Canva cho Mac

Công cụ thiết kế bạn yêu thích nay đã có ứng dụng cho máy tính Mac dùng chip Intel và Apple.

Ứng dụng Canva cho máy tính để bàn Mac