Skapa och skicka PM med Canvas PM-verktyg

Skapa PM som alla vill läsa med Canvas samling av mallar och redigeringsverktyg online.

memo

Informera anställda om företagsnyheter och tillkännagivanden med ett professionellt PM

PM är en viktig form av företagskommunikation som fortfarande är lika oumbärlig. De är betydligt mycket mindre tidsödande än att hålla ett företagsmöte, och är dessutom en formell metod för företag att informera om ändrade policyer, uppmärksamma problem och krav på åtgärder samt tillhandahålla eller efterfråga svar. Den kortfattade formen till trots är de mycket informativa och följer dessutom strikta riktlinjer för formatering.

Även om du vill att ditt PM ska ha ett direkt tilltal med fokus på fakta, behöver det inte se tråkigt ut. När du skapar ett PM med Canva får du fördelarna med att använda mallar i professionell design, som du kan anpassa helt efter dina behov och varumärkets profil.

Skapa ett professionellt PM på några minuter

memo
Öppna ett nytt PM

Öppna ett nytt PM

Formatera ditt PM direkt med Canvas textverktyg

PM, i synnerhet affärs-PM, måste följa ett mycket specifikt format. De börjar med en rubrik, ämne och mottagare, som följs av en inledande sammanfattning, diskussionspunkter och åtgärdspunkter och avslutas med en slutsats. Formatera ditt PM enkelt med Canvas textverktyg. Lägg till rubriker, underrubriker och brödtext med ett enkelt klick, och välj sedan teckensnitt och färg. Förstärk rubriker eller viktiga avsnitt med hjälp av teckenstorleken, eller genom att välja bland olika alternativ för textformatering som fetstil, understrykning eller kursivering.

Ladda upp din egen logotyp och använd färgpaletten för ditt varumärke

Se till att ditt PM följer varumärkesprofilen och är enkelt att känna igen genom att lägga till dina varumärkesresurser i designen. Att ladda upp din egen logotyp är lika enkelt som att dra och släppa en JPEG-, PNG- eller SVG-fil till arbetsytan i Canva. När du har laddat upp filen sparas den i din mapp för senare användning. Canva Pro-användare har tillgång till ytterligare varumärkesverktyg, till exempel alternativ för att skapa och spara varumärkespaletter, ladda upp egna teckensnitt och dela mappar.

Dela och samarbeta kring din design

Finns en del av informationen hos någon annan? Varför inte be andra om hjälp med att skriva klart ditt PM? Canva gör det enkelt att samarbeta. Det enda du behöver göra är att klicka på delningsknappen, markera textrutan för att bevilja redigeringsbehörighet och dela länken du just skapat med dina teammedlemmar. När du är klar med ditt PM kan du enkelt dela det med övriga i organisationen genom att skicka det som ett e-postmeddelande (kopiera och klistra in adresserna i det medföljande fältet) eller genom att ladda ned det som en PDF-fil redo för utskrift.

Frågor och svar

Mer design för företag