Canva Community Awards (Giải thưởng Cộng đồng Canva) 2023

Canva Community Awards (Giải thưởng Cộng đồng Canva) 2023 – Nguyên tắc, điều khoản và điều kiện của cuộc thi

TRANG NÀY LÀ BẢN DỊCH CÁC NGUYÊN TẮC, ĐIỀU KHOẢN VÀ ĐIỀU KIỆN CỦA CUỘC THI CANVA COMMUNITY AWARDS (GIẢI THƯỞNG CỘNG ĐỒNG CANVA) 2023. BẢN DỊCH KHÔNG CÓ TÍNH CHẤT RÀNG BUỘC VÀ CHỈ NHẰM MỤC ĐÍCH CUNG CẤP CŨNG NHƯ BỔ SUNG THÔNG TIN.

Bạn có thể xem Nguyên tắc, điều khoản và điều kiện có tính chất ràng buộc của cuộc thi tại: [https://www.canva.com/policies/canva-community-awards-terms-conditions/(opens in a new tab or window)]


Nguyên tắc của cuộc thi

Cách thức tham gia

1. Xác định câu chuyện thành công trên Canva mà bạn muốn đề cử cho Canva Community Award. Đó có thể là câu chuyện của chính bạn hoặc của người mà bạn muốn tán dương. Tất cả người tham gia đều phải từ 18 tuổi trở lên.

2. Xem danh sách bên dưới để biết hạng mục phù hợp với câu chuyện của bạn, tìm hiểu nội dung bạn cần gửi cùng bài dự thi và cách đánh giá bài dự thi.

3. Gửi bài dự thi thông qua biểu mẫu gửi của Canva Community Awards tại đây [https://www.canva.com/community-awards/submission(opens in a new tab or window)] và trả lời mọi câu hỏi bắt buộc. Nội dung bạn gửi cần đáp ứng các tiêu chí sau:

a. cho chúng tôi biết câu chuyện Canva của bạn hoặc người bạn đề cử trong phạm vi 1250 ký tự trở xuống (“Câu chuyện Canva”);

b. chia sẻ những thành tựu mà bạn hoặc người bạn đề cử đã đạt được nhờ có sự trợ giúp của Canva trong phạm vi 10 từ trở xuống; và

c. chia sẻ tối đa 3 thiết kế làm dẫn chứng (bạn nhớ đặt quyền chia sẻ thành "ai cũng có thể xem") (“Thiết kế làm dẫn chứng”),

đáp ứng các yêu cầu về tài liệu dự thi quy định cho Hạng mục giải thưởng mà bạn gửi nội dung đề cử (“Bài dự thi”). Vui lòng không chia sẻ thông tin bí mật.


Stellar Storyteller - Người kể chuyện truyền cảm hứng

Người tham gia đủ điều kiện: Tất cả người dùng Canva.

Tài liệu dự thi:

 • Câu chuyện Canva: Cho chúng tôi biết lý do người được đề cử lại là Stellar Storyteller và câu chuyện đằng sau thiết kế của họ.
 • (Các) thiết kế làm dẫn chứng: Bản sao (các) câu chuyện đã truyền tải qua Canva của người được đề cử.

Tiêu chí đánh giá:

 • Tính thẩm mỹ trực quan;
 • Tính sáng tạo; và
 • Khả năng kể chuyện hiệu quả.


Creative Powerhouse - Nhà sáng tạo truyền cảm hứng

Người tham gia đủ điều kiện: Tất cả người dùng Canva.

Tài liệu dự thi:

 • Câu chuyện Canva: Cho chúng tôi biết lý do người được đề cử lại là Creative Powerhouse và khả năng sáng tạo của họ khi sử dụng Canva.
 • (Các) thiết kế làm dẫn chứng: Bản sao (các) thiết kế Canva sáng tạo của người được đề cử.

Tiêu chí đánh giá:

 • Tính độc đáo; và
 • Sự sáng tạo và khéo léo khi sử dụng Canva.


Canva Legend - Người tiếp sức truyền cảm hứng

Người tham gia đủ điều kiện: Thành viên của các nhóm cộng đồng Creator Canva, Creator Giáo dục, Canvassador, Verified Expert (Chuyên gia đã được xác minh), Canva Design Community (trước đây là Canva Design Circle), Canva cho Giáo viên hoặc Canva cho Tổ chức phi lợi nhuận.

