Canva cho Windows

Công cụ thiết kế yêu thích của bạn nay đã có ứng dụng cho máy tính để bàn Windows.

Ứng dụng Canva cho máy tính để bàn Windows