Thiết kế cho những ai muốn tạo ra sự khác biệt

Tất cả các tài nguyên thiết kế mà tổ chức phi lợi nhuận cần để giúp cho những thông điệp và sứ mệnh của họ tỏa sáng.

Ngăn chặn sự căm ghét người châu Á

Phân biệt chủng tộc không bao giờ nên được chấp nhận. Bằng cách tham gia phong trào #StopAsianHate, bạn có thể giúp chấm dứt tình trạng bạo lực và lạm dụng người châu Á tăng đột biến gần đây. Tại đây, bạn sẽ tìm thấy các tài nguyên để thúc đẩy các cuộc thảo luận, thể hiện sự ủng hộ và lập trường của bạn.

Bộ công cụ marketing của bạn

Chọn một bộ công cụ gồm các mẫu hữu ích, sau đó tùy chỉnh! Chọn phông chữ, màu sắc và các yếu tố giúp truyền đạt tốt nhất thông điệp của tổ chức của bạn.

Mẫu cụ thể cho tổ chức phi lợi nhuận

Tài nguyên cho các Mục tiêu phát triển bền vững (SDG)

Chúng tôi đã tạo nhiều tài nguyên cụ thể để báo cáo về 17 SDG

Mẫu cụ thể cho tổ chức phi lợi nhuận

Câu hỏi thường gặp

Trạng thái Phi lợi nhuận cho phép bạn truy cập miễn phí vào các tính năng cao cấp của Canva Pro cho tối đa 10 người trong tổ chức của bạn (bao gồm cả bạn). Tuy nhiên, việc sử dụng các thành phần cao cấp sẽ vẫn bị tính phí theo mỗi thành phần vì Canva có những cộng tác viên bên ngoài gửi ảnh, hình minh họa hoặc thiết kế của họ để đổi lấy tiền bản quyền mỗi khi thành phần của họ được sử dụng trong thiết kế.

Các tổ chức phi lợi nhuận có thể có một nhóm tối đa 10 người dùng miễn phí.

Trạng thái Phi lợi nhuận cho phép bạn truy cập miễn phí vào các tính năng cao cấp của Canva Pro cho tối đa 10 người trong tổ chức của bạn (bao gồm cả bạn). Tuy nhiên, mức giá cho các thành phần trả phí hoặc cao cấp vẫn sẽ được áp dụng.

Khi tải xuống một thiết kế, danh sách các thành phần cao cấp sẽ hiển thị. Các tùy chọn giấy phép được liệt kê trong danh sách thả xuống cho bạn lựa chọn – Sử dụng một lần, Sử dụng nhiều lần, vàSử dụng mở rộng.

Các mức giá cho các tùy chọn giấy phép như sau:

  • $US1 – Sử dụng một lần
  • $US10 – Sử dụng nhiều lần
  • $US100 – Mở rộng

Bạn cũng có thể chọn mua các gói điểm tín dụng Canva chưa hết hạn. Chọn từ các gói sau:

  • $US10 – 10 điểm tín dụng + 1 điểm tín dụng miễn phí
  • $US20 – 20 điểm tín dụng + 2 điểm tín dụng miễn phí
  • US$50 – 50 điểm tín dụng + 5 điểm tín dụng miễn phí
  • $US100 – 100 điểm tín dụng + 10 điểm tín dụng miễn phí

Vui lòng xem bài viết của chúng tôi về Mua thành phần cao cấp để tham khảo hướng dẫn toàn diện về cách tải xuống các thành phần cao cấp.

Bên cạnh Điều khoản sử dụng cho Canva mà tôi cần tuân thủ, và là điều kiện để sử dụng miễn phí tài khoản Canva Pro cao cấp, tôi đồng ý trả lời các câu hỏi từ Canva liên quan đến chương trình Phi lợi nhuận và tham gia vào bất kỳ nghiên cứu trương hợp nào được yêu cầu hợp lý.

Các câu hỏi từ Canva sẽ bao gồm, nhưng không giới hạn trong, bản chất của tổ chức nơi tôi làm việc và cách tổ chức sử dụng các dịch vụ thiết kế và chương trình Phi lợi nhuận của Canva.

Trong trường hợp tôi cung cấp câu trả lời hoặc tham gia vào một nghiên cứu tình huống liên quan đến chương trình Phi lợi nhuận, tôi sẽ cấp cho Canva giấy phép toàn cầu, vĩnh viễn, không thể thu hồi, miễn phí bản quyền để sử dụng và xuất bản thông tin tôi cung cấp cho Canva.

Phát triển kỹ năng của bạn

Giới thiệu về thiết kế vì sự thay đổi

Cách sử dụng Canva cho tổ chức phi lợi nhuận

Thuyết trình tốt cho bất kỳ dịp nào

Trình bày ý tưởng đổi mới và tác động cho xã hội của bạn

Đăng ký tài khoản Canva cho tổ chức phi lợi nhuận

Chương trình Canva cho tổ chức phi lợi nhuận của chúng tôi sở hữu tất cả các tính năng cao cấp của Canva Pro - miễn phí