Tài liệu dự thi:

 • Câu chuyện Canva: Cho chúng tôi biết lý do người được đề cử lại là Canva Legend và cách họ tiếp sức cho cộng đồng Canva.
 • (Các) thiết kế làm dẫn chứng: Tối đa 5 ví dụ về nội dung (ví dụ: ảnh chụp màn hình bài đăng mạng xã hội hoặc mẫu Canva) do người được đề cử tạo nhằm mục đích tiếp sức cho những người dùng Canva khác.

Tiêu chí đánh giá:

 • Chất lượng (bao gồm tính thẩm mỹ và độ dễ hiểu) của nội dung Canva do thành viên Cộng đồng tạo;
 • Giá trị và tác động của những điều thành viên Cộng đồng đóng góp cho Canva hoặc của việc chia sẻ kiến thức về Canva.


Dream Team - Đội nhóm truyền cảm hứng

Người tham gia đủ điều kiện: 2 thành viên trở lên sử dụng một tài khoản Canva cho Đội nhóm.

Tài liệu dự thi:

 • Câu chuyện Canva: Cho chúng tôi biết cách đội bạn cộng tác bằng Canva cho Đội nhóm và nội dung các bạn đã thiết kế.
 • (Các) thiết kế làm dẫn chứng: Bản sao (các) thiết kế Canva mà đội bạn đã cùng tạo ra.

Tiêu chí đánh giá:

 • Tính sáng tạo;
 • Các kỹ thuật giao tiếp hiệu quả được thể hiện trong Bài dự thi; và
 • Bằng chứng về việc đội bạn đã cộng tác bằng Canva.


Force for Good - Sứ mệnh truyền cảm hứng

Người tham gia đủ điều kiện: Người dùng Canva cho Tổ chức phi lợi nhuận đủ điều kiện.

Tài liệu dự thi:

 • Câu chuyện Canva: Cho chúng tôi biết cách tổ chức sử dụng Canva để thúc đẩy mục tiêu hoặc mục đích cao đẹp cũng như tác động mà thiết kế đã tạo trên Canva mang lại (chẳng hạn như các khoản quyên góp hoặc hình thức nâng cao nhận thức khác).
 • (Các) thiết kế làm dẫn chứng: Bản sao (các) thiết kế Canva mà tổ chức đã tạo để thúc đẩy (các) mục đích cao đẹp và/hoặc bằng chứng khác về tác động mà tổ chức mang lại.

Tiêu chí đánh giá:

 • Mức độ rõ ràng của mục tiêu hoặc mục đích cao đẹp mà tổ chức phi lợi nhuận thúc đẩy,
 • Việc sử dụng Canva để đạt được mục tiêu hoặc thúc đẩy một mục đích cao đẹp; và
 • Tác động mà thiết kế đã tạo trên Canva mang lại.


App Aficionado - Ứng dụng truyền cảm hứng

Người tham gia đủ điều kiện: Các nhà phát triển đã sử dụng API của Canva để gửi ứng dụng cho Canva phê duyệt và đăng lên Thư viện ứng dụng Canva hoặc đã có ứng dụng được đăng lên Thư viện ứng dụng Canva trước ngày nộp bài dự thi.

Tài liệu dự thi:

 • Câu chuyện Canva: Cho chúng tôi biết câu chuyện đằng sau quá trình phát triển và nhu cầu sử dụng ứng dụng Canva cũng như những gì người dùng Canva có thể tạo ra bằng ứng dụng.
 • (Các) thiết kế làm dẫn chứng: Một (hoặc nhiều) ví dụ về chức năng của ứng dụng.

Tiêu chí đánh giá:

 • Tính độc đáo của ứng dụng; và
 • Chức năng của ứng dụng.


Goal Getter - Thành tựu truyền cảm hứng

Người tham gia đủ điều kiện: Tất cả người dùng Canva.

Tài liệu dự thi:

 • Câu chuyện Canva: Cho chúng tôi biết: (các) mục tiêu bạn đạt được nhờ sử dụng Canva; cách bạn dùng Canva trong quá trình phấn đấu đạt (các) mục tiêu; và tác động mà (các) mục tiêu mang lại, chẳng hạn như doanh số hoặc tiền lãi, số lượt hiển thị, số người theo dõi trên mạng xã hội và/hoặc giá trị cá nhân của thành tựu.
 • (Các) thiết kế làm dẫn chứng: Bản sao (các) thiết kế Canva đã tạo cho mục đích đạt được (các) mục tiêu.

