Canva 與您的品牌一起拓展版圖

選擇最適合你的 Canva 方案

最超值

方案

免費

適用於快速項目的個人和小團隊

專業版

適用於需要更多自訂項目和生產力的個人和小團隊

企業

適用於需要進階品牌和協作控制的大型團隊

$0

/永久

$9.95

/使用者/月,年繳制

$30.00

/使用者/月,年繳制

立即開始免費試用

或 $ 12.95 使用者/月,月繳制

熱門功能
 • 8,000+ 免費範本
 • 100+ 設計類型(社群媒體貼文、簡報、信函等)
 • 數十萬張免費照片和圖片
 • 免費版具備一切內容,外加:
 • 使用 1 品牌工具組中的標誌、顏色和字型,建立您的品牌視覺辨識度
 • 點擊一下即可調整設計大小
 • 超過 60,000 個免費範本
 • 6 千多萬張付費版圖庫影像、照片、影片和圖像
 • 上傳你自己的字型和標誌
 • 自訂範本
 • Pro 版所具有的一切內容,外加:
 • 使用多個品牌工具組中的徽標,顏色和字體來建立品牌的視覺形象
 • 透過品牌控制,控制團隊成員可以在 Canva 中查看、存取和上傳的內容
 • 內建工作流程,以獲得設計批准
 • 透過高級範本鎖定,保護設計免受團隊編輯
 • 無限儲存空間
 • 單一登入 (SSO)
 • 全天候 24 小時企業級支援

