Quản lý cookie

Những cookie cần thiết

Những cookie này cần thiết để cung cấp Trang web và bất kỳ dịch vụ nào có sẵn và để sử dụng một số tính năng của nó, chẳng hạn như quyền truy cập vào các vùng an toàn. Nếu không có các cookie này, các dịch vụ bạn đã yêu cầu, ví dụ như các trang giao dịch và tài khoản đăng nhập bảo mật sẽ không thể truy cập được.

Vì những cookie này cần thiết để cung cấp trang web và các dịch vụ khác, nên bạn có thể không chặn được chúng. Tuy nhiên, bạn có thể từ chối hoặc xóa web bug bằng cách xóa cài đặt trình duyệt của mình theo như mô tả bên dưới.

Tên CookieThời lượng
Canva
Chúng tôi thiết lập các cookie này cho các mục đích sử dụng thiết yếu. Được sử dụng cho mục đích bảo mật và xác thực.
CDI1 năm
CID, CAZ, CAR, CB, CL, CS, CUI30 ngày
CPA, CPA2, CCK3 giờ
COS2 giờ
CLS
Dùng để cho phép người dùng Canva cho Giáo dục đăng nhập qua Hệ thống quản lý học tập tích hợp.
2 giờ
CDP1 năm
CTC6 tháng
user_id, CAI1 năm
lithiumSSO
Dùng để cho phép người dùng đăng nhập qua SSO vào diễn đàn cộng đồng của chúng tôi do Khoros điều hành
30 ngày
Cloudflare
Chúng tôi sử dụng Cloudflare để hỗ trợ hiệu suất và cơ sở hạ tầng trang web của mình. Để tìm hiểu thêm về Cloudflare, vui lòng xem tại đây.
__cfruid
Dùng để quản lý lưu lượng truy cập đến và nắm rõ hơn nguồn gốc của một yêu cầu cụ thể.
Phiên
__cf_bm
Dùng để xác định và giảm thiểu lưu lượng truy cập tự động nhằm bảo vệ Trang web của chúng tôi khỏi các internet bot xấu.
30 phút
cf_cle clear
Dùng để quản lý quy trình captcha bảo mật, lưu trữ thông tin chi tiết về lần nhập captcha thành công.
1 năm
Castle
__cid
Dùng để ngăn chặn các cuộc tấn công bảo mật.
13 tháng
_hp2_hld
Dùng để xác định miền nào có thể thiết lập cookie, vì miền hậu tố công cộng chặn cài đặt cookie ở cấp cao nhất.
Phiên
_hp2_id.APP_ID, _hp2_ses_props. APP_ID
Dùng để theo dõi hành vi của người dùng trên Trang web.
13 tháng
__cuid
Dùng để lưu trữ dữ liệu Castle.
13 tháng
Stripe
Đây là những cookie do Stripe thiết lập. Chúng được sử dụng để ghi nhớ đối tượng người dùng và cho phép Trang web xử lý các khoản thanh toán mà không cần lưu trữ thông tin thẻ tín dụng của bạn. Để tìm hiểu thêm về Stripe, vui lòng xem tại đây.

Được sử dụng cho mục đích phát hiện gian lận và giúp đánh giá rủi ro liên quan đến một giao dịch định thực hiện.
__stripe_mid1 năm
__stripe_sid30 phút
Google Login
Các cookie này do Google thiết lập để cho phép bạn đăng nhập bằng tài khoản Google của mình.
g_state
Dùng để quản lý trạng thái đã đăng nhập khi truy cập Google.
6 tháng
__Host-xxxx13 tháng
Cookie cần thiết - Chỉ dành cho ứng dụng di động

Tùy thuộc vào thiết bị và hệ điều hành của bạn, các nhà cung cấp bên thứ ba của chúng tôi có thể thu thập một số thông tin nhất định khi bạn đang sử dụng ứng dụng Canva cho di động. Đây là hoạt động thiết yếu nhằm đảm bảo ứng dụng của chúng tôi hoạt động đúng cách và bảo mật, đồng thời bao gồm:

 • Canva - thu thập dữ liệu sự kiện được gửi đến hệ thống back end của chúng tôi.
 • Castle - Chúng tôi sử dụng Castle phục vụ cho mục đích bảo mật và để phát hiện các mối đe dọa cũng như các nỗ lực chiếm đoạt tài khoản.
 • Google Firebase Crashlytics (chỉ dành cho Android) - Chúng tôi sử dụng Firebase Crashlytics để báo cáo lỗi và sự cố.
 • Sentry - Chúng tôi sử dụng Sentry để báo cáo lỗi và sự cố.
Cookie chức năng

