Graphs - Gantt Charts Hero Banner

Sơ đồ Gantt online miễn phí

Lập kế hoạch kỹ lưỡng cho dự án với dòng thời gian tiện lợi cho các nhiệm vụ trong biểu đồ Gantt online. Dựng sơ đồ Gantt với đội của bạn bằng các thành phần và mẫu whiteboard miễn phí từ phần mềm sơ đồ Gantt của Canva.
SkyScanner
Playa Bowls
Painting with a Twist
Realty Austin
Engie
City of Los Angeles

Tạo sơ đồ Gantt online

Theo dõi mọi hoạt động diễn ra trong quy trình kinh doanh, dự án trường học hoặc ra mắt sản phẩm và thực hiện hoạt động đó bằng các công cụ phù hợp. Trình tạo sơ đồ Gantt hỗ trợ bạn lập sơ đồ dòng thời gian cho mọi nhiệm vụ, đồng thời dễ dàng giám sát tiến độ bằng mẫu sơ đồ Gantt miễn phí. Cộng tác với đội của bạn trong thời gian thực bằng cách sử dụng các công cụ tiện dụng, thư viện nội dung phong phú và khung vẽ vô hạn từ Whiteboard Canva.

Không gian vô hạn, ý tưởng ngập tràn

Các mẫu thiết kế chuyên nghiệp để theo dõi quy trình làm việc của bạn một cách nhanh chóng

Chia sẻ và lên ý tưởng với mọi người, mọi lúc, trên mọi thiết bị

Tổ chức hội thảo với các thành phần whiteboard, ghi chú sticker và bộ đếm ngược

Nhúng sơ đồ Gantt vào Docs, bài thuyết trình, v.v. dễ dàng hơn

Trực quan hóa dữ liệu và các công cụ whiteboard online dễ dàng


Cách tạo sơ đồ Gantt

How to make a Gantt chart
Tạo sơ đồ Gantt(opens in a new tab or window)

Tạo sơ đồ Gantt(opens in a new tab or window)

Sơ đồ Gantt là gì?

Sơ đồ Gantt trình bày kế hoạch dự án theo thời gian một cách trực quan. Công cụ quản lý dự án này giúp các đội lên lịch các dự án lớn bằng cách chia dự án thành các nhiệm vụ lớn và các nhiệm vụ phụ và biểu thị chúng trên một dòng thời gian. Mỗi nhiệm vụ được liệt kê ở một bên sơ đồ và mỗi nhiệm vụ có một đường kẻ ngang đối diện với nhiệm vụ đó tương ứng với độ dài của nhiệm vụ. Bằng việc lập sơ đồ các nhiệm vụ như vậy, bạn có thể nhanh chóng biết được mỗi nhiệm vụ sẽ cần thực hiện trong bao lâu và những nhiệm vụ nào sẽ chồng chéo lên nhau.

Tại sao nên sử dụng sơ đồ Gantt?

Graphs - Gantt Charts History

Việc có một công cụ quản lý dự án hiệu quả, như sơ đồ Gantt, giúp thiết lập các dự án lớn phức tạp sao cho diễn ra suôn sẻ. Sơ đồ này không chỉ trực quan hóa dòng thời gian dự án nhất định mà còn xây dựng sự hiểu biết và đặt kỳ vọng giữa các đội và các bên liên quan. Đây là một công cụ đã được kiểm chứng và được dùng trong các ngành và đội nhóm khác nhau trong thiết kế, marketing, lập kế hoạch sự kiện, phát triển sản phẩm và phần mềm, v.v..

Tạo sơ đồ Gantt đem đến cho đội của bạn một bức tranh toàn cảnh về dự án. Bạn có thể chia nhỏ dự án thành các nhiệm vụ và quan hệ phụ thuộc để đánh giá độ khó và mức độ ưu tiên của chúng, phân bổ các nguồn lực thích hợp, dự báo lịch trình cũng như theo dõi tiến độ và mức độ hoàn thành. Cuối cùng, công cụ này cung cấp cho các nhà quản lý dự án và các bên liên quan thông tin để điều chỉnh quyết định, quản lý khối lượng công việc nhằm đáp ứng các cột mốc và thời hạn của dự án, và cuối cùng là hoàn thành công việc một cách xuất sắc.

