Các mục tiêu phát triển bền vững: Danh sách việc cần làm quan trọng nhất của thế giới.

Mỗi mục tiêu đều tập trung vào một vấn đề quan trọng và đòi hỏi nỗ lực tập thể trên phạm vi toàn cầu. Để được sống trong một tương lai như mong muốn, chúng ta cần đạt được những mục tiêu này muộn nhất vào năm 2030.

Thay đổi lớn bắt đầu từ điều nhỏ bé

Điều quan trọng không phải là chọn ra một số ít người để thực hiện hành động quyết liệt. Mà là việc tất cả chúng ta đều tiến hành từng bước nhỏ. Một điều đơn giản như một bài đăng trên mạng xã hội giúp nâng cao nhận thức cũng có thể tạo ra sự khác biệt.

Trung tâm của sự thay đổi chính là truyền thông

Càng nhiều người biết về SDG thì càng tốt. Nhận thức giúp đảm bảo cộng đồng luôn hành động và chính phủ phải chịu trách nhiệm. Chia sẻ SDG và các mẫu của bạn với bạn bè và gia đình.

Doanh nghiệp của bạn có đang làm phần việc của mình?

Các doanh nghiệp, lớn và nhỏ, đã và đang hướng tới giải quyết các vấn đề thông qua đổi mới và hợp tác. Việc chia sẻ kế hoạch và tiến độ của riêng doanh nghiệp bạn là một cách tuyệt vời để truyền cảm hứng cho những người khác và kết nối với các tổ chức cùng chí hướng.

Các bản thuyết trình có mục đích

Các mẫu thuyết trình này rất phù hợp để nâng cao nhận thức của mọi người về tầm quan trọng của các Mục tiêu phát triển bền vững (SDG) hoặc để cập nhật cho nhóm về tiến trình của tổ chức của bạn.

Mạng xã hội vì lợi ích xã hội

Cách tốt nhất để thu hút cộng đồng rộng lớn hơn là thông qua mạng xã hội. Bạn có thể chia sẻ ý tưởng, nâng cao nhận thức hoặc thậm chí bắt đầu các cuộc thảo luận giúp đưa đến sự thay đổi.

Bức ảnh phù hợp cho nhiệm vụ

Chúng tôi đã chọn lựa hàng trăm bức ảnh tuyệt vời cho mỗi mục tiêu SDG. Bạn có thể tìm thấy những bức ảnh này bằng cách sử dụng các từ khóa như ‘SDG1’, ‘SDG2’, ‘SDG3’, v.v..

Bạn đã từng nghe về Thử thách thay đổi của chúng tôi chưa?

Đó là một thử thách tương tác trong 30 ngày nhằm giải quyết các vấn đề toàn cầu. Bạn có thể thực hiện nó tùy theo sức của mình và được trao thưởng trong quá trình này.

17 mục tiêu. 169 nhiệm vụ. 193 quốc gia, 1 kết quả.

Nhiệm vụ khó khăn còn ở trước mắt, nhưng nếu tất cả mọi người đều đồng lòng, thế giới sẽ trở nên tốt đẹp hơn.