01-header-background1

Tích hợp Canva với LMS của bạn

Tích hợp liền mạch Canva với hệ thống quản lý học tập của bạn. Giúp thiết lập cho sự thành công của giáo viên và thúc đẩy khả năng tiếp thu của học sinh.
LMS-HERO2 2

Các tích hợp phổ biến

Chúng tôi đã tích hợp với các công cụ phổ biến nhất trong lớp học và nhiều công cụ khác sẽ sớm ra mắt!

Tìm kiếm một LMS khác?

Chúng tôi muốn trao quyền cho mọi người để thực hiện công việc tốt nhất của họ ở Canva. Nếu có một LMS khác mà bạn muốn Canva tích hợp, vui lòng cho chúng tôi biết.

banner

Sử dụng các mẫu Canva trong bài tập LMS của bạn

Tiết kiệm thời gian bằng cách tùy chỉnh các mẫu giáo dục, miễn phí của chúng tôi cho tất cả các môn học và lớp học khác nhau.

Câu hỏi thường gặp