Spåra och presentera dina data med ett linjediagram och infoga det i en rapport eller ett dokument via Canva, helt gratis!

Linjera dina data med Canvas verktyg för linjediagram

Oavsett om syftet är att jämföra och kontrastera tid eller avstånd eller att spåra ändringar under en given tidsperiod, är linjediagram ett praktiskt sätt att presentera dina data visuellt. Med Canva kan du snabbt och enkelt lägga till ett linjediagram i din rapport.

Canva är helt onlinebaserat och stödjer samarbete, så att du kan skapa din design med hjälp av ditt team eller dina kollegor. Du fyller bara i dina data genom att skriva värden eller etiketter manuellt, eller genom att kopiera och klistra in en befintlig tabell direkt i redigeringsverktyget. Sedan kan du luta dig tillbaka medan Canva bygger ditt diagram åt dig.

Skapa ett linjediagram i Canva med följande enkla steg:

  1. Skapa ett nytt Canva-konto och börja designa ditt linjediagram.
  2. Välj ”Diagram” på elementfliken eller sök efter ”Diagram” via sökfliken.
  3. Välj ikonen ”Linjediagram”.
  4. Klicka på ”Data” i verktygsfältet för att fylla i, eller kopiera och klistra in egna etiketter och värden.
  5. Anpassa detaljer som linjernas färger och teckensnitt i etiketter.
  6. Spara och dela.

Samarbeta med ditt team

Teambaserade projekt är en enkel sak i Canva, eftersom allt arbete utförs online och lagras i molnet. Du delar bara en länk till en redigerbar kopia av din design med ditt team, så kan de på ett enkelt sätt lägga till egna synpunkter eller ändringar. Eftersom designen finns i molnet kan de komma åt den från sina bärbara eller stationära datorer, eller från sina iOS- eller Android-enheter, oavsett tid och plats.

Skapa ditt diagram enkelt genom att lägga till eller fylla i data

Du börjar skapa ditt linjediagram genom att klicka på knappen ”Data” i verktygsfältet. En tabell med ett antal standardvärden visas. Redigera tabellen genom att skriva dina siffror och kategorier manuellt, eller kopiera och klistra in en befintlig tabell. Genom att klicka på en valfri markör i linjediagrammet kan du dessutom markera motsvarande cell i tabellen, för att enkelt identifiera och redigera ett givet värde.

Välj färger och teckensnitt och lägg till dataetiketter

Anpassa diagrammet med färgpalettverktyget, så att det återspeglar färgerna i ditt varumärke eller dina preferenser. Det här är särskilt användbart när du vill skilja ut ett linjediagram från ett annat för att kunna jämföra data på ett enkelt sätt. Du kan också använda verktyget för att se till att ditt diagram matchar färgschemat i dokumentet i övrigt.