免費

專業版

企業

最超值

免費

適用於快速項目的個人和小團隊

專業版

適用於需要更多自訂項目和生產力的個人和小團隊

企業

適用於需要進階品牌和協作控制的大型團隊

$0

/永久

立即開始
$9.95

/使用者/月,年繳制

免費試用

或 $ 12.95 使用者/月,月繳制

$30.00

/使用者/月,年繳制

熱門功能
 • 8,000+ 免費範本
 • 100+ 設計類型(社群媒體貼文、簡報、信函等)
 • 數十萬張免費照片和圖片
熱門功能
 • 免費版具備一切內容,外加:
 • 使用 1 品牌工具組中的標誌、顏色和字型,建立您的品牌視覺辨識度
 • 點擊一下即可調整設計大小
 • 超過 60,000 個免費範本
 • 6 千多萬張付費版圖庫影像、照片、影片和圖像
 • 上傳你自己的字型和標誌
 • 自訂範本
熱門功能
 • Pro 版所具有的一切內容,外加:
 • 使用多個品牌工具組中的徽標,顏色和字體來建立品牌的視覺形象
 • 透過品牌控制,控制團隊成員可以在 Canva 中查看、存取和上傳的內容
 • 內建工作流程,以獲得設計批准
 • 透過高級範本鎖定,保護設計免受團隊編輯
 • 無限儲存空間
 • 單一登入 (SSO)
 • 全天候 24 小時企業級支援
Mẫu, logo, phông chữ, ảnh và hình ảnh đồ họa miễn phí
Thư viện hình ảnh cao cấp
Tạo thiết kế có kích thước tùy chỉnh
Xuất thiết kế dưới dạng PDF, JPG, PNG
Chế độ chia sẻ lên mạng xã hội và trình chiếu được tích hợp
Đổi cỡ thiết kế chỉ với một cú chạm
Tạo mẫu tùy chỉnh và tải lên logo và phông chữ của bạn
Tải xuống thiết kế với nền trong suốt và tùy chỉnh chất lượng tải xuống
Xuất thiết kế dưới dạng GIF động hoặc video MP4
Tạo và đăng nội dung mạng xã hội trực tiếp từ Canva Editor lên 7 nền tảng.
Chia sẻ nhóm
Chia sẻ quyền truy cập chỉ xem hoặc được phép chỉnh sửa thiết kế với những người bên ngoài nhóm của bạn thông qua liên kết thiết kế
Chia sẻ quyền truy cập chỉ xem hoặc được phép chỉnh sửa thiết kế với những người được chọn trong nhóm của bạn
Nhận xét được tích hợp
Quy trình làm việc để xin phê duyệt thiết kế được tích hợp
Thiết lập nhận diện thương hiệu của bạn thông qua logo, màu sắc và phông chữ với Bộ thương hiệuKhông
Kiểm soát những gì thành viên trong nhóm có thể xem, truy cập và tải lên trong Canva bằng tính năng kiểm soát thương hiệu
Bảo vệ bất kỳ phần nào của thiết kế khỏi các chỉnh sửa nhóm với tính năng khóa mẫu nâng cao
Lưu trữ đám mây1 GB
Thư mục2
Hỗ trợTự phục vụ
Xác thực hai yếu tố (2FA)
Tích hợp đăng nhập một lần (SSO)
Mẫu, logo, phông chữ, ảnh và hình ảnh đồ họa miễn phí
Thư viện hình ảnh cao cấp
Tạo thiết kế có kích thước tùy chỉnh
Xuất thiết kế dưới dạng PDF, JPG, PNG
Chế độ chia sẻ lên mạng xã hội và trình chiếu được tích hợp
Đổi cỡ thiết kế chỉ với một cú chạm
Tạo mẫu tùy chỉnh và tải lên logo và phông chữ của bạn
Tải xuống thiết kế với nền trong suốt và tùy chỉnh chất lượng tải xuống
Xuất thiết kế dưới dạng GIF động hoặc video MP4
Tạo và đăng nội dung mạng xã hội trực tiếp từ Canva Editor lên 7 nền tảng.
Chia sẻ nhóm
Chia sẻ quyền truy cập chỉ xem hoặc được phép chỉnh sửa thiết kế với những người bên ngoài nhóm của bạn thông qua liên kết thiết kế
Chia sẻ quyền truy cập chỉ xem hoặc được phép chỉnh sửa thiết kế với những người được chọn trong nhóm của bạn
Nhận xét được tích hợp
Quy trình làm việc để xin phê duyệt thiết kế được tích hợp
Thiết lập nhận diện thương hiệu của bạn thông qua logo, màu sắc và phông chữ với Bộ thương hiệu1
Kiểm soát những gì thành viên trong nhóm có thể xem, truy cập và tải lên trong Canva bằng tính năng kiểm soát thương hiệu
Bảo vệ bất kỳ phần nào của thiết kế khỏi các chỉnh sửa nhóm với tính năng khóa mẫu nâng cao
Lưu trữ đám mây100 GB
Thư mụcKhông giới hạn
Hỗ trợHỗ trợ 24/7
Xác thực hai yếu tố (2FA)
Tích hợp đăng nhập một lần (SSO)
Mẫu, logo, phông chữ, ảnh và hình ảnh đồ họa miễn phí
Thư viện hình ảnh cao cấp
Tạo thiết kế có kích thước tùy chỉnh
Xuất thiết kế dưới dạng PDF, JPG, PNG
Chế độ chia sẻ lên mạng xã hội và trình chiếu được tích hợp
Đổi cỡ thiết kế chỉ với một cú chạm
Tạo mẫu tùy chỉnh và tải lên logo và phông chữ của bạn
Tải xuống thiết kế với nền trong suốt và tùy chỉnh chất lượng tải xuống
Xuất thiết kế dưới dạng GIF động hoặc video MP4
Tạo và đăng nội dung mạng xã hội trực tiếp từ Canva Editor lên 7 nền tảng.Template & Admin users only
Chia sẻ nhóm
Chia sẻ quyền truy cập chỉ xem hoặc được phép chỉnh sửa thiết kế với những người bên ngoài nhóm của bạn thông qua liên kết thiết kế
Chia sẻ quyền truy cập chỉ xem hoặc được phép chỉnh sửa thiết kế với những người được chọn trong nhóm của bạn
Nhận xét được tích hợp
Quy trình làm việc để xin phê duyệt thiết kế được tích hợp
Thiết lập nhận diện thương hiệu của bạn thông qua logo, màu sắc và phông chữ với Bộ thương hiệuNhiều
Kiểm soát những gì thành viên trong nhóm có thể xem, truy cập và tải lên trong Canva bằng tính năng kiểm soát thương hiệu
Bảo vệ bất kỳ phần nào của thiết kế khỏi các chỉnh sửa nhóm với tính năng khóa mẫu nâng cao
Lưu trữ đám mâyKhông giới hạn
Thư mụcKhông giới hạn
Hỗ trợHỗ trợ doanh nghiệp 24/7
Xác thực hai yếu tố (2FA)
Tích hợp đăng nhập một lần (SSO)

