Picture of teachers with students who are holding up posters they designed.

Yêu cầu về điều kiện tham gia Canva cho Giáo dục

Hướng dẫn về điều kiện tham gia


Tin rằng học tập là một món quà, chúng tôi dành tặng Canva cho Giáo dục miễn phí cho các giáo viên và học sinh đủ điều kiện trên toàn thế giới và không bị giới hạn ở bất kỳ quốc gia nào.


Xin lưu ý rằng Canva cho Giáo dục hiện chỉ dành cho các giáo viên và cơ sở giáo dục từ mẫu giáo đến lớp 12. Hiện không áp dụng cho các giảng viên và cơ sở giáo dục bậc cao hơn (cao đẳng và đại học).


Để sử dụng Canva cho Giáo dục, bạn phải đang giữ một trong những vai trò sau:

 • Giáo viên từ mẫu giáo đến lớp 12 được chứng nhận thuộc một trường được công nhận chính thức, hiện đang ở vị trí giảng dạy
 • Quản lý thư viện trường từ mẫu giáo đến THPT được chứng nhận
 • Trợ lý hỗ trợ học tập hoặc giáo viên từ mẫu giáo đến lớp 12 được chứng nhận
 • Chuyên gia phát triển chương trình dạy và học từ mẫu giáo đến lớp 12 được chứng nhận
 • Giáo viên được chứng nhận tại một trường kỹ thuật hoặc dạy nghề cho học sinh từ tiểu học đến trung học (hoặc tương đương)

Các tổ chức sau cũng có thể sử dụng Canva cho Giáo dục:

Có chứng nhận của chính quyền hoặc được công nhận chính thức:

 • Trường mẫu giáo
 • Trường tiểu học, THCS, THPT
 • Sở giáo dục
 • Các hệ thống trường học toàn cầu khác


Tôi có thể sử dụng Canva cho Giáo dục trong bao lâu?

Trong thời gian bạn còn là giáo viên hoặc tổ chức đang hoạt động và đủ điều kiện. Tất cả người dùng Canva cho Giáo dục đều được nhắc xác minh lại chứng nhận của họ 3 năm một lần.


Ai không thể sử dụng Canva cho Giáo dục?

 • Giáo viên từ mẫu giáo đến lớp 12 được chứng nhận, hiện không ở vị trí giảng dạy
 • Quản lý thư viện công (ví dụ: quản lý thư viện thành phố hoặc quận)
 • Trợ lý nhà trẻ hoặc trông trẻ
 • Người giảng dạy tại nhà (homeschool) không được cấp phép hoặc hiện đang làm việc cho một cơ sở giáo dục phổ thông.
 • Gia sư tư nhân, tình nguyện hoặc trực tuyến
 • Trường cao đẳng, đại học và các cơ sở giáo dục đại học khác, bao gồm cả giảng viên và nhân viên
 • Sinh viên đại học và cao đẳng
 • Cơ sở giáo dục thường xuyên/nâng cao
 • Cơ sở giáo dục người lớn
 • Các tổ chức cung cấp các hoạt động ngoại khóa ngoài trường học
 • Các tổ chức phi lợi nhuận không trực tiếp giảng dạy (xin lưu ý rằng Canva cũng cung cấp chương trình phi lợi nhuận với hướng dẫn riêng về điều kiện tham gia(opens in a new tab or window))
 • Các công ty khởi nghiệp giai đoạn đầu có trọng tâm là giáo dục
 • Cha mẹ của trẻ đang học từ mẫu giáo đến lớp 12


Làm cách nào để chứng minh tôi đủ điều kiện sử dụng Canva cho Giáo dục?

Nếu đăng ký Canva cho Giáo dục(opens in a new tab or window) bằng tên miền email giáo dục đã được xác minh, bạn sẽ có quyền sử dụng ngay lập tức.


Không có email đã xác minh? Không sao cả! Bạn chỉ cần tải lên ảnh hoặc bản scan của một trong những giấy tờ được chấp nhận và chúng tôi sẽ xem xét đơn đăng ký của bạn trong vòng 48 giờ.


Giấy tờ được chấp nhận

Thẻ giáo viên chính thức cho biết tình trạng hiện tại, ví dụ:

 • Ảnh chụp hoặc bản scan chứng nhận/giấy phép nêu rõ trình độ giảng dạy
 • Ảnh hoặc bản scan thể hiện rõ tình trạng công việc tại trường theo yêu cầu của chúng tôi
 • Ảnh chụp hoặc bản scan thẻ giáo viên cho biết tình trạng giảng dạy
 • Giấy tờ chứng minh tổ chức là một cơ sở giáo dục từ mẫu giáo đến lớp 12 được công nhận chính thức, được chính quyền công nhận