Tiêu chí đánh giá:

 • Mức độ rõ ràng của (các) mục tiêu;
 • Việc sử dụng Canva để đạt được (các) mục tiêu; và
 • Tác động mà thiết kế đã tạo trên Canva mang lại.


Print Pro - Ấn phẩm truyền cảm hứng

Người tham gia đủ điều kiện: Tất cả người dùng Canva đã in sản phẩm qua Canva Print.

Tài liệu dự thi:

 • Câu chuyện Canva: Cho chúng tôi biết câu chuyện đằng sau sản phẩm được in bằng Canva Print.
 • (Các) thiết kế làm dẫn chứng: Bản sao (các) thiết kế Canva mà bạn đã in. Hình ảnh sản phẩm Canva Print đã in, được chia sẻ trong liên kết đến thiết kế Canva.

Tiêu chí đánh giá:

 • Tính thẩm mỹ trực quan của Sản phẩm in; và
 • Sự sáng tạo khi sử dụng Canva Print.


Trailblazing Teacher - Giảng dạy truyền cảm hứng

Người tham gia đủ điều kiện: Tất cả giáo viên hoặc nhân viên cơ sở giáo dục có tài khoản Canva cho Giáo dục đủ điều kiện.

Tài liệu dự thi:

 • Câu chuyện Canva: Cho chúng tôi biết cách giáo viên sử dụng Canva cho Giáo dục để truyền cảm hứng và tiếp sức cho học sinh.
 • (Các) thiết kế làm dẫn chứng: Ví dụ về tài liệu giáo dục truyền cảm hứng của giáo viên.

Tiêu chí đánh giá:

 • Tính sáng tạo; và
 • Sức sáng tạo và thu hút khi sử dụng Canva cho Giáo dục.


Chiến dịch truyền cảm hứng - Bạn tạo nên những chiến dịch hoành tráng với Canva cho Đội nhóm

Người tham gia đủ điều kiện: 2 thành viên trở lên sử dụng một tài khoản Canva cho Đội nhóm, làm việc trong lĩnh vực marketing hoặc quảng cáo.

Tài liệu dự thi:

 • Câu chuyện Canva: Cho chúng tôi biết cách đội đã sử dụng Canva để hiện thực hóa chiến dịch.
 • (Các) thiết kế làm dẫn chứng: Bản sao tài liệu chiến dịch mà đội đã thiết kế nhằm mục đích quảng bá thương hiệu, sản phẩm, địa điểm hoặc sự kiện.

Tiêu chí đánh giá:

 • Tính thẩm mỹ trực quan của tài liệu chiến dịch;
 • Các kỹ thuật marketing hiệu quả được thể hiện trong Bài dự thi; và
 • Tác động mà chiến dịch mang lại, chẳng hạn như doanh số hoặc tiền lãi, số lượt hiển thị, số người theo dõi trên mạng xã hội và/hoặc giá trị thương hiệu của thành tựu.

Điều khoản và điều kiện

1. Cuộc thi này do Canva Pty Ltd (80 158 929 938) tại địa chỉ 110 Kippax St, Surry Hills NSW 2010 (Canva) tổ chức. Cuộc thi miễn phí tham gia và không yêu cầu mua bất cứ sản phẩm gì.


2. Điều kiện tham gia: Cuộc thi Canva Community Awards 2023 này ("Cuộc thi") chỉ dành cho người từ 18 tuổi trở lên tính đến ngày nộp Bài dự thi. Mỗi Hạng mục giải thưởng chỉ dành cho những ai đáp ứng các tiêu chí về điều kiện tham gia được liệt kê trong Nguyên tắc của cuộc thi đối với Hạng mục giải thưởng liên quan. Người dự thi (“Bạn”) có thể gửi bài dự thi cho Cuộc thi nhân danh chính mình, một người khác (“Người được đề cử”) hoặc một đội gồm 2 thành viên trở lên (“Đội”) với điều kiện là Người được đề cử và mọi thành viên trong Đội cũng đáp ứng các yêu cầu về điều kiện tham gia này. Nhân viên của Canva, các công ty thuộc tập đoàn Canva và mọi bên thứ ba có liên quan trực tiếp đến Cuộc thi này (gọi chung là “Nhân viên”) và các thành viên ruột thịt trong gia đình và/hoặc người sống trong cùng một hộ gia đình với Nhân viên đều không đủ điều kiện tham gia Cuộc thi. Cuộc thi này không dành cho cá nhân ở khu vực pháp lý mà pháp luật cấm tổ chức Cuộc thi hoặc cấm cá nhân tham gia Cuộc thi.