Các thành phần của sơ đồ Gantt

Graphs - Gantt Charts Task List

Danh sách nhiệm vụ

Các nhiệm vụ và hoạt động của dự án được liệt kê ở bên trái của sơ đồ
Graphs - Gantt Charts Timeline

Lịch trình

Ngày dự án ở phía trên sơ đồ, thường có một điểm đánh dấu dọc vào ngày hiện tại
Graphs - Gantt Charts Task Bars

Thanh nhiệm vụ

Thể hiện khung thời gian hoặc thời lượng của một nhiệm vụ cụ thể
Graphs - Gantt Charts Milestones

Cột mốc

Nhiệm vụ dự án có tầm ảnh hưởng, được diễn đạt bằng kí hiệu kim cương ở cuối thanh nhiệm vụ
Graphs - Gantt Charts Dependencies

Quan hệ phụ thuộc

Hiển thị quan hệ phụ thuộc giữa các nhiệm vụ phụ, thường được biểu thị bằng mũi tên
Graphs - Gantt Charts Resources

Tài nguyên

Tên của những người được giao nhiệm vụ

Quản lý dự án trong chế độ xem toàn màn hình

Graphs - Gantt Charts Promo Showcase 01

See your project sail smoothly with a visual timeline you can navigate. Include every task, process, person, and time in your Gantt chart to forecast resources and efforts at a glance efficiently. Canva allows you to easily create your own professional-looking Gantt chart without learning complicated software. Our easy-to-use Gantt chart maker lets you choose from our template collection. Customize any Gantt chart example using our online whiteboard tools and elements. Fit as many tasks in the infinite canvas to schedule, assign, and execute them better—making project management easier for you and your team.

Nội dung lập kế hoạch cho dự án trực quan tại nơi làm việc

Graphs - Gantt Charts Promo Showcase 02

Use every visual element in our design library to drive your project to success. Integrate them into components used to create your Gantt chart. You can easily plan your project with visual cues that put business teams and stakeholders on the same page. Organize your task list using tables and bar charts, show dependencies with arrows and shapes, or assign colors to represent team members. Colors and icons can even denote the stage of a project at which a task takes place. Got a specific element in mind? Simply Draw(opens in a new tab or window) it and see it come to life in your Gantt chart.

Làm việc với nhiều đội một cách nhịp nhàng

Graphs - Gantt Charts Promo Showcase 03

Most big projects involve many teams or departments working together. Often, these teams will be in different buildings, cities, or countries. Canva makes team collaboration on our intuitive online whiteboard easy. Create Gantt charts with a colleague or present your project timeline to a stakeholder by quickly sharing a design link. Open your canvas to new ideas to tackle your project. Let your team apply changes to the task list, update progress with comments and virtual sticky notes, and adjust target completions in real time.

Tạo sơ đồ Gantt cho mọi người cùng xem

Graphs - Gantt Charts Promo Showcase 04

Every stakeholder in your project will love a good Gantt chart. Share your Gantt charts easily with everyone involved in your project. Get everyone on the same page with a timeline they can see. Allow your team to access your design anywhere, from any desktop, iOS, or Android device. Simply email editing or viewing access straight from the editor. Gantt charts go well with your wall, so why not download a high-resolution PNG, JPG, or PDF to print and hang on the wall? Or flash it onscreen like a presentation using the Presenter View? You can embed your Gantt chart on your reports, websites, or Canva Docs.

Bắt đầu giàu cảm hứng với các mẫu sơ đồ Gantt

Làm cho công việc quản lý dự án trở nên dễ dàng hơn với đội của bạn. Chọn một mẫu sơ đồ Gantt từ bộ sưu tập của chúng tôi và tùy chỉnh lựa chọn của bạn bằng các thành phần và công cụ thiết kế độc đáo của Canva. Chọn một ví dụ về sơ đồ Gantt để bắt đầu với thiết kế whiteboard.
Dấu ngoặc kép
"Nói đến thiết kế báo cáo, Canva có nhiều mẫu đơn giản dễ sử dụng cho phép tôi dễ dàng gắn vào biểu đồ và thông tin của mình và giúp tôi tập trung vào nội dung thực tế thay vì mất hàng giờ vào việc thiết kế."

Assem A


Câu hỏi thường gặp


Biểu đồ và đồ thị có liên quan

Graphs - Gantt Charts Footer Banner

Theo dõi tiến độ dự án với sơ đồ Gantt