Cookie chức năng ghi lại thông tin về các lựa chọn bạn đã thực hiện và cho phép chúng tôi cung cấp nội dung có liên quan và tùy chỉnh Trang web phù hợp với bạn. Khi bạn tiếp tục sử dụng hoặc quay lại Trang web, các cookie này giúp chúng tôi cung cấp cho bạn các dịch vụ như bạn đã yêu cầu trước đó. Các cookie này cho phép chúng tôi:

 • Ghi nhớ các cài đặt bạn đã áp dụng, chẳng hạn như bố cục, kích thước văn bản, tùy chọn và màu sắc;
 • Hiển thị khi bạn đăng nhập; và
 • Lưu trữ các tùy chọn trợ năng.
Tên CookieThời lượng
Canva
Chúng tôi thiết lập các cookie này để kích hoạt một số tính năng nhất định của trang web và dịch vụ của chúng tôi.
review_cookie
Dùng để xác định xem người dùng đã đánh giá hay chưa và để ngăn chặn nhiều lượt đánh giá.
Phiên
like_cookie
Dùng để ghi nhớ lượt thích của người dùng.
1 năm
CLP_GC
Dùng để quản lý quyền truy cập vào nội dung/trang bị khóa trên các trang đích tiếp thị.
1 năm
CLP_L
Dùng để ghi nhớ lựa chọn của người dùng về việc có điều hướng đến các trang được dịch bằng ngôn ngữ khác với ngôn ngữ hiện được thiết lập cho trình duyệt của họ khi được yêu cầu hay không.
1 tháng
Branch
Chúng tôi thiết lập các cookie này để cho phép liên kết sâu từ Trang web Canva đến các trang trong ứng dụng Canva cho di động. Để tìm hiểu thêm về Branch, vui lòng xem tại đây.
_s
Dùng để kích hoạt liên kết sâu từ Trang web đến các trang trong ứng dụng Canva cho di động.
1 năm
Drift
Chúng tôi sử dụng Drift để cho phép bạn trò chuyện với một chatbot thân thiện và tìm hiểu thêm về các sản phẩm của Canva cũng như liên hệ với nhóm bán hàng của chúng tôi. Để tìm hiểu thêm về Drift, vui lòng xem tại đây.
driftt_aid
Dùng làm mã thông báo nhận dạng người dùng để ghi nhớ thông tin mà người dùng đã cung cấp thông qua cuộc trò chuyện.
2 năm
driftt_sid
Dùng làm mã nhận dạng phiên để bật các tính năng dành riêng cho phiên.
30 phút
DRIFT_visitCount, DRIFT_openTabs
Dùng để xác định thời gian trên trang và số lượt truy cập trang web cũng như để phát các thông báo dạng âm thanh.
2 năm
DRIFT_SESSION_ID, DRIFT_SESSION_STARTE, DRIFT_ALWAYS_SEND_IDS
Dùng để gán người dùng với một phiên trình duyệt, biểu thị thời điểm một phiên nhất định đã bắt đầu và theo dõi số lần hiển thị duy nhất cho playbook.
2 năm
driftt_eidt, drift_ujwt
Dùng để nhận dạng người dùng một cách an toàn trên Trang web.
2 năm
driftt_aaid
Dùng để tạo ra mối tương quan trực tiếp giữa người dùng và người đại diện sẽ nhận được nội dung liên lạc.
2 năm
_d_mkto, __d_hsutk, __d_eloqua, __d_pardot