3. Đồng ý với Điều khoản:

(a) Khi gửi Bài dự thi cho Cuộc thi hoặc chấp nhận vị trí Ứng viên vào vòng chung kết (theo quy định trong phần 8), bạn đồng ý chịu sự ràng buộc hoàn toàn và vô điều kiện của các điều khoản này. Bạn cũng tuyên bố và đảm bảo rằng Bạn, Người được đề cử hoặc mỗi thành viên trong Đội đáp ứng các yêu cầu về điều kiện tham gia, đồng thời khu vực pháp lý của Bạn, Người được đề cử hoặc Đội không cấm tổ chức Cuộc thi và việc Bạn tham gia Cuộc thi. Nếu có xung đột giữa tài liệu quảng cáo về Cuộc thi và các Điều khoản này thì các Điều khoản này sẽ được ưu tiên áp dụng. Ngoài ra, Bạn và Ứng viên vào vòng chung kết đồng ý rằng các quyết định của Canva là quyết định cuối cùng và có tính chất ràng buộc trong phạm vi liên quan đến Cuộc thi.

(b) Bạn xác nhận rằng trang này là bản dịch tài liệu về Nguyên tắc, Điều khoản và điều kiện của Cuộc thi Canva Community Awards 2023 và rằng bản dịch không có tính chất ràng buộc cũng như chỉ nhằm mục đích cung cấp và bổ sung thông tin. Bạn có thể xem các điều khoản có tính chất ràng buộc tại: [https://canva.com/policies/canva-community-awards-terms-conditions(opens in a new tab or window)]


4. Quy trình dự thi:

(a) Ngày bắt đầu đề cử: 9 giờ sáng ngày 31/08/2023 theo giờ AEST.

(b) Ngày kết thúc đề cử: 5 giờ chiều ngày 16/10/2023 theo giờ AEDT.

(c) Thời hạn đề cử: Chúng tôi nhận Bài dự thi qua kênh online từ Ngày bắt đầu đề cử cho đến Ngày kết thúc đề cử (“Thời hạn đề cử”). Bài dự thi phải được gửi trước khi Thời hạn đề cử kết thúc.

(d) Để tham gia Cuộc thi, Bạn phải gửi Bài dự thi theo Nguyên tắc của cuộc thi.

(e) Bạn chỉ được gửi một Bài dự thi cho mỗi Hạng mục giải thưởng, cho chính bạn hoặc cho Người được đề cử. Nếu Bạn gửi nhiều Bài dự thi cho cùng một Hạng mục giải thưởng, Bài dự thi Bạn gửi sau sẽ không được xem xét.

(f) Một cá nhân hoặc Đội có thể gửi nhiều Bài dự thi cho nhiều Hạng mục giải thưởng nhưng cá nhân hoặc Đội đó sẽ chỉ đủ điều kiện được chọn vào vòng chung kết trong một Hạng mục giải thưởng.

(g) Nếu Bài dự thi không được chọn trong Hạng mục giải thưởng được đề cử và Canva xác định rằng Bài dự thi đó đủ điều kiện cho một Hạng mục giải thưởng khác thì Canva có thể đưa Bài dự thi vào vòng chung kết cho Hạng mục giải thưởng khác sau khi thông báo cho Bạn, Người được đề cử hoặc Đội.

(h) Bài dự thi dựa trên thiết kế Canva không tuân thủ Thỏa thuận cấp phép nội dung của Canva (có tại www.canva.com/policies/content-license-agreement/(opens in a new tab or window)) có thể bị loại theo quyết định riêng của Canva.

(i) Bài dự thi chứa nội dung khiêu dâm, bạo lực, máu me hoặc ủng hộ hành vi phân biệt đối xử với cá nhân/nhóm bất kỳ hoặc chứa nội dung mà Canva thấy không phù hợp sẽ không được chấp nhận.

