Các tính năng của Canva Đội nhóm

Tiếp sức cho đội, quản lý thương hiệu.