Dùng làm điểm đánh dấu cho các cookie Marketo, Hubspot, Eloqua và Pardot.
2 năm
Optimizely
Chúng tôi sử dụng Optimizely để tối ưu hóa và nâng hiệu suất trang web. Để tìm hiểu thêm về Optimizely, vui lòng xem tại đây.
optimizelyEndUserId
Dùng làm mã định danh người dùng duy nhất.
6 tháng
optimizelyDomainTestCookie
Dùng để kiểm tra các phiên bản khác nhau của các trang web cho những người dùng khác nhau vào cùng một thời điểm và để theo dõi cách thức người dùng điều hướng quanh Trang web của chúng tôi.
6 tháng
AWSELB, optimizelyRumLB
Được sử dụng và để kiểm soát các thuộc tính của cookie AWSELB.
Phiên
Ada
Chúng tôi sử dụng Ada để cho phép bạn trò chuyện với một chatbot thân thiện và nhanh chóng giải quyết các vấn đề đơn giản mà bạn cần hỗ trợ. Để tìm hiểu thêm về Ada, vui lòng xem tại đây..
pusherTransportTLS
Dùng để tương tác với API Ada.
Duy trì
chatter
Dùng để nhận dạng người dùng trong Ada.
Duy trì
secretButton
Được sử dụng trong lệnh bàn giao Oracle để cho biết liệu tác nhân có gửi yêu cầu về một tin nhắn bí mật hay không. Cho phép trạng thái giữ nguyên khi thay đổi trang.
Duy trì
vuid
Được Vimeo sử dụng để lưu trữ lịch sử sử dụng của người dùng (chỉ tải nếu một video có trong lịch sử).
2 năm
parentOrigin
Dùng để xác định vị trí nhúng bot, cũng như trang web nào đang sử dụng bot và cách chúng tôi xác định trang web cần giao tiếp.
Duy trì
_dd_s
Dùng để giám sát các phiên của người dùng khi theo dõi DataDog RUM.
10-15 phút
ada-embed_is-drawer-open
Dùng để xác định xem ngăn kéo đã được mở trước đó hay chưa để chúng tôi có thể tự động mở trò chuyện khi người dùng điều hướng đến các trang khác.
Duy trì
ada-embed_chatter-created
Dùng để xác định xem công cụ trò chuyện đã được tạo hay chưa.
Duy trì
tpw_ada_chat_rollout_group, twp_ada_chap_rollout_last_prob
Dùng để xác định người dùng là thành viên của nhóm triển khai nào và liệu bot có được hiển thị cho họ hay không dựa trên tỷ lệ phần trăm đã định cấu hình của người dùng.
Duy trì
tpw_marketing_campaigns_shown
Dùng để xác định xem bot có được hiển thị trên một trang chiến dịch cụ thể cho người dùng hay không để không hiển thị lại bot cho người dùng nếu họ chọn không sử dụng.
Duy trì
ada-embed_chat-manifest-cache
Dùng để lưu trữ thông tin về các phiên bản hiện tại có sẵn (“thử nghiệm” hoặc “ổn định”).
Duy trì
ada-embed_chat-assigned-version
Dùng để lưu trữ phiên bản trò chuyện được chỉ định cho người dùng (cho mục đích thử nghiệm A / B).
Duy trì
Cookie chức năng - Chỉ dành cho ứng dụng di động