(j) Bài dự thi phải đáp ứng tất cả yêu cầu của Cuộc thi nêu trong các Điều khoản này thì mới đủ điều kiện giành chiến thắng.

(k) Bài dự thi không đầy đủ hoặc không tuân thủ Điều khoản có thể bị loại theo quyết định riêng của Canva.

(l) Nếu Bạn, Người được đề cử hoặc Đội sử dụng các phương thức gian lận hoặc cố tình né tránh các Điều khoản này thì Bài dự thi của bạn có thể bị hủy bỏ tư cách tham gia theo quyết định riêng của Canva.


5. Lựa chọn ứng viên vào vòng chung kết và thông báo liên quan:

(a) Một đội ngũ thẩm định do Canva chỉ định (“Hội đồng thẩm định”) sẽ chọn tối đa 3 Bài dự thi (“Ứng viên vào vòng chung kết”) cho mỗi Hạng mục giải thưởng, dựa trên Tiêu chí đánh giá được nêu trong Nguyên tắc của cuộc thi.

(b) Hội đồng thẩm định có thể yêu cầu một số người dự thi cung cấp liên kết đến thiết kế Canva gốc nhằm mục đích xác minh.

(c) Ứng viên vào vòng chung kết sẽ được thông báo qua email vào khoảng cuối tháng 11/2023 và cần phải xác nhận rằng họ muốn tham gia vòng bình chọn công khai được nêu trong phần 6 (“Bình chọn công khai và lựa chọn người chiến thắng”) của các Điều khoản này. Trong trường hợp Bài dự thi mà Bạn gửi thay mặt cho Người được đề cử hoặc Đội được chọn vào chung kết, Canva sẽ nhờ Bạn cung cấp địa chỉ email của Người được đề cử hoặc thành viên trong Đội để xác nhận họ đồng ý tham gia vòng bình chọn công khai và chấp nhận các Điều khoản này.

(d) Nếu chúng tôi không liên hệ được với Ứng viên vào vòng chung kết hoặc Ứng viên vào vòng chung kết không đủ điều kiện, không xác nhận việc đồng ý tham gia vòng bình chọn công khai, không kịp thời gửi lại bản tuyên bố và thỏa thuận chấp nhận công khai thông tin đã điền đầy đủ và có giá trị pháp lý, hoặc không cung cấp bất kỳ thông tin hay tài liệu nào khác, trong khung thời gian đã nêu rõ trong email thông báo, vị trí Ứng viên vào vòng chung kết của họ có thể bị tước bỏ và chúng tôi sẽ chọn một Ứng viên vào vòng chung kết thay thế.

(e) Trong phạm vi pháp luật cho phép, Canva không chịu trách nhiệm pháp lý nếu Ứng viên vào vòng chung kết không nhận được thông báo do thông báo bị đưa vào thư mục tin rác, email rác hay do chế độ cài đặt bảo mật khác hoặc nếu Bạn cung cấp thông tin liên hệ không chính xác hoặc không dùng được.

(f) Nếu đồng ý tham gia vòng bình chọn công khai, Ứng viên vào vòng chung kết cũng xác nhận rằng họ có thể cần tham gia các hoạt động quảng cáo liên quan đến Cuộc thi, bao gồm nhưng không giới hạn ở hoạt động ghi âm, chụp ảnh, quay phim hoặc phỏng vấn nhằm mục đích quảng cáo và thương mại mà không được nhận thêm thù lao.


6. Vòng bình chọn công khai và lựa chọn người chiến thắng:

(a) Ngày bắt đầu bình chọn: 12 giờ sáng ngày 05/01/2024 theo giờ AEDT.

(b) Ngày kết thúc bình chọn: 12 giờ sáng ngày 09/02/2024 theo giờ AEDT.

(c) Thời hạn bình chọn: Chúng tôi nhận bình chọn online từ Ngày bắt đầu bình chọn cho đến Ngày kết thúc bình chọn (“Thời hạn bình chọn”). Bình chọn phải được gửi trước khi Thời hạn bình chọn kết thúc.

(c) Chúng tôi sẽ công bố mọi Ứng viên vào vòng chung kết trên [https://www.canva.com/community-awards/(opens in a new tab or window)] (“Trang web Giải thưởng”) vào 12 giờ sáng ngày 05/01/2024 theo giờ AEDT.

