Picture of teachers with students who are holding up posters they designed.

Yêu cầu về điều kiện tham gia Canva cho Giáo dục

Nguyên tắc về điều kiện tham gia


Tại Canva, chúng tôi nghĩ rằng học tập là một món quà. Đó là lý do tại sao Canva cho Giáo dục miễn phí cho các giáo viên và học sinh đủ điều kiện. Công cụ này được cung cấp trên toàn thế giới và không bị giới hạn ở bất kỳ quốc gia nào.


Xin lưu ý rằng chương trình Canva cho Giáo dục hiện chỉ dành cho các giáo viên và cơ sở giáo dục tiểu học và trung học (hệ 12 năm). Chương trình không dành cho các giảng viên và cơ sở giáo dục đại học (cao đẳng và đại học).


Để truy cập Canva cho Giáo dục, bạn hiện phải đang hoạt động ở một trong những vai trò sau:

 • Giáo viên hệ 12 năm (tiểu học hoặc trung học cơ sở) có chứng nhận của một trường được công nhận chính thức, hiện đang ở vị trí giảng dạy
 • Thủ thư của trường học hệ 12 năm (tiểu học hoặc trung học cơ sở) có chứng nhận
 • Trợ lý hỗ trợ học tập hoặc giáo viên hệ 12 năm (tiểu học hoặc trung học cơ sở) có chứng nhận
 • Chuyên viên phát triển học liệu hệ 12 năm (tiểu học hoặc trung học cơ sở) có chứng nhận
 • Giáo viên có chứng nhận tại một trường kỹ thuật hoặc dạy nghề cho học sinh tiểu học hoặc trung học (hoặc tương đương)
 • Nhà giáo dục tại gia được đăng ký với một tổ chức chính phủ hoặc tổ chức chứng nhận khác
 • Nhà giáo dục được chứng nhận của Google (GCE), Giảng viên được chứng nhận của Google (GCT), và Nhà giáo dục đổi mới của Microsoft (MIE) đang giảng dạy ở cấp hệ 12 năm (tiểu học hoặc trung học cơ sở)

Các tổ chức sau cũng có thể truy cập Canva cho Giáo dục:

Có chứng nhận của chính phủ hoặc được công nhận chính thức:

 • Trường học hệ 12 năm (tiểu học, trung học cơ sở hoặc dự bị đại học)
 • Học khu
 • Sở giáo dục
 • Các hệ thống trường học toàn cầu khác


Tôi có quyền truy cập Canva cho Giáo dục trong bao lâu?

Với điều kiện bạn là một giáo viên hoặc tổ chức đang hoạt động và đủ điều kiện. Tất cả người dùng Canva cho Giáo dục được nhắc xác minh lại chứng nhận của họ 3 năm một lần.


Ai không thể truy cập Canva cho Giáo dục?

 • Giáo viên hệ 12 năm (tiểu học hoặc trung học cơ sở) có chứng nhận, hiện không ở vị trí giảng dạy
 • Thủ thư công cộng (ví dụ: thủ thư thành phố hoặc quận)
 • Trợ lý trường mầm non hoặc mẫu giáo
 • Nhà giáo dục tại nhà không đăng ký với tổ chức chính phủ hoặc tổ chức chứng nhận khác
 • Gia sư tư nhân, tình nguyện hoặc trực tuyến
 • Cao đẳng, đại học và các cơ sở giáo dục đại học khác, bao gồm cả giảng viên và nhân viên
 • Sinh viên đại học và cao đẳng
 • Cơ sở giáo dục thường xuyên/nâng cao
 • Cơ sở giáo dục người lớn
 • Các tổ chức cung cấp các hoạt động ngoại khóa ngoài trường học
 • Các tổ chức phi lợi nhuận không trực tiếp giảng dạy (xin lưu ý rằng Canva cũng cung cấp chương trình phi lợi nhuận có nguyên tắc riêng về điều kiện tham gia)
 • Các công ty khởi nghiệp giai đoạn đầu có trọng tâm là giáo dục
 • Cha mẹ của trẻ đang theo học hệ 12 năm (tiểu học hoặc trung học cơ sở)


Làm cách nào để chứng minh tôi đủ điều kiện sử dụng Canva cho Giáo dục?

Nếu đăng ký Canva cho Giáo dục bằng miền email giáo dục đã được xác minh, bạn sẽ có quyền truy cập ngay lập tức.


Bạn không có email đã xác minh? Không thành vấn đề. Chỉ cần tải lên ảnh hoặc bản scan của một trong những giấy tờ được chấp thuận và chúng tôi sẽ xem xét đơn đăng ký của bạn trong vòng 48 giờ.


Giấy tờ được chấp nhận

 • Thẻ giáo viên chính thức cho biết tình trạng hiện tại, ví dụ:
 • Ảnh chụp hoặc bản scan chứng chỉ/giấy phép nêu rõ năng lực giảng dạy
 • Ảnh chụp hoặc bản scan nêu rõ tình trạng công việc tại trường (ví dụ: thư xác nhận công việc)
 • Ảnh chụp hoặc bản scan thẻ giáo viên cho biết tình trạng giảng dạy
 • Ảnh chụp hoặc bản scan chứng nhận Nhà giáo dục được chứng nhận của Google hoặc Nhà đào tạo được chứng nhận của Google
 • Chứng nhận đăng ký nhà giáo dục tại gia
 • Giấy tờ chứng minh một tổ chức là cơ sở giáo dục tiểu học, trung học (hệ 12 năm) hoặc dự bị đại học được công nhận chính thức, cũng như được chính quyền công nhận