Tùy thuộc vào thiết bị và hệ điều hành của bạn, các nhà cung cấp bên thứ ba của chúng tôi có thể thu thập một số thông tin nhất định khi bạn đang sử dụng ứng dụng Canva cho di động để kích hoạt chức năng của nó. Điều này bao gồm:

 • Branch - Chúng tôi sử dụng Branch để cho phép liên kết sâu từ các liên kết trên trang web của chúng tôi đến các trang trực tiếp trong ứng dụng di động Canva.
Cookie hiệu suất

Chúng tôi sử dụng cookie phân tích/hiệu suất để đo lường lưu lượng truy cập và dữ liệu sử dụng cũng như phân tích cách Trang web được truy cập, sử dụng hoặc đang hoạt động nhằm cung cấp cho bạn trải nghiệm người dùng tốt hơn và để duy trì, vận hành và liên tục cải tiến Trang web.
Những cookie này cho phép chúng tôi:

 • Hiểu rõ hơn về khách truy cập Trang web để cải thiện cách trình bày nội dung;
 • Thử nghiệm các ý tưởng thiết kế khác nhau cho các trang cụ thể, chẳng hạn như trang chủ của chúng tôi;
 • Thu thập thông tin về khách truy cập Trang web như vị trí của họ và trình duyệt mà họ đang sử dụng;
 • Xác định số lượng người dùng của Trang web;
 • Cải thiện Trang web bằng cách đo lường bất kỳ lỗi nào xảy ra; và
 • Tiến hành nghiên cứu và chẩn đoán để cải thiện sản phẩm cung cấp.
Tên CookieThời lượng
Canva
Canva hỗ trợ một chương trình liên kết cho phép các đối tác giới thiệu khách hàng cho Canva.
CAC
Cookie này cho phép Canva theo dõi xem người dùng có được giới thiệu từ đối tác hay không.
90 ngày
Fullstory
Canva sử dụng Fullstory để ghi lại các phiên của người dùng nhằm tìm hiểu cách họ sử dụng Trang web và các tính năng mới. Để tìm hiểu thêm về FullStory, vui lòng xem tại đây.
fs_uid
Dùng để xác định và phân biệt dữ liệu cho từng người dùng.
3 tháng
Google Analytics
Chúng tôi sử dụng Google Analytics để theo dõi hành vi của người dùng trên Trang web của mình, điều này giúp chúng tôi hiểu rõ hơn về cách người dùng đang sử dụng Trang web. Để tìm hiểu thêm về Google Analytics, vui lòng xem phần 4 của chính sách này.
_ga
fpid
_gat
_gid
Dùng để phân biệt người dùng bằng Google Analytics.
2 năm
2 năm
1 phút
24 tiếng
_gat_UA-,
Dùng để giới hạn lượng dữ liệu được Google ghi lại trên các trang web có lưu lượng truy cập cao.
2 năm
_gclxxxx,
Dùng làm cookie theo dõi chuyển đổi của Google.
90 ngày
_dc_gtm_UA-xxxxxxxx,
Dùng để tải các tập lệnh trên Trang web của chúng tôi.
Phiên
Google Optimize
Chúng tôi sử dụng Google Optimize để kiểm tra nội dung Trang web và tối ưu hóa.
_gaexp
Dùng để xác định mức độ tham gia của người dùng trong một thử nghiệm và thời hạn của các thử nghiệm mà một người dùng đã tham gia.
90 ngày
Hotjar
Chúng tôi sử dụng Hotjar để theo dõi hành vi của người dùng trên Trang web của mình, điều này giúp chúng tôi hiểu rõ hơn về cách người dùng đang sử dụng Trang web. Để tìm hiểu thêm về Hotjar, vui lòng xem tại đây.
_hjTLDTest
Dùng để xác định đường dẫn cookie chung nhất có thể sử dụng, thay vì tên máy chủ của trang.
Phiên
_hjAbsoluteSessionInProgress
Dùng để phát hiện phiên xem trang đầu tiên của người dùng.
30 phút
_hjFirstSeen
Dùng để xác định phiên đầu tiên của người dùng mới trên một trang web.
Phiên
_hjIncludedInSessionSample
_hjIncludedInPageviewSample
Dùng để xác định xem người dùng có được đưa vào mẫu dữ liệu được xác định theo giới hạn phiên hàng ngày của Trang web hay không.
30 phút
_hjid
Dùng làm mã định danh người dùng duy nhất.
1 năm
Innovid
Chúng tôi sử dụng Innovid để bật chức năng theo dõi video trực tuyến. Để tìm hiểu thêm về Innovid, hãy xem tại đây.
Data+Math (Liveramp)
Data+Math sử dụng các cookie này để thu thập các số liệu trang web ẩn danh nhằm giúp Canva đo lường hiệu quả của quảng cáo. Để tìm hiểu thêm về Data+Math, vui lòng xem tại đây.
tvpixel.com
Dùng để thu thập các số liệu trang web ẩn danh nhằm giúp Canva đo lường hiệu quả của quảng cáo.
1 năm
_dpm_idDuy trì
(ID người dùng duy nhất: 2 năm)
_dpm_ses30 phút
Cookie hiệu suất - Chỉ dành cho ứng dụng di động

Tùy thuộc vào thiết bị và hệ điều hành của bạn, chúng tôi và các nhà cung cấp bên thứ ba của chúng tôi cũng có thể thu thập một số thông tin nhất định để đo lưu lượng truy cập và dữ liệu sử dụng khi bạn đang dùng ứng dụng Canva cho di động. Điều này bao gồm:

 • Google Firebase - Chúng tôi sử dụng Google Firebase để theo dõi hiệu suất của ứng dụng di động và gửi dữ liệu đến Google Analytics để tìm hiểu cách bạn sử dụng ứng dụng của chúng tôi.
Cookie nhắm mục tiêu

Chúng tôi cho phép các công ty bên thứ ba, bao gồm cả các công ty quảng cáo, đặt cookie trên Trang web của chúng tôi. Những cookie này cho phép các công ty như vậy phân biệt và theo dõi hoạt động của bạn trên các trang web khác nhau để họ có thể hiển thị quảng cáo phù hợp cho bạn và ghi lại các hoạt động của bạn để họ có thể hiển thị quảng cáo mà họ cho là phù hợp với bạn khi bạn duyệt Internet.

