Canva cho iOS

Cài đặt ứng dụng Canva trên iPhone hoặc iPad của bạn

Cũng có trên Mac OS, WindowsAndroid.

Ứng dụng Canva cho iOS
Ứng dụng Canva cho iOS