CANVA PRO

Sử dụng Chuyển đổi Magic™ để đổi cỡ, biến đổi và dịch thiết kế

Camp Bow Wow
Moneytree K.K.
SkyScanner
Engie
Painting with a Twist
City of Los Angeles

Biến đổi thiết kế chỉ trong vài giây

Đổi cỡ Magic™ đã được nâng cấp.

Chuyển đổi Magic sử dụng các công cụ AI tốt nhất để không chỉ thay đổi định dạng mà còn biến đổi thiết kế thành nội dung hoàn toàn mới.
Với Chuyển đổi Magic, bạn có thể:

  • Biến đổi thiết kế thành bất kỳ loại Doc nào, như bài blog, bản tóm tắt, email hoặc thậm chí là một bài thơ
  • Đổi cỡ một thiết kế thành nhiều phiên bản đáp ứng tất cả các kênh
  • Dịch thiết kế sang các ngôn ngữ khác nhau

Đổi cỡ một thiết kế để dùng cho mọi kênh

Chuyển đổi Magic ngay lập tức đổi cỡ thiết kế thành nhiều kích thước khác nhau để bạn có thể tạo chiến dịch đa kênh chỉ trong nháy mắt.

Tăng tốc quy trình làm việc

Chuyển đổi bài thuyết trình sang định dạng doc hoàn toàn mới – chẳng hạn như bản tóm tắt dự án hoặc bài blog – để bạn có thể quay trở lại làm việc.

Dấu ngoặc kép
Canva Pro là một công cụ tuyệt vời - nó giúp cho việc tạo và chia sẻ nội dung trong nhóm trở nên thật dễ dàng. Tôi dùng Canva mỗi ngày!

Carma Levene

Freelancer