Canva cho Windows

Công cụ thiết kế yêu thích của bạn nay đã có ứng dụng cho máy tính để bàn Windows.

Bắt đầu tải xuống
Ứng dụng Canva cho máy tính để bàn Windows