Cookie cũng cho phép chúng tôi và các bên thứ ba biết liệu bạn có xem một quảng cáo hay một loại quảng cáo hay không và đã bao lâu kể từ lần cuối bạn xem quảng cáo đó. Thông tin này được sử dụng cho mục đích giới hạn tần suất, để giúp điều chỉnh quảng cáo bạn xem và để đo lường hiệu quả của quảng cáo. Chúng tôi có thể sử dụng thông tin từ một thiết bị để giúp cá nhân hóa trải nghiệm của bạn trên một thiết bị khác.

Tên CookieThời lượng
Canva
CLP_UTM
Dùng để lưu trữ các tham số UTM từ chuỗi truy vấn cho đến khi được sử dụng khi gửi biểu mẫu tới Salesforce/Pardot.
1 tuần
Trình quản lý thẻ của Google
gtm_custom_user_engagement
Dùng để hỗ trợ các thẻ marketing khác bằng cách ghi lại các hành động tương tác cụ thể của người dùng.
30 phút
gtm_custom_user_engagement_lock_4
Dùng để hỗ trợ các thẻ marketing khác bằng cách ghi lại các hành động tương tác cụ thể của người dùng.
4 giờ
Mã Canva
Được Canva sử dụng để đưa vào Trình quản lý thẻ của Google nhằm thêm cookie và quản lý thẻ cho Trang web của chúng tôi.
Duy trì
gtm_fpc_engagement_event
Dùng để hỗ trợ các thẻ tiếp thị khác bằng cách ghi lại các hành động tương tác cụ thể của người dùng.
4 giờ
Microsoft Advertising
Đây là các cookie do nền tảng quảng cáo của Microsoft đặt. Để tìm hiểu thêm về Microsoft Advertising, vui lòng xem tại đây.
NAP, SRCHD, _HPVN, ANON, BFB, BFBUSR
Dùng để cung cấp khả năng đo lường và quảng cáo được nhắm mục tiêu.
2 năm
ipv6, _SS, _EDGE_S
Dùng để cung cấp khả năng đo lường và quảng cáo được nhắm mục tiêu.
Phiên
SRCHUSR, ABDEF, SRCHHPGUSR, _EDGE_V, _RwBf
Dùng để cung cấp khả năng đo lường và quảng cáo được nhắm mục tiêu.
1 năm
SnrOvr
Dùng để cung cấp khả năng đo lường và quảng cáo được nhắm mục tiêu.
Phiên
MUID, MR, SRCHD, SRCHUID, MUIDB
Dùng để xác định các phiên của người dùng theo cách ẩn danh nhằm giúp chúng tôi đo lường hiệu quả của các chiến dịch marketing của mình.
2 năm
OID
Dùng làm mã định danh cho một đối tượng trong hệ thống nhận dạng của Microsoft.
3 tháng
_uetsid, _uetvid
Dùng làm mã định danh người dùng duy nhất và ID phiên để theo dõi điều gì xảy ra sau khi người dùng nhấp vào một quảng cáo.
30 phút
Braze
Braze là một công ty marketing chuyên phát triển phần mềm quản lý quan hệ khách hàng và tự động hóa hoạt động marketing di động. Để tìm hiểu thêm về Braze, vui lòng xem tại đây.
ab._gd
Dùng để xác định miền cookie cấp gốc cho phép SDK hoạt động bình thường trên các miền phụ.
1 năm
ab.storage.sessionId
Dùng để lưu trữ phiên nhằm kích hoạt các dịch vụ Braze.
1 năm
ab.storage.userId
Dùng để lưu trữ một id người dùng duy nhất nhằm kích hoạt các dịch vụ Braze.
1 năm
Pardot (Salesforce)
Những cookie này giúp chúng tôi theo dõi hoạt động trên Trang web của mình để nhắm mục tiêu đến những khách hàng tiềm năng. Để tìm hiểu thêm về Pardot, vui lòng xem tại đây.
visitor_id
Dùng làm mã định danh duy nhất cho khách truy cập trang web.
Duy trì
visitor_id -hash
Dùng làm mã định danh duy nhất cho khách truy cập trang web.
Duy trì
lpv
Dùng để ngăn Pardot theo dõi nhiều lượt xem trang đối với một nội dung duy nhất trong một phiên kéo dài 30 phút.
30 phút
pardot
Dùng để biểu thị một phiên hoạt động và không được dùng để theo dõi.
Phiên
Google Ads
Chúng tôi sử dụng Google Ads để tiếp cận khách hàng của mình thông qua mạng quảng cáo của Google. Để tìm hiểu thêm về Google Ads, vui lòng xem tại đây.
NID
Dùng để phân phối và cá nhân hóa quảng cáo, giới hạn số lần quảng cáo được hiển thị, ẩn các quảng cáo bạn đã chọn ngừng xem và đo lường hiệu quả của quảng cáo.
6 tháng
ANID
Dùng để phân phối và cá nhân hóa quảng cáo, giới hạn số lần quảng cáo được hiển thị, ẩn các quảng cáo bạn đã chọn ngừng xem và đo lường hiệu quả của quảng cáo.
13 tháng (Châu Âu), 2 năm (nơi khác)
SID, HSID
Dùng để ghi lại ID tài khoản Google của người dùng và thời gian đăng nhập gần đây nhất. Được sử dụng cho mục đích xác thực và bảo mật.
2 năm
DSID
Dùng để xác định và ghi nhớ các tùy chọn của người dùng trên các trang web không phải của Google.
2 tuần
_gads
Dùng để hiển thị quảng cáo của Google trên Trang web và đo lường hiệu suất của quảng cáo.
13 tháng
_gac_, _gcl_, FPGCLAW