(d) Trong Thời hạn bình chọn, cộng đồng Canva (“Người bình chọn”) sẽ được mời bình chọn cho các Ứng viên vào vòng chung kết mà họ yêu thích thông qua biểu mẫu bình chọn trên Trang web Giải thưởng. Người bình chọn phải có tài khoản Canva và phải đăng nhập vào tài khoản thì mới bình chọn được. Nếu Người bình chọn chưa có tài khoản Canva thì họ có thể đăng ký miễn phí qua Trang web Giải thưởng để tham gia bình chọn.

(e) Mỗi Người bình chọn chỉ có thể bình chọn cho một Ứng viên vào vòng chung kết ở mỗi Hạng mục giải thưởng. Bình chọn đã gửi sẽ không thể thay đổi được.

(f) Canva có quyền đặt ra các tiêu chí khác liên quan đến việc bình chọn trước hoặc vào thời điểm bắt đầu Thời hạn bình chọn.

(g) Ứng viên vào vòng chung kết có nhiều lượt bình chọn nhất trong mỗi Hạng mục giải thưởng sẽ là người chiến thắng (“Người chiến thắng”).

(h) Người chiến thắng sẽ được thông báo qua email vào hoặc vào khoảng 01/03/2024.

(i) Trong trường hợp các ứng viên có số lượt bình chọn bằng nhau, Hội đồng thẩm định sẽ chọn ra Người chiến thắng dựa trên Tiêu chí đánh giá được nêu trong Nguyên tắc của cuộc thi.

(j) Nếu vi phạm các điều khoản chính thức này thì theo quyết định riêng của Canva, Ứng viên vào vòng chung kết hoặc Người chiến thắng sẽ bị loại khỏi cuộc thi và ngay lập tức mất mọi đặc quyền với tư cách là Ứng viên vào vòng chung kết hoặc Người chiến thắng.


7. Giải thưởng dành cho người chiến thắng:

(a) Mỗi Người chiến thắng đều nhận được cúp Canva Community Award (“Giải thưởng”).

(b) Canva sẽ bố trí gửi Giải thưởng đến địa chỉ bưu điện do Người chiến thắng chỉ định.

(c) Tất cả nội dung cụ thể của Giải thưởng sẽ do Canva toàn quyền quyết định. Giải thưởng được trao theo thông tin đã nêu, không thể chuyển nhượng và không có phần thưởng hoặc tiền mặt thay thế. Nếu vì bất kỳ lý do gì mà quá trình trao Giải thưởng gặp vấn đề hậu cần hoặc vấn đề khác, Canva sẽ có toàn quyền quyết định, nhưng không có nghĩa vụ, trao giải thưởng thay thế có giá trị tương đương.


8. Các quyền do Bạn cấp: Việc Bạn gửi Bài dự thi hoặc chấp nhận vị trí Ứng viên vào vòng chung kết cũng có nghĩa là bạn:

(a) hiểu và đồng ý rằng Canva, bất kỳ ai thay mặt cho Canva cũng như người được cấp phép, người kế nhiệm và người kế quyền của Canva sẽ có quyền (nếu pháp luật cho phép) in, đăng, phát sóng, phân phối và sử dụng (kể cả dưới hình thức trích đoạn hoặc sửa đổi đôi chút nhưng vẫn giữ nguyên tinh thần ban đầu) Bài dự thi của bạn, tên, ảnh chân dung, quốc gia cư trú, tài khoản mạng xã hội (nếu liên quan) và tuyên bố về Cuộc thi của Ứng viên vào vòng chung kết trên mọi phương tiện hiện đã biết hoặc được phát triển về sau, vĩnh viễn, không giới hạn và trên toàn Thế giới, cho mục đích tin tức, công khai, thông tin, thương mại, quảng cáo, quan hệ công chúng và quảng bá mà không cần có sự đồng ý, xem xét, thông báo nào khác cũng như không cần trả thêm thù lao.

