Các tính năng của Canva cho Đội nhóm

Tiếp sức cho nhóm của bạn, quản lý thương hiệu của bạn
team1
Mời đội của bạn
Mời số lượng thành viên không giới hạn vào đội của bạn và dễ dàng chia sẻ các mẫu, màu sắc, phông chữ và logo thương hiệu.
Tìm hiểu thêm
Mẫu của đội nhóm
Chỉ cần đăng một thiết kế làm mẫu và thiết kế đó sẽ tự động được thêm vào trang thương hiệu của bạn.
Tìm hiểu thêm
folder
Quản lý nội dung
Sắp xếp các thiết kế nhanh chóng bằng cách tạo thư mục trong tài khoản của bạn.
Tìm hiểu thêm
Quản lý thương hiệu
Các giải pháp xây dựng thương hiệu để quản lý, sắp xếp, gắn thẻ và sắp xếp các mẫu và tài sản thương hiệu của bạn nhằm tạo ra sự thống nhất về thương hiệu trên tất cả các kênh.
Tìm hiểu thêm
Năng suất
Dễ dàng thúc đẩy năng suất và khả năng cộng tác.
Tìm hiểu thêm
Công cụ sáng tạo
Khơi nguồn sáng tạo cho cả nhóm trong khuôn khổ.
Tìm hiểu thêm
Phê duyệt thiết kế
Tập trung hóa và tinh giản hoạt động phê duyệt tại cùng một nơi. Đẩy nhanh tốc độ phê duyệt quy trình làm việc. Ngoài ra, bạn còn có thể bảo vệ diện mạo và cảm nhận về thương hiệu của mình.
Tìm hiểu thêm
Đăng nhập một lần và bảo mật
Đảm bảo tính bảo mật cho tổ chức và tập hợp cả nhóm thật dễ dàng với tính năng đăng nhập một lần hoặc xác thực hai yếu tố.
Tìm hiểu thêm