Banner PDF-editor
Banner PDF-editor

Chỉnh sửa file PDF trực tuyến miễn phí

Thực hiện quy trình thiết kế của bạn một cách đồng nhất từ nhập tệp PDF đến tùy chỉnh và kết xuất chúng thành các nội dung đẹp, chất lượng cao trong trình chỉnh sửa PDF của Canva.

hoặc thả tệp ở đây

Giới thiệu Trình chỉnh sửa PDF của Canva

Section01_PDF-editor

Nhập và chỉnh sửa các tệp PDF ngay vào Canva miễn phí. Chúng tôi sẽ thực hiện kỹ thuật của mình để chia nhỏ chúng thành các thành phần có thể chỉnh sửa để bạn có thể chuyển đổi, chú thích và tùy chỉnh chúng ngay lập tức, giống như bất kỳ nội dung thiết kế nào. Sau đó, dễ dàng nén chúng thành các tệp JPEG và PNG. Hoặc, tải xuống tác phẩm của bạn dưới dạng tệp SVG, PPT hoặc tệp PDF sẵn sàng in — tất cả đều có thể chia sẻ trực tuyến từ cùng một trang tổng quan.

Tùy chỉnh các tệp PDF dễ dàng

Section02_PDF-editor

Khi nhập tệp PDF, chúng tôi cố gắng xác định và khớp mọi văn bản, hình ảnh, bố cục, kiểu phông chữ, v.v. và biến chúng thành một thành phần thiết kế có thể tùy chỉnh. Tự do thêm văn bản, thay đổi hình ảnh, sửa đổi kiểu phông chữ, sắp xếp lại thứ tự các trang và thậm chí chèn đồ họa động để quản lý quy trình thiết kế của bạn. Bạn có thể làm nhiều hơn bằng cách chú thích các trang có nhận xét hoặc vẽ đường thẳng, hình dạng và chữ ký mà không cần chuyển đổi giữa các công cụ khác nhau.

Chia sẻ và cộng tác bất cứ lúc nào

Section03_PDF-editor

Bạn có thể sử dụng các công cụ chia sẻ và kết xuất dễ dàng của Canva. Bạn cùng làm việc với một nhóm? Gửi cho họ một liên kết có thể xem an toàn tới thiết kế PDF của bạn hoặc cấp cho họ quyền chỉnh sửa để cộng tác hiệu quả hơn. Chuyển đổi thiết kế của bạn thành báo cáo, bản trình bày, video hoặc tài liệu tiếp thị có thể in và dễ dàng chia sẻ chúng với các trang xã hội hoặc đối tác kinh doanh của bạn, tất cả đều có thể thực hiện trong Canva.

Cách tải lên và chỉnh sửa tệp PDF trên Canva

How to import and edit a PDF on Canva

Câu hỏi thường gặp

Dấu ngoặc kép
@canva chỉ đơn giản là một công cụ thiết kế nổi bật. Sử dụng Canva là một trải nghiệm mang đến cảm xúc liền mạch đến nỗi khi bạn ngồi xuống thiết kế, bạn sẽ không muốn đứng dậy. Nó gây nghiện và rất hữu ích. Tiếp tục phát triển nhé Canva. Tôi sử dụng Canva mỗi ngày - tôi không thể làm được việc của mình nếu không có nó. Khả năng tạo kiểu logo là tính năng yêu thích của tôi.

@navneet4

Các tính năng khác