Canva cho Android

Cài đặt ứng dụng Canva cho Android trên điện thoại hoặc máy tính bảng của bạn

Cũng có trên Mac OS, WindowsiOS.

Ứng dụng Canva cho Android
Ứng dụng Canva cho Android