設計和發佈

Mẫu, logo, phông chữ, ảnh và hình ảnh đồ họa miễn phí
Thư viện hình ảnh cao cấp
Tạo thiết kế có kích thước tùy chỉnh
Xuất thiết kế dưới dạng PDF, JPG, PNG
Chế độ chia sẻ lên mạng xã hội và trình chiếu được tích hợp
Đổi cỡ thiết kế chỉ với một cú chạm
Tạo mẫu tùy chỉnh và tải lên logo và phông chữ của bạn
Tải xuống thiết kế với nền trong suốt và tùy chỉnh chất lượng tải xuống
Xuất thiết kế dưới dạng GIF động hoặc video MP4
Tạo và đăng nội dung mạng xã hội trực tiếp từ Canva Editor lên 7 nền tảng.
Template & Admin users only

共同製作

Chia sẻ nhóm
Chia sẻ quyền truy cập chỉ xem hoặc được phép chỉnh sửa thiết kế với những người bên ngoài nhóm của bạn thông qua liên kết thiết kế
Chia sẻ quyền truy cập chỉ xem hoặc được phép chỉnh sửa thiết kế với những người được chọn trong nhóm của bạn
Nhận xét được tích hợp
Quy trình làm việc để xin phê duyệt thiết kế được tích hợp

品牌管理

Thiết lập nhận diện thương hiệu của bạn thông qua logo, màu sắc và phông chữ với Bộ thương hiệu
Không1Nhiều
Kiểm soát những gì thành viên trong nhóm có thể xem, truy cập và tải lên trong Canva bằng tính năng kiểm soát thương hiệu
Bảo vệ bất kỳ phần nào của thiết kế khỏi các chỉnh sửa nhóm với tính năng khóa mẫu nâng cao

儲存空間

Lưu trữ đám mây
1 GB100 GBKhông giới hạn
Thư mục
2Không giới hạnKhông giới hạn

安全性與支援

Hỗ trợ
Tự phục vụHỗ trợ 24/7Hỗ trợ doanh nghiệp 24/7
Xác thực hai yếu tố (2FA)
Tích hợp đăng nhập một lần (SSO)
受以下品牌信賴
Baxter
King and Wood Mallesons
Hubspot
Warner Music
Total energy producer and provider
IDC

常見問題

當然可以!無論你是一個人單打獨鬥,還是有一支小團隊,都可以使用 Canva Pro。Canva 有很多省時的功能,無論你的團隊大小為何,都能提升你的生產力,使工作效率更上一層樓。你可以使用「自動調整尺寸」功能輕鬆調整設計的尺寸格式、整理照片放進資料夾,還可儲存你的品牌標誌、顏色和字型。

Canva for Enterprise 是擁有大型團隊的組織、企業、特許連鎖和機構的理想選擇,他們需要 Canva Pro 的生產力和智慧設計功能,以及高級控件來實現規模化的協作和發佈品牌設計。點此深入瞭解 Canva for Enterprise

你可以邀請任何成員加入你在 Canva Pro 的品牌,不限人數。試用期間完全不收取任何費用。Canva Pro 可讓你輕鬆與團隊成員共同製作,共享範本和設計素材,還可在彼此的作品留言或按讚。

我們提供免費訂閱 Canva Pro 給非營利組織。立即申請。

Canva 為學生和教師提供特別的教育方案。請查看你是否符合申請資格。

Canva Pro 的收費為年繳的話,每月 $ 9.95 美元,月繳則為每月 $ 12.95 美元。

你可以免費試用 Canva Pro 30 天。若要啟用 Canva Pro,你必須輸入信用卡號碼。你可以隨時取消試用,我們不會向你收取費用。

你的設計一律為私人使用,除非你明確選擇共享設計,或儲存為範本供團隊使用。