Tích hợp Canva với LMS của bạn

Tích hợp liền mạch Canva với hệ thống quản lý học tập của bạn. Giúp thiết lập cho sự thành công của giáo viên và thúc đẩy khả năng tiếp thu của học sinh.

Các tích hợp phổ biến

Chúng tôi đã tích hợp với các công cụ phổ biến nhất trong lớp học và nhiều công cụ khác sẽ sớm ra mắt!

Tìm kiếm một LMS khác?

Chúng tôi muốn trao quyền cho mọi người để thực hiện công việc tốt nhất của họ ở Canva. Nếu có một LMS khác mà bạn muốn Canva tích hợp, vui lòng cho chúng tôi biết.

Sử dụng các mẫu Canva trong bài tập LMS của bạn

Tiết kiệm thời gian bằng cách tùy chỉnh các mẫu giáo dục, miễn phí của chúng tôi cho tất cả các môn học và lớp học khác nhau.

Câu hỏi thường gặp

Chúng tôi hiện tích hợp với Google Lớp học, Canvas và Schoology, cũng như Microsoft Teams. Chúng tôi cũng sẽ sớm tích hợp với Moodle, Blackboard và D2L.

Nếu giáo viên của bạn đang sử dụng tài khoản cá nhân trên Canva cho Giáo dục, hãy khuyến khích họ sử dụng LTI để kết nối Canva với LMS của họ ở cấp độ từng khóa học. Hoặc, để có trải nghiệm Canva mạnh mẽ hơn nữa, hãy liên hệ với chúng tôi để thiết lập SSO trên toàn học khu và LTI trên toàn học khu của Canva.

Bạn có thể dễ dàng cung cấp Canva cho tất cả các khóa học trong LMS của mình. Trước tiên, bạn sẽ cần kích hoạt tích hợp và truy cập vào khóa khách hàng của mình cũng như bí quyết được chia sẻ – tìm hiểu cách thực hiện tại đây. Đảm bảo bạn đăng nhập vào tài khoản Canva đã được thiết lập cho trường học hoặc học khu của bạn.

Nếu bạn là quản trị viên, hãy làm theo hướng dẫn để bật tích hợp tại đây. Nếu không, vui lòng liên hệ với quản trị viên CNTT của bạn và chia sẻ trang này với họ để họ có thể thiết lập tích hợp.

Tiếp theo, hãy làm theo hướng dẫn để kết nối vớiCanvas hoặc Schoology.

Bạn có thể dễ dàng cung cấp Canva cho tất cả các khóa học trong LMS của mình. Trước tiên, bạn sẽ cần kích hoạt tích hợp và truy cập vào khóa khách hàng của mình cũng như bí mật được chia sẻ – tìm hiểu cách thực hiệntại đây. Đảm bảo bạn đăng nhập vào tài khoản Canva đã được thiết lập cho trường học hoặc học khu của bạn.

Tiếp theo, hãy làm theo hướng dẫn để kết nối tài khoản vớiCanvas hoặc Schoology.