tăng năng suất và đưa Canva lên một tầm cao mới với các tính năng tiết kiệm thời gian. Mọi việc thật đơn giản khi bạn có thể dễ dàng cắt xén và thay đổi kích thước thiết kế với Đổi cỡ đa dạng, sắp xếp hình ảnh thành các thư mục và lưu phông chữ, màu sắc và logo thương hiệu của bạn.

Canva for Enterprise là lựa chọn lý tưởng cho các tổ chức, doanh nghiệp, đơn vị nhượng quyền thương mại và các cơ quan với đội ngũ nhân viên lớn, cần tới tất cả các tính năng thiết kế thông minh và năng suất của Canva Pro với các tính năng kiểm soát tiên tiến để hợp tác và xuất bản các thiết kế đúng thương hiệu theo quy mô lớn. Tìm hiểu thêm về Canva for Enterprise tại đây.

Bạn có thể mời bao nhiêu người tùy thích tham gia vào thương hiệu của bạn trong Canva Pro. Bạn sẽ không bị tính phí trong suốt thời gian dùng thử. Canva Pro giúp bạn dễ dàng cộng tác với những thành viên khác trong nhóm, chia sẻ mẫu và nội dung thiết kế cũng như nhận xét và thích tác phẩm của nhau.

Chúng tôi cung cấp miễn phí Canva Pro cho các tổ chức phi lợi nhuận. Đăng ký ngay.

Canva cho Giáo dục là phiên bản cao cấp của Canva, được điều chỉnh cho phù hợp với lớp học và miễn phí 100% cho giáo viên K12 đủ điều kiện và học sinh của họ. Với công cụ này, bạn nhận được tất cả các lợi ích của các tính năng cao cấp, bao gồm hàng triệu hình ảnh, phông chữ, đồ họa, video, ảnh động và các mẫu chủ đề giáo dục. Thậm chí còn có một không gian lớp học dành riêng để mời học sinh và giáo viên chia sẻ, đánh giá và quản lý bài tập. Bạn cũng có thể chia sẻ các bài tập trực quan hấp dẫn với học sinh để các em hoàn thành.

Canva tích hợp với tất cả các công cụ tốt nhất cho lớp học của bạn, như Google Lớp học, Microsoft Teams, Remind, Canvas, Schoology, và nhiều công cụ khác sẽ sớm ra mắt!

Xin lưu ý rằng bạn có thể được yêu cầu xác minh chứng chỉ giảng dạy của mình để truy cập Canva cho Giáo dục.

Canva Pro có giá $ 119.99 khi thanh toán hàng năm hoặc $ 12.99 khi thanh toán hàng tháng.

Bản dùng thử Canva Pro miễn phí của bạn có thời hạn 30 ngày. Để kích hoạt tài khoản Canva Pro, bạn cần nhập thông tin thẻ tín dụng. Bạn có thể hủy bất cứ lúc nào trong thời gian dùng thử và sẽ không bị tính phí.

Thiết kế của bạn luôn ở chế độ riêng tư, trừ khi bạn chọn chia sẻ hoặc lưu chúng làm mẫu cho nhóm của bạn.