ติดตามและนำเสนอข้อมูลด้วยกราฟเส้น และเพิ่มลงในรายงานหรือเอกสารบน Canva ฟรี!

ทำให้ข้อมูลของคุณสอดคล้องกับเครื่องมือสร้างกราฟเส้นของ Canva

Whether it’s to compare and contrast time, distance or to track changes across a given time period, line graphs are a handy way to present your data visually. Add one to your report easily and quickly with the help of Canva.

Fully online and collaborative, Canva lets you create your design with the help of your team or colleagues. Just input your data by manually entering your values and labels or by copying and pasting an existing table straight into the editor. Then sit back and relax as Canva builds your graph for you.

สร้างกราฟเส้นใน Canva ด้วยขั้นตอนง่ายๆ:

  1. Create a new Canva account to get started with your own line graph design.
  2. เลือก “แผนภูมิ” ใต้แท็บองค์ประกอบ หรือค้นหา “แผนภูมิ” ในแท็บค้นหา
  3. เลือกไอคอน “กราฟเส้น”
  4. คลิก "ข้อมูล " บนแถบเครื่องมือเพื่อป้อน หรือคัดลอก และวางป้ายชื่อและค่าที่คุณกำหนดเอง
  5. ปรับแต่งรายละเอียดอย่างเช่น สีเส้นและฟอนต์ป้าย
  6. บันทึกและแชร์!

Collaborate with your team

Team projects are easy-peasy in Canva because everything is done online and stored on the cloud. Just share a link to an editable copy of your design with your team and they’ll be able to add their own inputs or edits easily. Because it’s on cloud, they can access it from their own laptops, desktops, iOS and Android devices anytime, anywhere.

เพิ่มหรือป้อนข้อมูลเพื่อสร้างกราฟของคุณได้อย่างง่ายดาย

เริ่มสร้างกราฟเส้นของคุณ โดยคลิกที่ปุ่ม "ข้อมูล" บนแถบเครื่องมือ ตารางจะปรากฏขึ้นพร้อมด้วยค่าเริ่มต้นบางค่า สามารถแก้ไขค่าเหล่านี้โดยพิมพ์ตัวเลขและหมวดหมู่ของคุณด้วยตัวเอง หรือคัดลอกและวางลงในตารางที่มีอยู่ นอกจากนี้ การคลิกที่เครื่องหมายใดๆ ในกราฟเส้นจะเน้นเซลล์ที่เกี่ยวข้องในตาราง คุณจึงสามารถระบุและแก้ไขค่าที่กำหนดไว้ได้ง่ายๆ

เลือกสี ฟอนต์ และเพิ่มป้ายข้อมูล

ปรับแต่งกราฟของคุณเพื่อสะท้อนสีแบรนด์หรือสิ่งที่คุณชอบโดยไปที่เครื่องมือชุดสี ซึ่งจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งเมื่อคุณต้องการแยกความแตกต่างของกราฟเส้นแต่ละอันเพื่อให้ง่ายต่อการเปรียบเทียบข้อมูล นอกจากนี้ คุณยังสามารถใช้เครื่องมือนี้เพื่อให้แน่ใจว่า กราฟของคุณตรงกับแบบแผนชุดสีส่วนที่เหลือในเอกสารของคุณ