Dùng để hiển thị quảng cáo của Google trên Trang web và đo lường hiệu suất của quảng cáo.
90 ngày
__Secure-3PSIDCC, __Secure-3PSID, __Secure-3PAPISID
Dùng để tạo hồ sơ về sở thích của người dùng nhằm hiển thị quảng cáo phù hợp và được cá nhân hóa thông qua tính năng nhắm lại mục tiêu.
2 năm
SIDCC
Được sử dụng như một biện pháp bảo mật để bảo vệ dữ liệu của người dùng khỏi hành vi truy cập trái phép.
6 tháng
SEARCH_SAMESITE
Dùng để ngăn trình duyệt gửi cookie này cùng với các yêu cầu trên nhiều trang web.
Duy trì
SAPISID, SSID
Dùng để thu thập thông tin người dùng cho các video được lưu trữ trên YouTube.
Duy trì
APISID
Dùng để cá nhân hóa quảng cáo dựa trên nội dung tìm kiếm và hành động tương tác gần đây.
2 năm
1P_JAR
Được sử dụng trên các video YouTube được nhúng để ghi lại dữ liệu thống kê về số lượt xem.
1 tháng
conversion
Dùng để đo lường lượt chuyển đổi từ người dùng xem quảng cáo Google trở thành khách hàng của Canva.
30 ngày
Facebook
Các cookie và pixel theo dõi này phân tích hoạt động duyệt web để theo dõi hiệu quả quảng cáo, tùy chỉnh đối tượng và cải thiện hiệu quả nhắm lại mục tiêu quảng cáo. Để tìm hiểu thêm về tính năng theo dõi của Facebook, vui lòng xem tại đây.
fr, _fbp
Được Facebook sử dụng để phân phối quảng cáo được cá nhân hóa cũng như theo dõi người dùng khi được đặt trên các trang web của bên thứ ba có plugin xã hội của Facebook.
90 ngày
ATN
Được Facebook sử dụng để phân phối quảng cáo được cá nhân hóa cũng như theo dõi người dùng khi được đặt trên các trang web của bên thứ ba có plugin xã hội của Facebook.
2 năm
xs
Được Facebook sử dụng để phân phối quảng cáo được cá nhân hóa cũng như theo dõi người dùng khi được đặt trên các trang web của bên thứ ba có plugin xã hội của Facebook.
1 năm
c_user, xs
Được Facebook sử dụng để phân phối quảng cáo được cá nhân hóa cũng như theo dõi người dùng khi được đặt trên các trang web của bên thứ ba có plugin xã hội của Facebook.
1 năm
spin
Được Facebook sử dụng để phân phối quảng cáo được cá nhân hóa cũng như theo dõi người dùng khi được đặt trên các trang web của bên thứ ba có plugin xã hội của Facebook.
1 ngày
locale
Được Facebook sử dụng để phân phối quảng cáo được cá nhân hóa cũng như theo dõi người dùng khi được đặt trên các trang web của bên thứ ba có plugin xã hội của Facebook.
7 ngày
oo
Được Facebook sử dụng để quản lý các tùy chọn từ chối.
5 năm
wd, dpr
Được Facebook sử dụng để đo lường hiệu suất.
7 ngày
sb, datr
Được Facebook sử dụng cho các mục đích đảm bảo an toàn và bảo mật.
2 năm
LinkedIn Insights
Những cookie này cho phép LinkedIn phân tích và phân phối quảng cáo theo hành vi. Để tìm hiểu thêm về LinkedIn Insights, vui lòng xem tại đây.
lidc
Dùng để tối ưu hóa việc lựa chọn trung tâm dữ liệu.
24 giờ
bscookie
Dùng để lưu trạng thái 2FA (xác thực hai yếu tố) của một người dùng đã đăng nhập.
2 năm
bcookie
Dùng để định danh riêng từng thiết bị nhằm phát hiện hành vi lạm dụng.
2 năm
UserMatchHistory
Dùng để đồng bộ hóa ID quảng cáo LinkedIn.
30 ngày
lang
Dùng để ghi nhớ cài đặt ngôn ngữ của người dùng.
Phiên
lissc
Dùng để đảm bảo có thuộc tính SameSite chính xác cho tất cả cookie trong trình duyệt đó.
1 năm
Pinterest Ads
Những cookie này cho phép Pinterest phân tích và phân phối quảng cáo theo hành vi. Để tìm hiểu thêm về Pinterest, vui lòng xem tại đây.
_pinterest_sess, _pinterest_ct
Dùng để lưu trữ trạng thái đăng nhập của người dùng trong trình duyệt web hoặc trình duyệt trong ứng dụng.
1 năm
_pinterest_ct_mw, _pinterest_ct_rt
Dùng để mở nội dung trong trình duyệt trên thiết bị di động hoặc trình duyệt trong ứng dụng của người đó.
Phiên
_epik, _derived_epik
