Vô số tính năng giúp thổi bùng sáng tạo

Thiết kế và chỉnh sửa như dân chuyên trên Canva. Nâng cao chất lượng hình ảnh, chuyển đổi PDF, thêm văn bản vào video, v.v. Hàng loạt tính năng thông minh giúp bạn "thăng hạng" nội dung – chỉ bằng vài nhấp.
Tính năng ấn tượng. Thiết kế dễ dàng.

Đơn giản hóa quy trình thiết kế. Vô số tính năng ấn tượng trong cùng một ứng dụng giúp bạn dễ dàng sáng tạo nội dung nổi bật. Đăng ký ngay và tận dụng "quyền năng" của Canva.
Thiết kế ngay(opens in a new tab or window)