Sáng tạo trên quy mô lớn với Mẫu thương hiệu

Kiểm soát thương hiệu và nhanh chóng tạo nội dung hấp dẫn.

Liên hệ

Được các đối tác hàng đầu tin dùng

Expedia Group Blue
Hoorae
Marriott
Fast Company
Reddit
USA Today

Mở rộng quy mô nội dung bằng Mẫu thương hiệu

Thiết kế mẫu dùng chung để đội của bạn có thể nhanh chóng tạo nội dung thỏa yêu cầu thương hiệu. Giảm bớt thời gian dành cho các nhiệm vụ thiết kế lặp lại, đẩy nhanh quá trình sáng tạo và trao năng lực để mọi người trở thành nhà xây dựng thương hiệu.

Linh hoạt trong khuôn khổ

Khóa các thành phần thương hiệu quan trọng (như logo và hộp văn bản) trong mẫu của bạn. Tính năng này giúp thành viên đội có thể tùy chỉnh tác phẩm mà vẫn bảo đảm thỏa yêu cầu thương hiệu.

Quotation mark
Với Canva, nhân viên ở các bộ phận Thu hút nhân tài, Truyền thông cho nhân viên, Cơ sở vật chất và Sự kiện chỉ cần chọn mẫu để dùng, tất cả đều đã thỏa yêu cầu thương hiệu".

Molly Martin

Giám đốc Nghệ thuật, Tập đoàn Expedia

Tùy chỉnh các mẫu cao cấp của chúng tôi

Bắt đầu giàu cảm hứng với thư viện hơn 400 nghìn mẫu chuyên nghiệp của Canva. Tùy chỉnh mẫu theo nhu cầu thương hiệu và tạo các mẫu thiết kế riêng cho đội của bạn.

Mở rộng thương hiệu với Visual Suite

Duy trì bản sắc thương hiệu doanh nghiệp ở mọi điểm tiếp xúc. Tạo Mẫu thương hiệu cho mọi tài sản, từ bài thuyết trình, docs cho đến bài đăng mạng xã hội, để các đội có thể thể hiện thương hiệu một cách dễ dàng.

Liên hệ với nhóm bán hàng của chúng tôi

Hãy trao đổi với chúng tôi để tìm hiểu cách Canva có thể giúp doanh nghiệp của bạn phát triển.