Graphs - Affinity Diagrams Hero Banner

Affinity diagrams

ทำให้ความวุ่นวายต่าง ๆ ชัดเจนขึ้นด้วย Affinity diagrams หลังจากระดมความคิดกับทีมแล้ว สามารถเริ่มสร้าง Affinity diagrams ด้วยเครื่องมือไวท์บอร์ดออนไลน์ของ Canva เพื่อจัดหมวดหมู่และกลั่นกรองข้อมูลทั้งหมด จากนั้นจึงสร้างข้อมูลเชิงลึกที่สมบูรณ์
SkyScanner
Playa Bowls
Painting with a Twist
Realty Austin
Engie
City of Los Angeles

สร้าง Affinity diagrams ทางออนไลน์

ไม่ว่าจะเสนอไอเดียมากมายเพียงใด ไม่ว่าข้อมูลการวิจัยจะมีปริมาณมากแค่ไหน Affinity diagrams จะช่วยให้เข้าใจข้อมูลได้ทั้งหมด ด้วยการใช้เครื่องในการสร้าง Affinity diagrams ของ Canva จะช่วยเมื่อทีมเริ่มระดมความคิด โดยการจัดหมวดหมู่ สามารถเลือกตัวอย่าง Affinity diagrams เพื่อให้ทีมได้ทำงานร่วมกัน ผ่านการใช้เครื่องมือไวท์บอร์ดของ Canva นอกจากนี้ยังสามารถเขียนไอเดียลงใน Sticky note จากนั้นค่อยจัดกลุ่มตามต้องการ

พื้นที่อันไร้ขอบเขตสร้างมาเพื่อไอเดียอันไร้ขีดจำกัด

เทมเพลตที่ออกแบบมาอย่างมืออาชีพเพื่อติดตามกระบวนการทำงานอย่างรวดเร็ว

แบ่งปันและแสดงความคิดเห็นร่วมกับทุกคน ทุกที่ ทุกเวลา บนทุกอุปกรณ์

สร้างเวิร์กชอปด้วยการใช้องค์ประกอบอย่างกระดานไวท์บอร์ด กระดาษโน้ต และตัวจับเวลา

นำ Roadmap ไปใช้กับเอกสาร งานนำเสนอ หรืออื่น ๆ ได้แบบไม่ยุ่งยาก

ไวท์บอร์ดออนไลน์และเครื่องมือการแสดงข้อมูลที่ใช้งานง่าย


ขั้นตอนในการสร้าง Affinity diagrams

How to create an affinity diagram
Create an affinity diagram(เปิดในแท็บหรือหน้าต่างใหม่)

เปิด Canva - เมื่อเปิด Canva จากเดสท็อปส์หรือผ่านมือถือแล้ว ให้ค้นหาคำว่า “Affinity Diagrams” เพื่อเริ่มต้นใช้งานผ่านไวท์บอร์ด

เลือกเทมเพลต Affinity Diagrams - เลือกเทมเพลต Affinity Diagrams ที่สามารถปรับแต่งได้ โดยเลือกแบบที่ชอบ จากนั้นเลือกเลย์เอาต์ หรือเริ่มออกแบบจากหน้ากระดาษเปล่า เลือกแบบที่เข้ากับหัวข้อหรือข้อมูลที่ต้องการระดมความคิดและหาไอเดีย

ใช้เครื่องมือไวท์บอร์ดในการระดมความคิด - สร้างแนวคิดร่วมกันกับทีมเพื่อเริ่มต้น Affinity Diagrams สามารถให้เพื่อนร่วมทีมเข้ามาในไวท์บอร์ดออนไลน์ด้วยกัน เพื่อให้ทุกคนทำงานในเทมเพลตได้ จากนั้นพิมพ์คำชี้แจงหรือปัญหาลงในหน้าชิ้นงาน แล้วให้ทุกคนเขียนความคิดลงใน Sticky Note บนไวท์บอร์ด ใช้เครื่องจับเวลาเพื่อให้งานเป็นไปตามแผน

