Canva cho Mac

Công cụ thiết kế bạn yêu thích nay đã có ứng dụng cho máy tính để bàn Mac sử dụng chip Intel và Apple.

Ứng dụng Canva cho máy tính để bàn Mac