CANVA CHO ĐỘI NHÓM

Tinh giản các dự án sáng tạo nhờ quá trình phê duyệt thiết kế nhanh chóng hơn

SkyScanner
Danone
Hubspot
Sony Music
Pearson

Dễ dàng phê duyệt thiết kế

Canva for Teams(opens in a new tab or window) gets everyone collaborating, designing, and sharing ideas in one place. Once designs are complete, admins can use Design Approval workflows directly in Canva, making sure their team’s designs are reviewed and approved before they’re published. Get projects out the door with a faster and more efficient creative workflow.

Tinh giản hoạt động sáng tạo và đánh giá nội dung

In Canva, you can easily update, customize, and save templates for your own brand, enabling your entire team to use the same company templates. Design reviewers can quickly provide feedback and approve designs created by anyone — from human resources to sales, marketing, and beyond – prior to publishing a new design. This helps your creative team maintain brand consistency while focusing on high-impact projects.

Loại bỏ các vấn đề khó khăn trong quá trình thiết kế

Team admins can invite people to view, comment, and approve shared designs in real-time. Within Canva, teams can effortlessly send designs and files for approval, without switching platforms. Plus, your team can store files and branded assets in shareable folders so you'll never lose track of your content again.

Tích hợp với các công cụ yêu thích của bạn

Seamless integration makes it easy to place Canva at the center of your organization’s content toolkit. Whether retrieving your brand assets and templates from a cloud-storage platform, publishing to your social media account, or sharing your design via a chat app, Canva supports your existing and new workflows to make them faster and easier for everyone.

Ngập tràn tính năng

Nội dung không giới hạn

Truy cập không giới hạn các mẫu, hình ảnh, phông chữ và màu sắc cao cấp.

Mẫu thương hiệu

Tạo các mẫu có thể sử dụng lại với hình ảnh, font chữ và logo riêng của thương hiệu bạn.

Bộ thương hiệu

Đảm bảo tính nhất quán của thương hiệu với Bộ thương hiệu và áp dụng mọi nội dung bạn muốn.

Bình luận và chia sẻ

Mở khóa chức năng cộng tác cao cấp để hỗ trợ đội nhóm lớn.

Tích hợp liền mạch

Tích hợp Canva với tính năng đăng nhập một lần (SSO) và xác thực hai yếu tố.

Quyền truy cập nội dung nâng cao

Xây dựng tập trung nội dung của bạn cũng như của thương hiệu thông qua tính năng cấp quyền truy cập.

Quản lý và báo cáo

Sử dụng các công cụ quản lý nhóm và quản lý thương hiệu.

Kế hoạch nội dung

Lên lịch sẵn các bài đăng mạng xã hội và kiểm tra hiệu quả dựa trên các thông tin chuyên sâu.

Thông tin chuyên sâu

Sử dụng tính năng cao cấp: thông tin chuyên sâu để biết những người đã xem thiết kế của bạn và thời gian xem.

Bảo mật

Truy cập nền tảng được chứng nhận ISO 27001 của Canva và dịch vụ hỗ trợ 24/7.

Thanh toán theo quy mô đội

Tính năng thanh toán linh hoạt cho phép bạn mở rộng đội nhóm của mình nếu cần.

Dấu ngoặc kép
"Chúng tôi sử dụng Canva để đánh giá thiết kế cuối cùng và cộng tác với tất cả các bên liên quan trên cùng một nền tảng thông qua các bình luận. Canva là phương thức tuyệt vời giúp mọi người đưa ra ý kiến về dự án trong khi vẫn duy trì tiến độ thiết kế và không bị cản trở bởi các phản hồi sau khi thiết kế đã được hoàn tất".

Veronica Thompson

Nhà thiết kế thương hiệu cấp cao, Newsela

Gói đăng ký và mức giá

Làm việc với đội của bạn trên Canva. Tìm hiểu xem gói Canva nào phù hợp với bạn.