Trình bày dữ liệu bằng các biểu đồ trực quan tuyệt đẹp với các công cụ tạo biểu đồ online hoàn toàn miễn phí của Canva

Dù bạn cần so sánh và đối chứng các con số khác nhau, theo dõi thay đổi trong một giai đoạn, chỉ ra mối quan hệ giữa hai hay nhiều bộ dữ liệu, hay minh họa cơ cấu tổ chức, đồ thị và biểu đồ là cách tuyệt vời để thể hiện dữ liệu của bạn một cách trực quan và dễ hiểu.  

Với Canva, bạn có thể tự thiết kế biểu đồ chất lượng chuyên nghiệp mà không cần phải thuê nhà thiết kế đồ họa. Canva sẽ làm hết mọi việc cho bạn — hỉ cần nhập nhãn và các giá trị hoặc sao chép và dán chúng từ một bảng tính và xem Canva tạo đồ thị hoặc biểu đồ tùy chỉnh cho bạn. Với những biểu đồ cấu trúc hơn như Sơ đồ Venn, Sơ đồ tổ chức và Sơ đồ tư duy, chúng tôi có sẵn những mẫu chỉ chờ bạn tùy chỉnh và chỉnh sửa bằng các công cụ thiết kế mạnh mẽ mà dễ dùng của Canva. 

Sau đó, bạn có thể dễ dàng thêm đồ thị hay biểu đồ mới vào bất kỳ tài liệu nào khác trên Canva. Quảng bá cho trò chơi có nội dung trực quan của bạn bằng cách nhúng đồ thị và biểu đồ vào bài đăng mạng xã hội, hình ảnh đồ họa blog và infographic của mình. Hãy thu hút khán giả bằng cách thêm đồ thị hoặc biểu đồ vào bài thuyết trình. Đồ thị hoặc biểu đồ cũng có thể giúp độc giả tạp chí, tờ rơi, báo cáo, đề xuất, lý lịch, v.v. dễ dàng tiếp thu thông tin hơn.

Nhấp vào bất kỳ loại đồ thị nào dưới đây để bắt đầu và tìm hiểu xem với Canva, bạn có thể thiết kế dễ dàng đến thế nào.