จัดกลุ่มข้อมูลด้วย Affinity diagrams - จัดกลุ่มโน๊ตข้อความที่คล้ายกัน ด้วยวิธีหมวดหมู่จะสามารถปรากฏขึ้นเอง สามารถจัดเรียงไปเรื่อย ๆ จนกว่าจะได้หมวดหมู่ออกมา สามารถจัดกลุ่มโน๊ตซ้ำกันได้ ในตอนท้ายสามารถแบ่งกลุ่มได้ 3-10 กลุ่ม นอกจากนี้ยังตั้งชื่อกลุ่มต่าง ๆ ได้ หรือจะใส่สีโน๊ตของแต่ละกลุ่มให้แตกต่างกัน

แชร์และเสนอแนวคิด - ใช้ Affinity Diagrams ที่ทำไว้แล้วเพื่อนำมาหารือเกี่ยวกับวิธีการเพื่อนำไปสู่การดำเนินการ หรือสามารถบันทึกไว้เพื่อนำไปใช้ในที่ประชุมเชิงปฏิบัติการในอนาคตได้ นอกจากยังสามารถแชร์หรือนำเสนอ Affinity Diagrams กับทีมอื่น ๆ โดยการแชร์เป็นไฟล์ PDF หรือไฟล์รูปภาพ และนำไปใช้ในเอกสารต่าง ๆ
Create an affinity diagram(เปิดในแท็บหรือหน้าต่างใหม่)

Affinity diagrams คืออะไร?

Affinity diagrams เป็นการจัดเรียงข้อมูลจำนวนมหาศาลให้เป็นหมวดหมู่ที่มีความหมาย ซึ่งข้อมูลจำนวนมากเหล่านี้มากจากการระดมความคิดหรือผลการวิจัย นอกจากนี้ Affinity diagrams คือกิจกรรมการทำงาน โดยทีมต่าง ๆ จะใส่แนวคิดของตนลงในกระดาษโน้ต ก่อนที่จะถูกจัดกลุ่มตามธีม กลุ่มที่ได้ออกมาเรียกว่า Affinity Group หรือ Set ช่วยให้ทีมเห็นถึงความสัมพันธ์ ข้อมูลเชิงลึกที่ได้จากการหารือ และกำหนดวิธีแก้ปัญหาที่มุ่งเน้นที่หัวใจของปัญหานั้น ๆ ได้

ทำไมจึงควรใช้ Affinity diagrams?

Graphs - Affinity Diagrams Promo Showcase 01

Affinity diagrams สามารถนำไปใช้งานได้หลากหลาย ทั้งใช้ในงานวิจัยจนถึงใช้งานในระดับองค์กร แต่ไม่ว่าจะใช้กับอะไร Affinity diagrams มีจุดประสงค์หลักคือ จัดเรียงข้อมูลจำนวนมากให้เป็นชุด จัดกลุ่มสิ่งที่เหมือนกันให้อยู่กลุ่มเดียวกัน ทั้งไอเดีย ข้อเท็จจริง และความคิดเห็น


ได้ข้อมูลเชิงลึกใหม่ ๆ และสร้างออกมาเป็นโซลูชันที่นำไปใช้งานต่อได้ จาก Affinity diagrams ที่ทำขึ้น หากกำลังจัดการกับรายการปัญหาหรือข้อคิดเห็นของผู้ใช้งานจำนวนมาก สามารถจัดออกมาเป็นกลุ่มเพื่อนำไปใช้ดำเนินการและเรียงตามไทม์ไลน์ได้ ในมุมของข้อมูลงานวิจัย สามารถจัดกลุ่มข้อมูลต่าง ๆ รวมถึงใช้วางแผนและโครงสร้างในการนำเสนอได้ การทำ Affinity diagrams จึงช่วยให้พื้นฐานที่ดีในการต่อยอดไปใช้งานในขั้นตอนต่อ ๆ ไป หรือใช้ตัดสินใจสิ่งต่าง ๆ ที่จะเกิดขึ้นได้

บันทึกย่อลงในผืนผ้าใบที่ไม่จำกัด

Graphs - Affinity Diagrams Promo Showcase 02

เมื่อสร้าง Affinity diagrams ใน Canva สามารถเห็นการใช้กระดาษโน๊ตมากมายเป็นร้อยแผนอยู่ในงานเดียวกันได้ และไม่จำกัดพื้นที่ในการแปะโน๊ต ซึ่งสามารถรองรับการแปะกระดาษโน๊ตเกี่ยวกับคำตอบในงานวิจัยหรือความคิดห็นจากคนมากมายเกี่ยวกับแพลตฟอร์มได้ เรียกได้ว่ามีพื้นที่ไม่จำกัด พร้อมทั้งยังมีสีสันเพื่อใช้แยกกลุ่มข้อมูล ให้ง่ายต่อการสังเกต ดูแนวโน้ม รูปแบบ หรือความสนใจของกลุ่มข้อมูลได้