Được sử dụng khi ai đó nhấp vào quảng cáo Pinterest để giúp thẻ Pinterest tìm thấy một kết quả phù hợp và lưu thông tin vào bộ nhớ đệm để giúp việc tìm kết quả phù hợp trong tương lai dễ dàng hơn.
1 năm
_pin_unauth, _pinterest_ct_ua
Dùng làm mã nhận dạng khi Pinterest không thể tìm thấy kết quả phù hợp.
1 năm
Twitter
Những cookie này cho phép Twitter phân tích và phân phối quảng cáo được nhắm mục tiêu. Để tìm hiểu thêm về Twitter, vui lòng xem tại đây.
guest_id
Dùng để chia sẻ các tính năng và tích hợp Twitter dành cho các mạng xã hội.
2 năm
personalization_id
Dùng để chia sẻ các tính năng và tích hợp Twitter dành cho các mạng xã hội.
2 năm
Google DoubleClick
Những cookie này cho phép Google phân tích và phân phối quảng cáo được nhắm mục tiêu. Để tìm hiểu thêm về Google DoubleClick, vui lòng xem tại đây.
IDE
Dùng để cung cấp khả năng phân phối quảng cáo được nhắm mục tiêu.
13 tháng (Châu Âu), 2 năm (nơi khác)
RUL
Dùng để cung cấp khả năng phân phối quảng cáo được nhắm mục tiêu.
1 năm
test_cookie
Dùng để cung cấp khả năng phân phối quảng cáo được nhắm mục tiêu.
1,5 năm
YouTube
Những cookie này cho phép YouTube phân tích và phân phối quảng cáo theo hành vi. Để tìm hiểu thêm về YouTube, vui lòng xem tại đây.
CONSENT
Dùng để lưu sở thích của người dùng và các thông tin khác.
Duy trì
YSC
Được YouTube sử dụng để ghi nhớ thông tin do người dùng nhập vào và liên kết các hành động của người dùng.
Phiên
GPS
Dùng để lấy dữ liệu GPS cho người dùng di động.
30 phút
VISITOR_INFO1_LIVE
Dùng làm ID duy nhất để ghi nhớ tùy chọn của bạn và các thông tin khác như ngôn ngữ ưa thích của bạn và số lượng kết quả tìm kiếm bạn muốn hiển thị trên trang kết quả.
6 tháng
Yahoo Ad Exchange
Những cookie này cho phép Yahoo phân tích và phân phối quảng cáo được nhắm mục tiêu. Để tìm hiểu thêm về Yahoo Ad Exchange, vui lòng xem tại đây.
A1, A3, B, GUC, APID
Dùng để ghi lại hoạt động duyệt web với mục đích hiển thị các quảng cáo được nhắm mục tiêu.
13 tháng
APIDTS
Dùng để ghi lại hoạt động duyệt web của người dùng với mục đích hiển thị các quảng cáo được nhắm mục tiêu.
24 giờ
IDSYNC
Cookie được sử dụng cho các quảng cáo được nhắm mục tiêu.
13 tháng
Baidu
Những cookie này cho phép Baidu phân tích và phân phối quảng cáo theo hành vi.
HMACCOUNT
Dùng để gửi dữ liệu đến Baidu về thiết bị và hành vi của người dùng. Theo dõi khách truy cập trên các thiết bị và kênh marketing.
1 ngày
Snapchat
Chúng tôi sử dụng các cookie này để giúp phân phối quảng cáo được nhắm mục tiêu cho người dùng ở Trung Quốc.
_scid
Dùng làm ID duy nhất cho phép các nhà quảng cáo bên thứ ba nhắm mục tiêu người dùng bằng các quảng cáo phù hợp.
1 năm
sc_at
Dùng làm ID duy nhất cho phép các nhà quảng cáo bên thứ ba nhắm mục tiêu người dùng bằng các quảng cáo phù hợp.
13 tháng
Yotpo
Các cookie này được đặt bởi Yotpo, một nền tảng quản lý đánh giá sản phẩm.
pixel
Dùng như một công cụ đánh giá sản phẩm để trợ giúp trong hoạt động SEO.
Duy trì
_sp_xxxxxxxxxx
Dùng như một công cụ đánh giá sản phẩm để trợ giúp trong hoạt động SEO.
Duy trì
Tiktok
Những cookie này cho phép TikTok phân tích và phân phối quảng cáo theo hành vi.
s_v_web_id
Được sử dụng để cho phép TikTok phân tích và phân phối quảng cáo theo hành vi.
1 năm
Amazon
Những cookie này cho phép Amazon Ad Systems phân tích và phân phối quảng cáo theo hành vi.
ad_id
Lưu giữ ID quảng cáo cho Amazon Ad Services.
30 ngày
Outbrain
Những cookie này cho phép Outbrain phân tích và phân phối quảng cáo theo hành vi. Để tìm hiểu thêm về Outbrain, hãy xem tại đây .
auid
Lưu giữ ID quảng cáo cho thiết bị di động.
90 ngày
outbrain_click_id
Theo dõi lượt truy cập trang web.
1 ngày
outbrain_cid_fetch
Cho phép theo dõi sự kiện trên trang web.
60 phút
Cookie nhắm mục tiêu - Chỉ dành cho ứng dụng di động

