Gör egna flashcards med Canvas designverktyg

Whether you’re giving an important presentation at work or preparing for a test at school, flashcards are an effective way to prompt your memory using visual cues. And with Canva’s free flashcard maker, creating engaging flashcards only takes a few minutes.

flashcards_-1

Studying made simple

Everybody learns differently, and Canva’s free flashcard maker allows you to design flashcards that work for you.

Save yourself hours handwriting notes. With Canva’s flashcard maker you can pick the size and shape of your template, pick your theme, resize text, and add images and diagrams with our drag-and-drop editor.

Choose from thousands of flexible templates to start your design, or you can start your design from scratch.

How to make flashcards

flashcards_-1
Create your flashcards

Choose from thousands of flexible templates or start your design from scratch.

Add your information to the template.

Upload any images you need, or choose from millions of images in our library.

Change the colors, fonts, and images until you’re happy with your final design.

Download in any format (JPEG, PNG, or PDF) and print if needed.
Create your flashcards

Create easy-to-read flashcards in minutes

Det värsta som finns är att slita i timtals med att göra flashcards och sedan upptäcka att de är i princip oläsliga.

Om du använder Canva kan du göra flashcards med en enhetlig design som är både eleganta och lättlästa.

När du har skapat ett flashcard som du är nöjd med kan du med ett enda klick skapa en kopia och skriva in en ny text där.

Save your flashcards and use them again

Chances are, you’re going to need flashcards again. With Canva’s flashcard maker all your designs are automatically saved within the editor.

Once saved, you can make a copy of your designs and adjust as needed. All your images, colors, and fonts are now in one place which saves you time and energy with every future design.

Use design to make your flashcards interesting

Color, shapes, images, and font type are all design elements that can help you stay focussed and keep on track.

Color code your flashcards to match subjects, create bold subheadings to help you keep on-track during your pitch deck, or simply make your flashcards attention-grabbing with illustrations to keep your focus levels high.

Frågor och svar

För att dina flashcards ska bli riktigt effektiva ska du skriva texten för hand (detta gör det lättare att minnas senare), färgkoda korten efter svårighetsgrad, hålla dig till max en fråga per kort, kombinera text och bilder, använda minnestekniker, läsa båda sidorna av korten och läsa upp både frågor och svar högt.

Ett flashcard är vanligen 3 x 5 eller 5 x 7 tum. Det finns också större format för den som vill få plats med mer information eller miniformat för pärmringar. Med vårt flashcard-verktyg kan du skräddarsy korten efter just dina behov.

Håll texten enkel. Skriv en fråga eller ett stödord på ena sidan av kortet och svaret eller definition på den andra sidan. Om du behöver skriva mer än en rad är det en bra idé att göra en punktlista för att hålla det lättläst.