Chính sách sử dụng phù hợp

Tất cả người dùng Canva phải tuân thủ Chính sách sử dụng phù hợp của Canva. Chính sách này đặt ra một số hạn chế nhất định đối với nội dung bạn có thể tải lên, thiết kế bạn tạo và cách bạn sử dụng Canva.

Canva có quyền xác định xem nội dung có vi phạm Chính sách này hay không theo quyết định riêng của mình. Canva có thể cập nhật Chính sách này theo thời gian.

Chống phân biệt đối xử

Canva không ủng hộ và tuyệt đối không chấp nhận việc Dịch vụ của mình bị sử dụng để phân biệt đối xử người khác, đặc biệt là khi dựa trên chủng tộc, tôn giáo, giới tính, khuynh hướng tính dục, tuổi tác, tình trạng khuyết tật, tổ tiên hoặc nguồn gốc quốc gia. Bạn không được phép sử dụng Dịch vụ theo cách sẽ hoặc có khả năng kích động, thúc đẩy hoặc ủng hộ hành vi phân biệt đối xử đó, đồng thời không được sử dụng Dịch vụ để kích động hoặc thúc đẩy sự thù địch hoặc bạo lực.
Nếu theo quyết định riêng của mình, chúng tôi tin rằng bạn đang sử dụng Dịch vụ để phân biệt đối xử, đặc biệt nếu dựa trên chủng tộc, tôn giáo, giới tính, khuynh hướng tính dục, tuổi tác, tình trạng khuyết tật, tổ tiên hoặc nguồn gốc quốc gia thì chúng tôi có thể chấm dứt vĩnh viễn hoặc tạm thời hoặc đình chỉ việc bạn truy cập Dịch vụ mà không cần thông báo và chịu trách nhiệm pháp lý vì bất kỳ lý do gì.

Sử dụng chung

Bạn đồng ý không tải lên nội dung, tạo thiết kế hoặc sử dụng Canva, dù trực tiếp hay gián tiếp, theo bất kỳ cách nào mà:

 1. Thúc đẩy hoặc tạo ra nguy cơ gây tổn hại về thể chất hoặc tinh thần, sự đau khổ về cảm xúc, tử vong, tình trạng khuyết tật hoặc sự biến dạng cho chính bạn, bất kỳ người hoặc động vật nào;
 2. Thúc đẩy hoặc tạo ra nguy cơ gây tổn hại, mất mát hoặc thiệt hại cho bất kỳ tài sản nào;
 3. Tìm cách làm hại hoặc bóc lột trẻ em;
 4. Quấy rối, lạm dụng, xúc phạm về chủng tộc hoặc sắc tộc, phỉ báng, xâm phạm quyền riêng tư cá nhân hoặc quyền công khai, bôi nhọ hoặc đe dọa;
 5. Phân biệt đối xử, kích động hoặc thúc đẩy phân biệt đối xử người khác dựa trên chủng tộc, tôn giáo, giới tính, khuynh hướng tính dục, tuổi tác, tình trạng khuyết tật, tổ tiên, nguồn gốc quốc gia hoặc bất kỳ cơ sở nào khác;
 6. Có tính chất gợi dục hoặc khiêu dâm hoặc chứa các liên kết đến tài liệu đó;
 7. Liên quan đến việc bán hoặc quảng cáo các hoạt động, sản phẩm hoặc dịch vụ bất hợp pháp;
 8. Là hành vi gian lận hoặc thúc đẩy hoạt động gian lận;
 9. Vi phạm quyền của bất kỳ cá nhân hoặc bên thứ ba nào, trong đó có quyền sở hữu trí tuệ và quyền riêng tư về dữ liệu của họ;
 10. Chứa bất kỳ thông tin hoặc nội dung nào mà bạn không có quyền cung cấp theo bất kỳ luật nào hoặc do nghĩa vụ bảo mật, hợp đồng hoặc ủy thác;
 11. Chứa bất kỳ thông tin hoặc thông tin sai lệch nào mà sai sự thật, lừa đảo hoặc gây hiểu nhầm hoặc thúc đẩy, chứng thực, khuyến khích hoặc tạo điều kiện cho việc truyền bá thông tin sai lệch;
 12. Vi phạm bất kỳ luật hiện hành nào hoặc thúc đẩy các hoạt động có tính chất bất hợp pháp;
 13. Đe dọa hoặc làm suy yếu các tiến trình hoặc thể chế dân chủ.


Để biết thêm thông tin về cách chúng tôi kiểm duyệt nội dung, vui lòng truy cập Trung tâm tin cậy(opens in a new tab or window).


Cập nhật lần cuối vào 16 tháng 2 năm 2024

Các chính sách khác