เป็นเครื่องมือ Affinity diagrams สำหรับการจัดเวิร์คชอปที่สมบูรณ์แบบ

Graphs - Affinity Diagrams Promo Showcase 03

การระดมสมองถือเป็นหัวใจสำคัญกับ Affinity diagrams จึงสามารถจัดประชุมระดมสมองได้อย่างราบรื่น ด้วยเครื่องมือสำหรับ Workshop สามารถให้ทุกคนเข้ามามีส่วนร่วมได้ด้วยการแชร์ลิงก์ Affinity diagrams ที่ทำอยู่ เมื่อแชร์ให้คนหลายกลุ่มจึงทำให้สามารถได้รับความคิดเห็นที่หลากหลาย เพราะทุกคนที่เข้ามาใช้งานสามารถใส่ความคิดเห็นของตัวเองได้ ใช้ฟีเจอร์จับเวลาเมื่อทำการจัดโน๊ตเป็นกลุ่ม หากไม่สามารถได้ข้อสรุปในครั้งเดียว สามารถเริ่มครั้งใหม่ได้ ส่วนข้อมูลที่ไว้แล้วจะถูกบันทึกใน Canva อัตโนมัติ จึงสามารถกลับมาแก้ไขได้ตลอดเวลา

Affinity diagrams ที่สามารถใช้ได้กับทุกรูปแบบปัญหา

Graphs - Affinity Diagrams Promo Showcase 04

ไม่ว่าจะเรื่องไหน หรือมีไอเดียและความคิดเห็นอะไรที่เกิดขึ้นมากมาย เครื่องมือสร้าง Affinity diagrams ของ Canva สามารถช่วยให้ในการหาผลลัพธ์ได้ เพียงแค่เริ่มให้คนในทีมเข้ามาใส่ไอเดีย ก่อนที่จะดึงข้อมูลที่มีค่าออกจากไอเดียเหล่านี้ ไม่ว่าจะเป็นหารสัมภาษณ์ผู้รวมทุน หรือการสังเกตการณ์จากคนในทีมได้ สำหรับใครที่เป็นทีมวิจัย สามารถจัดกลุ่มข้อมูลเชิงคุณภาพได้ เพื่อค้นหาประเด็นที่คล้ายกัน แต่สำหรับงานที่ทำคนเดียว การใช้ Affinity diagrams มีประโยชน์ในการจัดระเบียบบันทึกการวิจัยหรือคำแนะนำจากเพื่อนร่วมงานได้ สุดท้ายคือ Affinity diagrams มีส่วนช่วยให้ทีมบรรลุความเห็นพ้องต้องกันในการแก้ปัยหา

เปลี่ยนความคิดให้เป็นทางออกร่วมกัน

Graphs - Affinity Diagrams Promo Showcase 05

เวิร์กช็อป Affinity diagrams เป็นกิจกรรมที่สนุกและสามารถโต้ตอบกันได้บน Canva Whiteboards มีพอยน์เตอร์เมาส์แบบเรียลไทม์เพื่อช่วยผู้ควบคุมเซลชั่นติดตามความคืบหน้าได้ นอกจากนี้เพื่อนร่วมทีมสามารถแสดงความคิดเห็นหรือใส่อิโมจิได้ ทำให้ง่ายต่อการรวบรวมความคิดเห็น หากมีสิ่งที่ต้องทำ สามารถแท็กคนรับผิดชอบในความคิดเห็นได้ หากต้องการใส่บริบทเพื่อขยายความลงไป สามารถใส่กราฟและตารางบนไวท์บอร์ดได้ด้วย ในส่วนของการแชร์มีให้เลือกหลากหลายวิธี ตั้งแต่การดาวน์โหลดไปจนถึงการใส่ใน Canva Docs หรือนำเสนอเป็นสไลด์ ด้วยการใช้เครื่องมือสร้าง Affinity diagrams ของ Canva ทำให้ปลุกพลังในการทำงานร่วมกันเป็นทีม

