Chúng tôi luôn sẵn sàng hỗ trợ

With Canva for Nonprofits, nonprofits can bring their vision to life, and through beautifully crafted content inspire a community to action.

Canva dành cho Từ thiện

Canva dành cho Công việc + Tổ chức của bạn

Canva dành cho Từ thiện
  • Trao quyền cho người kể chuyện

    Với chức năng kéo và thả đơn giản, ai trong nhóm của bạn cũng đều có thể tạo hình đồ họa chuyên nghiệp truyền đạt sứ mệnh của tổ chức bạn.

  • Xây dựng những chiến dịch quảng cáo tuyệt đẹp

    Với quyền truy cập vào thư viện có hơn một triệu hình ảnh, hãy tạo những mẫu tài liệu hỗ trợ gây quỹ tuyệt đẹp để truyền đạt thông tin cho người ủng hộ.

  • Tạo nên di sản mạnh mẽ

    Với các tính năng như bộ công cụ thương hiệu và mẫu dành cho nhóm, hãy truyền đạt sứ mệnh của bạn và củng cố thương hiệu của bạn trên web và các mạng truyền thông xã hội.

Chúng tôi vẫn luôn hỗ trợ tạo ra sự thay đổi

Tham gia cùng hơn 4,500 tổ chức phi lợi nhuận đang sử dụng Canva.

Cùng nhau tạo nên sự khác biệt

Nhận đăng ký Canva dành cho Công việc MIỄN PHÍ cho tổ chức phi lợi nhuận của bạn