(b) tuyên bố và đảm bảo rằng Bài dự thi là tác phẩm gốc mà chính Bạn, Đội hoặc Người được đề cử là tác giả và không vi phạm quyền sở hữu độc quyền hoặc sở hữu trí tuệ của bên thứ ba. Nếu Bài dự thi vi phạm quyền sở hữu trí tuệ của người khác, Bạn, Đội hoặc Người được đề cử sẽ bị loại theo quyết định riêng của Canva. Nếu nội dung Bài dự thi bị khiếu nại là cấu thành hành vi vi phạm quyền sở hữu độc quyền hoặc sở hữu trí tuệ của bên thứ ba, bạn phải tự chịu chi phí biện hộ hoặc giải quyết các Khiếu nại đó. Bạn phải bồi thường, bảo vệ và đảm bảo cho Canva không bị thiệt hại trước mọi trường hợp kiện tụng, tố tụng, khiếu nại, trách nhiệm pháp lý, tổn thất, thiệt hại, chi phí hoặc phí tổn mà Canva có thể phải chịu, gánh chịu hoặc phải thanh toán phát sinh từ hành vi vi phạm hoặc hành vi bị nghi ngờ là vi phạm quyền của bên thứ ba đó; và

(c) đồng ý ký kết hoặc yêu cầu Người được đề cử, Đội hoặc Chủ sở hữu đội cung cấp các tài liệu bổ sung mà Canva có thể yêu cầu một cách hợp lý cho mục đích hợp thức hóa các quyền này, kể cả thỏa thuận chấp nhận công khai thông tin hợp lệ và chính xác về mọi cá nhân hoặc cơ sở có thể nhận dạng xuất hiện trong Bài dự thi.


9. Quyền của Canva:

(a) Canva có toàn quyền quyết định việc hủy bỏ, chấm dứt, sửa đổi hoặc tạm ngừng Cuộc thi trong trường hợp Canva biết hoặc có cơ sở để nghi ngờ là có virus, lỗi, sự can thiệp trái phép của con người, hành vi gian lận, hối lộ hoặc nguyên nhân khác nằm ngoài tầm kiểm soát của Canva mà có thể ảnh hưởng đến việc quản lý, bảo mật, tính công bằng hoặc việc tiến hành Cuộc thi một cách đúng đắn. Trong trường hợp này, Canva có thể chọn Ứng viên vào vòng chung kết hoặc Người chiến thắng trong số tất cả các bài dự thi đủ điều kiện đã nhận được trước và/hoặc sau (nếu thích hợp) khi Canva thực hiện hành động.

(b) Canva có toàn quyền quyết định trong việc loại Bài dự thi, Ứng viên vào vòng chung kết hoặc Người chiến thắng có thể khiến Canva bị mang tiếng xấu.

(c) Canva có toàn quyền quyết định trong việc loại cá nhân hoặc Đội có hành vi phá rối hoặc tìm cách phá rối quy trình dự thi hoặc bình chọn hoặc hoạt động của Cuộc thi hay trang web hoặc vi phạm các Điều khoản này.

(d) Canva có toàn quyền quyết định trong việc duy trì tính toàn vẹn của Cuộc thi cũng như hủy bỏ bài dự thi khi có cơ sở hợp lý, bao gồm nhưng không giới hạn ở việc sử dụng bot, macro, tập lệnh hoặc các phương tiện kỹ thuật khác để tham gia. Mọi hành vi trong đó người dự thi cố tình phá hỏng trang web bất kỳ hoặc phá hoại hoạt động hợp pháp của Cuộc thi có thể là hành vi vi phạm luật hình sự và dân sự. Nếu người dự thi có hành vi như vậy, Canva có quyền yêu cầu bồi thường thiệt hại trong phạm vi tối đa mà pháp luật cho phép.

(e) Việc bạn tham gia Cuộc thi cũng có nghĩa là Bạn xác nhận rằng Cuộc thi hoàn toàn không được bảo trợ, chứng thực hoặc quản lý bởi (hoặc liên kết với) Facebook hay bất kỳ trang mạng xã hội nào khác và bạn hoàn toàn miễn trừ và đảm bảo Facebook hoặc mọi trang mạng xã hội khác không bị thiệt hại trước trách nhiệm pháp lý liên quan đến Cuộc thi.

(f) Khi bạn tham gia Cuộc thi này, Canva cấp cho bạn, Người được đề cử hoặc Đội quyền sử dụng nội dung thương hiệu Canva chỉ giới hạn ở trường hợp sử dụng kết hợp trong các mẫu trong Bộ công cụ mạng xã hội được cung cấp sau khi gửi Bài dự thi. Mọi hoạt động sử dụng nội dung thương hiệu và/hoặc nhãn hiệu của Canva đều phải tuân thủ Chính sách nhãn hiệu của chúng tôi tại https://www.canva.com/policies/trademark-policy/(opens in a new tab or window) hoặc mọi hướng dẫn khác do Canva cung cấp cho bạn.


