features - canva teams banner

Cùng nhau thiết kế tốt hơn

Nơi các nhóm tạo ra tác phẩm tốt nhất của họ.

Tạo nhóm Canva của bạn

Cùng nhau thiết kế từ mọi nơi với nhóm của bạn

Create professional designs together in real-time, all on one platform. From creative presentations and videos to social posts, infographics, posters, flyers and more, keep your collective ideas and creativity flowing from classrooms to boardrooms, and beyond.

Trao đổi với nhóm của bạn một cách dễ dàng

Instantly post comments, tag team members, assign tasks, leave feedback, share designs and resolve suggestions directly in Canva.

Simply invite your team, choose their access permissions and start in seconds.

Luôn duy trì tính nhất quán thương hiệu

Create sleek, on-brand designs with shareable brand color palettes, logos and elements within the editor.

Share your Brand Kit (Link to Brand Kit) with your team for brand consistency across all your designs.

Sắp xếp các tài sản của bạn ở cùng một nơi

Never search for content again with Design folders that will keep you organized and moving with speed.

Easily organize, store, and easily update assets, projects, and uploads in shareable folders that are accessible to your team, on any device.

Canva Teams - Organise your assets in Folders
features - canva teams- enterprise context

Canva for Enterprise - Hỗ trợ tổ chức tiến đến thành công

Get your entire organization designing, collaborating and sharing ideas at scale, in one place with Canva for Enterprise. Find existing team members, choose those in your team you want to collaborate with in real-time, assign roles, organize and share projects and access all your projects on any device.

Câu hỏi thường gặp

Với Canva, bạn có thể mời bạn bè, gia đình và thành viên trong nhóm cùng cộng tác trên bất kỳ thiết kế nào. Có hai loại nhóm trong Canva: nhóm miễn phí và nhóm Canva Pro. Nhóm miễn phí được cung cấp cho mọi người dùng Canva. Mỗi nhóm miễn phí có thể có tối đa 3000 thành viên, bao gồm chính bạn. Bạn có thể chỉ định vai trò Quản trị viên và Thành viên cho các thành viên trong nhóm của mình để kiểm soát quyền truy cập. Bạn có thể tạo tối đa 20 nhóm miễn phí. Nhóm Canva Pro tăng cường các tính năng đã có trong nhóm miễn phí tiêu chuẩn. Bạn có thể chỉ định các thành viên vào vai trò Người thiết kế mẫu. Để tìm hiểu thêm về gói đăng ký Canva Pro, bạn có thể tham khảo trang này.

Tạo một nhóm trên Canva rất đơn giản. Sau khi bạn đã tạo tài khoản và đăng nhập, bạn sẽ thấy tùy chọn Tạo nhóm trong thanh bên. Từ đó, bạn chỉ cần thêm địa chỉ email của các thành viên trong nhóm mà bạn muốn tạo và chọn quyền truy cập mà bạn muốn cấp cho họ.

Mọi người trong nhóm của bạn có thể đóng góp vào một quá trình thiết kế tốt hơn. Lên ý tưởng, nhận ý tưởng mới. Đưa ra nhận xét, nhận phản hồi. Truyền cảm hứng cho nhau. Từ lớp học đến phòng họp, Canva giúp nhóm của bạn thống nhất ý tưởng, cùng nhau làm việc một cách tốt nhất.

Với Canva, mọi người đều có thể làm việc nhóm, vì vậy bạn có thể thêm bao nhiêu thành viên trong nhóm tùy thích.

Bất kỳ ai có địa chỉ email đã được xác minh từ tên miền của bạn (ví dụ: [email protected]) có thể yêu cầu tham gia các nhóm được đề xuất thuộc tổ chức của bạn. Sau đó, Canva sẽ tìm các thành viên nhóm cho bạn — tùy thuộc vào quyền truy cập. Xin lưu ý rằng đối với người dùng Canva Pro và Canva for Enterprise, tổng số thành viên sẽ được phản ánh trong gói đăng ký của bạn.
Đánh giá của khách hàng về Canva