Tải xuống ứng dụng Canva cho máy tính để bàn

Công cụ thiết kế yêu thích của bạn nay còn dễ sử dụng hơn nữa với ứng dụng Canva cho máy tính để bàn.

Tải xuống Canva cho Windows

Cũng có trên Windows, iOSAndroid.