Canva cho Mac

Công cụ thiết kế bạn yêu thích nay đã có ứng dụng cho máy tính Mac dùng chip Intel và Apple.

Cũng có trên Windows, iOSAndroid.

Ứng dụng Canva cho máy tính để bàn Mac
Ứng dụng Canva cho máy tính để bàn Mac