10. Trách nhiệm pháp lý: Việc bạn nộp Bài dự thi hoặc tham gia với tư cách Ứng viên vào vòng chung kết, trong phạm vi được pháp luật cho phép, cũng có nghĩa là bạn đồng ý miễn trừ và đảm bảo cho Canva cùng các chi nhánh, đơn vị liên kết, đại lý quảng cáo và quảng bá, đối tác, người đại diện, đại lý, người kế nhiệm, người kế quyền, nhân viên, nhân viên cấp quản lý và giám đốc của Canva khỏi mọi trách nhiệm pháp lý, bệnh tật, thương tật, tử vong, tổn thất, kiện tụng, khiếu nại hoặc thiệt hại có thể xảy ra, dù trực tiếp hay gián tiếp và dù có do sơ suất hay không, phát sinh từ: (i) việc bạn tham gia Cuộc thi và/hoặc việc bạn chấp nhận, tiếp nhận, sử dụng hoặc sử dụng sai mục đích bất kỳ Giải thưởng nào hoặc bất kỳ phần nào trong đó; (ii) mọi loại lỗi kỹ thuật, bao gồm nhưng không giới hạn ở trường hợp máy tính, cáp, mạng, phần cứng hoặc phần mềm hay thiết bị máy móc khác bị trục trặc; (iii) trường hợp dịch vụ truyền phát, điện thoại hoặc Internet bất kỳ không được cung cấp hoặc không truy cập được; (iv) sự can thiệp trái phép của con người vào bất kỳ phần nào trong quá trình dự thi hoặc Cuộc thi; (v) lỗi do hệ thống điện tử hoặc lỗi do con người trong việc quản lý Cuộc thi hoặc xử lý các bài dự thi. Trong phạm vi tối đa mà pháp luật cho phép, Canva không chịu trách nhiệm pháp lý nếu người dự thi vi phạm luật và/hoặc quy định địa phương liên quan đến Cuộc thi này. Bạn có thể được hưởng một số quyền hoặc biện pháp khắc phục không thể loại trừ theo luật. Các Điều khoản này tuân theo mọi quyền hoặc biện pháp khắc phục không thể loại trừ mà bạn được hưởng theo luật.


11. Quyền riêng tư: Canva thu thập thông tin từ Bạn hoặc từ người gửi nội dung đề cử thay mặt bạn, chẳng hạn như tên, địa chỉ email và thông tin chi tiết về bạn được cung cấp khi tham gia Cuộc thi (bao gồm Bài dự thi, quốc gia cư trú, tài khoản hoặc trang web mạng xã hội, nơi làm việc hoặc trường học) cho mục đích tiến hành Cuộc thi. Ngoài ra, vì mục đích này, Canva có thể tiết lộ thông tin đó cho bên thứ ba, bao gồm nhưng không giới hạn ở các đại lý, nhà thầu, nhà cung cấp dịch vụ và nhà cung cấp Giải thưởng. Một trong các điều kiện tham gia Cuộc thi là cung cấp thông tin này. Qua việc tham gia, bạn cũng xác nhận rằng Canva sẽ lưu giữ, sử dụng và chia sẻ thông tin của bạn để quản lý Cuộc thi. Bạn nên đọc phần này cùng với Chính sách quyền riêng tư của Canva (https://www.canva.com/policies/privacy-policy/(opens in a new tab or window)). Chính sách này giải thích cách Canva thu thập, lưu trữ và sử dụng thông tin cá nhân, đồng thời quy định về các quyền bảo vệ dữ liệu mà bạn có, bao gồm quyền truy cập và chỉnh sửa cũng như cách bạn có thể khiếu nại hoặc đưa ra câu hỏi về việc chúng tôi xử lý thông tin của bạn. Tùy thuộc vào nơi bạn sống, Canva có thể tiết lộ thông tin về bạn ra bên ngoài khu vực pháp lý của bạn theo quy định trong các Điều khoản này. Vui lòng xem Chính sách quyền riêng tư của Canva để biết thêm chi tiết. Người dự thi hoặc Người được đề cử cần gửi mọi yêu cầu truy cập, cập nhật hoặc chỉnh sửa thông tin cho Canva theo địa chỉ privacy@canva.com(opens in a new tab or window).