Canva cho Đội nhóm

Đảm bảo tính bảo mật cho toàn tổ chức với tính năng đăng nhập một lần

Danone
Hubspot
Sony Music
Pearson
SkyScanner
Playa Bowls

Tập hợp toàn bộ tổ chức một cách an toàn

Tính năng đăng nhập một lần (SSO) giúp bạn đưa Canva cho Đội nhóm(opens in a new tab or window) vào tổ chức của mình thật đơn giản và an toàn. Bằng cách thiết lập SSO, các thành viên trong nhóm của bạn có thể dễ dàng đăng ký và đăng nhập an toàn để bắt đầu làm việc cùng nhau chỉ trong giây lát.

Tập trung kiểm soát và tuân thủ

SSO hợp nhất quyền truy cập vào tất cả các ứng dụng, trang web và cơ sở dữ liệu của tổ chức mà không cần nhiều quy trình xác thực. Với SSO, bạn sẽ không cần phải nhớ bất kỳ tên người dùng rắc rối hay mật khẩu phức tạp nào. Bạn cũng có thể quản lý và mở rộng quy mô đăng nhập và đăng ký thành viên mới trong nhóm một cách hiệu quả.

Trao quyền tức thì để cả nhóm có thể cùng cộng tác

SSO nâng cao hiệu quả hoạt động và giúp doanh nghiệp ít phải yêu cầu hỗ trợ CNTT hơn. Bất kể quy mô nhóm là hai hay hai nghìn người, bạn đều có thể dễ dàng tìm và mời các thành viên trong nhóm cùng nhau thiết kế ngay mà không cần lo lắng về vấn đề bảo mật.

Tích hợp SSO liền mạch

Các nhóm CNTT có thể dễ dàng thiết lập SSO và khi quản trị viên đã sẵn sàng, họ có thể thiết lập cấu hình và thay đổi cài đặt SSO của nhóm của bạn bất kỳ lúc nào. Nếu cần, Canva có các hướng dẫn từng bước(opens in a new tab or window) đơn giản để giúp nhóm của bạn bắt đầu ngay lập tức.

Ngập tràn tính năng

Nội dung không giới hạn

Truy cập không giới hạn các mẫu, hình ảnh, phông chữ và màu sắc cao cấp.

Mẫu thương hiệu

Tạo các mẫu có thể sử dụng lại với hình ảnh, font chữ và logo riêng của thương hiệu bạn.

Bộ thương hiệu

Đảm bảo tính nhất quán của thương hiệu với Bộ thương hiệu và áp dụng mọi nội dung bạn muốn.

Bình luận và chia sẻ

Mở khóa chức năng cộng tác cao cấp để hỗ trợ đội nhóm lớn.

Tích hợp liền mạch

Tích hợp Canva với tính năng đăng nhập một lần (SSO) và xác thực hai yếu tố.

Quyền truy cập nội dung nâng cao

Xây dựng tập trung nội dung của bạn cũng như của thương hiệu thông qua tính năng cấp quyền truy cập.

Quản lý và báo cáo

Sử dụng các công cụ quản lý nhóm và quản lý thương hiệu.

Kế hoạch nội dung

Lên lịch sẵn các bài đăng mạng xã hội và kiểm tra hiệu quả dựa trên các thông tin chuyên sâu.

Thông tin chuyên sâu

Sử dụng tính năng cao cấp: thông tin chuyên sâu để biết những người đã xem thiết kế của bạn và thời gian xem.

Bảo mật

Truy cập nền tảng được chứng nhận ISO 27001 của Canva và dịch vụ hỗ trợ 24/7.

Thanh toán theo quy mô đội

Tính năng thanh toán linh hoạt cho phép bạn mở rộng đội nhóm của mình nếu cần.

Dấu ngoặc kép
“Khi thực hiện các chiến dịch đa kênh, chúng tôi xây dựng các mẫu trong Canva để giúp các thành viên tiếp cận tài sản thương hiệu và bản địa hóa các nội dung đó theo thị trường riêng. Trong quá trình thiết lập các mẫu, chúng tôi cấp quyền để các thành viên có thể truy cập và hướng dẫn cách sử dụng các mẫu này, sau đó, Canva sẽ cho phép họ điền văn bản và thay thế hình ảnh có liên quan đến thị trường của mình để thể hiện sự đa dạng. Đó chính là cách để các nhà sáng tạo nội dung trên toàn cầu làm việc mà không bị thiết kế gây cản trở."

Judson Cowan

Giám đốc Thiết kế Cấp cao, Skyscanner