Canva cho Đội nhóm

Một hệ thống quản lý nội dung cho toàn tổ chức

folder
Engie
City of Los Angeles
Realty Austin
Camp Bow Wow
Moneytree K.K.
SkyScanner

Thư mục không giới hạn dành cho tất cả nội dung

Quản lý ngăn nắp tất cả nội dung với các thư mục có thể chia sẻ, không giới hạn. Với hệ thống quản lý nội dung đơn giản của Canva, bạn có thể tạo bao nhiêu thư mục tùy thích và lưu trữ nội dung của mình ở một nơi tập trung. Thông qua hệ thống có cấu trúc đã được thiết lập sẵn, nhóm của bạn có thể truy cập những gì họ cần, sau đó tạo và đăng bài một cách dễ dàng.

Sắp xếp, chia sẻ và dễ dàng tìm thiết kế

Không còn phải tìm kiếm thiết kế của bạn trên nhiều nền tảng. Thay vào đó, bạn có thể tìm thiết kế một cách nhanh chóng và dễ dàng bằng cách thiết lập các thư mục theo dự án, kiểu thiết kế hoặc hình ảnh. Sau đó, bạn có thể cách dễ dàng mời cả nhóm cộng tác trong thời gian thực, tất cả ở một nơi, với các mẫu và nội dung phù hợp.

Lưu trữ nhiều hơn nữa

Ngoài số lượng thư mục không giới hạn, bạn còn nhận được 1TB dung lượng lưu trữ trên đám mây để chia sẻ với các thành viên trong tổ chức của mình. Điều này cũng đồng nghĩa với việc bạn không cần phải lo lắng việc màn hình desktop bị đầy, các tệp bị đặt hoặc lưu trữ không đúng chỗ trên máy tính cá nhân, hoặc lãng phí thời gian tải xuống các thư mục chứa tài sản thiết kế.

Kiểm soát nội dung

Mở quyền truy cập các tệp và thư mục cho tất cả mọi người hoặc hạn chế quyền chỉ cho một số người. Thiết lập quyền truy cập cho các nhóm hoặc cá nhân cụ thể là một cách tuyệt vời để chia sẻ và cập nhật nội dung của bạn. Bằng cách này, thật dễ dàng để cấp quyền truy cập vào tài sản thương hiệu của bạn và đảm bảo chỉ hiển thị cho khán giả những nội dung ấn tượng và hiệu quả nhất.

Ngập tràn tính năng

Nội dung không giới hạn

Truy cập không giới hạn các mẫu, hình ảnh, phông chữ và màu sắc cao cấp.

Mẫu thương hiệu

Tạo các mẫu có thể sử dụng lại với hình ảnh, font chữ và logo riêng của thương hiệu bạn.

Bộ thương hiệu

Đảm bảo tính nhất quán của thương hiệu với Bộ thương hiệu và áp dụng mọi nội dung bạn muốn.

Bình luận và chia sẻ

Mở khóa chức năng cộng tác cao cấp để hỗ trợ đội nhóm lớn.

Tích hợp liền mạch

Tích hợp Canva với tính năng đăng nhập một lần (SSO) và xác thực hai yếu tố.

Quyền truy cập nội dung nâng cao

Xây dựng tập trung nội dung của bạn cũng như của thương hiệu thông qua tính năng cấp quyền truy cập.

Quản lý và báo cáo

Sử dụng các công cụ quản lý nhóm và quản lý thương hiệu.

Kế hoạch nội dung

Lên lịch sẵn các bài đăng mạng xã hội và kiểm tra hiệu quả dựa trên các thông tin chuyên sâu.

Thông tin chuyên sâu

Sử dụng tính năng cao cấp: thông tin chuyên sâu để biết những người đã xem thiết kế của bạn và thời gian xem.

Bảo mật

Truy cập nền tảng được chứng nhận ISO 27001 của Canva và dịch vụ hỗ trợ 24/7.

Thanh toán theo quy mô đội

Tính năng thanh toán linh hoạt cho phép bạn mở rộng đội nhóm của mình nếu cần.

Dấu ngoặc kép
Không yêu cầu kỹ năng thiết kế hoặc tải xuống chương trình tốn kém đòi hỏi quá trình phê duyệt. Thu kết quả ngay.

Candy Bigwood

The Huffington Post