Tùy thuộc vào thiết bị và hệ điều hành của bạn, các nhà cung cấp bên thứ ba của chúng tôi có thể thu thập một số thông tin nhất định khi bạn đang sử dụng ứng dụng di động Canva cho các mục đích quảng cáo được nhắm mục tiêu. Những mục đích này bao gồm:

 • Apple Search Ads - Kênh quảng cáo theo dõi được sử dụng để phân bổ khi người dùng truy cập ứng dụng di động Canva từ cửa hàng ứng dụng của Apple
 • AppsFlyer - Một nền tảng phân bổ và marketing trên thiết bị di động cho phép Canva tích hợp với các nền tảng marketing của bên thứ ba để thúc đẩy khán giả quay trở lại các ứng dụng di động của chúng tôi và theo dõi số liệu để phân bổ.
 • Braze - Braze là một nền tảng nhắn tin cho phép Canva triển khai các chiến dịch marketing bằng email, thông báo đẩy và tin nhắn trong ứng dụng.
 • SDK Facebook - SDK này cung cấp khả năng liên kết sâu và cũng cung cấp các số liệu liên quan đến lượt cài đặt, gỡ cài đặt và đăng nhập vào ứng dụng.
 • Google Ads - Nền tảng này cho phép Canva đo lường tác động của quảng cáo thông qua Google đối với số lượt tải xuống và cài đặt ứng dụng.