เริ่มต้นค้นหาแรงบรรดาลใจจากแม่แบบ Affinity diagrams

เริ่มต้นการระดมสมองและเลือกแม่แบบ Affinity diagrams คุณสามารถคัดลอกและใช้งาน Sticky Note ทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็นส่วนไหน สร้างหมวดหมู่ที่คุณต้องการ เลือกตัวอย่าง Affinity Diagram เพื่อเริ่มต้นงานออกแบบของคุณ
เครื่องหมายคำพูด
"ฉันสามารถพัฒนากราฟิกหรือกราฟได้อย่างรวดเร็วโดยเลือกใช้จากแกลอรี่ซึ่งช่วยฉันลดความเครียดในขณะที่ออกแบบงานได้เป็นอย่างดี"

Alex H


Frequently Asked Questions

Affinity diagrams หรือเรียกอีกอย่างว่า “KJ method” ตามชื่อของผู้ที่คิดค้น นั่นคือ Kawakita Jiro ซึ่งได้คิดค้น Affinity diagrams ขึ้นมาในปี 1960 นอกจากนี้ยังถูกเรียกว่า "แผนภูมิความสัมพันธ์" หรือ "แผนที่ความสัมพันธ์" ได้อีกด้วย

หลายคนมักจะใช้ Affinity diagrams เมื่อมีความคิดหรือไอเดียมากมายที่ต้องการจะจัดหมวดหมู่ หรือเมื่อปัญหาที่เจอซับซ้อน โดย Affinity diagrams สามารถช่วยย่อยข้อมูลขนาดใหญ่ (ทั้งข้อเท็จจริง ความคิดเห็น คำตอบหรือไอเดีย) ให้อยู่ในรูปแบบกลุ่ม ซึ่งช่วยให้ทีมสามารถนำไปใช้เป็นแผนปฏิบัติการต่แได้ ดังนั้นเมื่อรู้สึกว่ามีไอเดียมากมายกระจัดกระจาย สามารถเข้ามาใช้งานเครื่องมือสร้าง Affinity diagrams ออนไลน์ของ Canva ได้ฟรี

การสร้าง Affinity diagrams สามารถทำร่วมกันในทีมได้ จากนั้นสามารถจัดไอเดียต่าง ๆ ให้เป็นกลุ่มได้ ส่วนใหญ่จะใช้ในเซสชันการระดมความคิด โดยจะสร้าง Affinity diagrams ขนาดใหญ่ ซึ่งสามารถเพิ่ม เคลื่อนย้าย หรือจัดกลุ่มกระดาษโน๊ตได้ ดังนั้นเมื่อต้องการสร้าง Affinity diagrams สามารถเข้ามาใช้ไวท์บอร์ดออนไลน์ของ Canva ได้ เพราะมีเทมเพลตฟรีให้ใช้ รวมถึงเครื่องมือในการระดมความคิด และกระดาษโน๊ตที่สามารถปรับได้

ในการสร้าง Affinity diagrams ที่มีประสิทธิภาพ ให้เริ่มจากการระบุปัญหาให้ชัดเจนและตั้งคำถาม เพื่อให้คนอื่น ๆ ในทีมรู้ว่าควรนำเสนอแนวคิดหรือแนวทางแก้ไขในเรื่องใด แนะนำให้ทำร่วมกันจากคนหลาย ๆ กลุ่ม วิธีนี้จะช่วยให้ได้มุมมองที่หลากหลาย ซึ่งอาจนำไปสู่การแก้ไขปัญหาที่ดีขึ้น สามารถกำหนดผู้ที่จะมาดำเนินการเซสชั่นดังกล่าว ซึ่งควรเป็นคนที่สามารถกระตุ้นให้ผู้อื่นเสนอความคิดหรือไอเดียได้ และรู้วิธีขับเคลื่อนสิ่งต่าง ๆ ระหว่างเซสชัน

สิ่งที่เหมือนกันของทั้ง Affinity diagrams และ Mind Mapping คือเป็นการแสดงความสัมพันธ์ของความคิด แต่มีโครงสร้างต่างกัน คือ Mind Mapping จะมีไอเดียหลักและมีไอเดียย่อยแยกออกไป แต่ Affinity diagrams เป็นการจัดกลุ่มไอเดียหลากหลายไอเดียที่มีจำนวนมากแยกตามกลุ่มที่เหมาะสม และไม่มีไอเดียหลักเหมือน Mind Mapping

Related Graphs and Charts